Novo izdanje GKP i kuda.org - Svi ostajemo! Džentrifikacija: gradski konflikti oko aprecijacije i istiskivanja stanovništva

kuda.org

Naslov publikacije: Svi ostajemo! Džentrifikacija: gradski konflikti oko aprecijacije i istiskivanja stanovništva Autor: Andrej Holm Prevod sa nemačkog jezika: Petar Atanacković Decembar 2014. Izdavači: Grupa za konceptualnu politiku Centar za nove medije_kuda.org Besplatan primerak publikacije možete preuzeti u prostorijama Centra_kuda.org, Braće Mogin 2 i u CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad. Iz predgovora Andreja Holma: Šta je zajedničko pank ikoni Dželu Biafri (Jello Biafra), uštogljenom dnevnom listu kao što je Die Welt i izdavačkoj kući Unrast Verlag? Svi se oni bave džentrifikacijom. Na jednom koncertu u septembru 2009. u čuvenom klubu SO36 u berlinskoj četvrti Krojcberg (Kreuzberg), Biafra je posetiocima koncerta saopštio i sledeće: „Prva reč koja mi padne na pamet, kada pomislim na Berlin, jeste džentrifikacija”. U decembru iste godine na to se nadovezao Die Welt. U jednom članku o promenama u hamburškoj četvrti Sent Pauli pisalo je: „Četvrt Prenclauer Berg (Prenzlauer Berg) u Berlinu, bremenska „Firtel” („Viertel”), ušminkane ulice kelnskog Erenfelda (Köln – Ehrenfeld), minhenska Glokenbahfirtel (Glockenbachviertel), Šance (Schanze) u Hamburgu, Hehtfirtel (Hechtviertel) u Drezdenu: praktično svaka nemačka metropola danas ima svoju debatu o džentrifikaciji” (Die Welt, 19.12. 2009.). Izdavačka kuća Unrast Verlag nije htela da zaostane za njima: knjižica koja je pred vama je poslednje izdanje iz edicije unrast transparent i donosi jedan uvid u aktuelne debate o gradskoj politici i protestne mobilizacije protiv raseljavanja stanovnika iz onih gradskih četvrti, u kojima je do sada bilo moguće stanovati po pristupačnim cenama. Iz pogovora GKP-a: Džentrifikacija je raširena, dobro poznata i problematična pojava, iako možda nije u svakoj sredini prepoznata pod tim imenom, ili nije prepoznata kao problem. Tom neprepoznavanju znatno doprinosi i nešto što se samonaziva sociologijom grada, a pod čime se, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, podrazumeva jedna poddisciplina podnauke koja odavno gazi ispod razine teorije. Reč je o jednoj podteorijskoj tvorevini koja predstavlja malograđanski svetionik u „ruralno-rurbanoj“ tami postsocijalizma pod čijim svetlom se može samo nasukati. Za takvog malograđanina tranziciona društva ne valjaju iz istih razloga iz kojih nije valjao ni socijalizam, a ti bi se (razlozi) mogli redukovati na jedan osnovni: svaki problem narušava slobodu profesorske imaginacije, i izaziva odstupanje od sitnoburžoaske, liberalne harmonije koju uspostavlja profesor u svom kabinetu. I upravo zbog toga, ukoliko stvarnost ne odgovara jednom ovako uspostavljenom pojmu – a ne odgovara – tim gore po stvarnost. Džentrifikacija će se tako razliti u tematizacijama do svoje neprepoznatljivosti i banalnosti, što adumbracionizam gospodara znanja čini nosećom konstantom za koju ničeg novog pod kapom nebeskom i ne može biti. O autoru: Andrej Holm je jedan od najpoznatijih istraživača gradskog razvoja, modernizacije gradskih sredina i procesa džentrifikacije na nemačkom govornom području, a i šire. Rođen je u Lajpcigu 1970. godine, a 1990. godine započeo je sa studijama sociologije na Humbolt univerzitetu u Berlinu, na kojem je 2003. godine doktorirao na temu „Restrukturiranje prostora i društvena moć u oblastima saniranja”. Nakon angažmana na različitim projektima i univerzitetima širom Nemačke, od proleća 2011. godine predaje i istražuje na Odeljenju za regionalnu i urbanu sociologiju Humbolt univerziteta. Objavio je i priredio više studija na temu sociologije grada, džentrifikacije, potiskivanja stanovništva u procesima gradske revitalizacije itd. Od 1990. Holm je i politički vrlo aktivan: bio je član omladinskog marksističkog udruženja Mlada levica (Junge Linke), opozicionog saveza Ujedinjena levica (Vereinigte Linke), autonomnih antifašističkih grupa, skvoterskog pokreta, raznovrsnih stanarskih udruženja i kvartovskih inicijativa u Berlinu. Zbog svojih aktivnosti je u leto 2007. godine, pod optužbom za terorizam, uhapšen i proveo je 3 nedelje u istražnom zatvoru, iz kojeg je pušten usled pritiska nemačke, ali i međunarodne naučne javnosti. Na posletku je, usled nedostatka dokaza, optužnica protiv njega povučena. Svoje političke i naučne aktivnosti je od tada samo intenzivirao. Tako od 2008. godine uređuje blog na temu džentrifikacije (http://gentrificationblog.wordpress.com), a u gotovo nedeljnom ritmu objavljuje tekstove, učestvuje na tribinama, radionicama i sastancima različitih grupa i kampanja koje se suprotstavljaju džentrifikaciji. Nikada nije pročitao nijednu knjigu Ljubinka Pušića. Korektura i lektura: GKP&kuda.org Grafičko oblikovanje: Sputnjik, Novi Sad Štampa: Studio R, Novi Sad Tiraž: 500 CIP – Katalogizacija ISBN 978-86-88567-17-6 (kuda.org) ISBN 978-86-917183-2-9 (GKP) COBISS.SR-ID 292650503 Naslov originala: Andrej Holm: Wir bleiben alle! Gentrifizierung – Städtische Konflikte um Aufwertung und Verdrängung © der Originalausgabe, Unrast Verlag, Münster, 2010 Zahvaljujemo se Andreju Holmu na podršci u objavljivanju ove publikacije. Publikacija „Svi ostajemo! Džentrifikacija: gradski konflikti oko aprecijacije i istiskivanja stanovništva“ je objavljena u okviru projekta „Decentralizacija kulture i urbana periferija“, koji je deo šireg projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“ (www.detelinara.org). Lokalne politike su posvećene motivisanju stanovnika lokalnih zajednica za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja na lokalnom nivou, i realizuje se u saradnji Centra_kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada, u naselju Detelinara, u kome obe organizacije borave i rade. Prevod i objavljivanje publikacije su realizovani uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Kraljevine Norveške Ambasade u Beogradu.

kuda.produkcija