Novo u Popularnoj muzici #1: Andrea Belfi, izveštaj sa radionice

Novo u Popularnoj muzici #1: Andrea Belfi

 

Izveštaj sa radionice održane u Omladinskom centru CK13 (14-18.04.2017.)

 

U okviru muzičkog ciklusa “Novo u Popularnoj muzici” imali smo prilike da ugostimo italijanskog muzičara i kompozitora Andreu Belfia. Rezidencija je uključivala solo izvođenje materijala sa novog albuma “Ore” i radionicu sa lokalnim muzičarima Savom Botićem i Dimitrijem Jakovljevićem, na kreiranju improvizovane muzike za film. Solo nastup Belfia je bio 15.aprila, a grupno izvođenje muzike za film je bio 18.aprila u CK13.

Izazovi grupnog rada nisu bili u domenu senzibiliteta (naprotiv) već u naporima da se improvizacijom "odgovori" na filmove Maye Deren: Meshes of Afternoon (1943), At Land (1944) i Ritual in Transfigured Time (1946). Filmovi su služili kao vizuelni predlošci za zajedničko tlo stvaranja muzičara, i ovakav okvir je nametnuo nekoliko pitanja: na koji način sugestivnost filma utiče na stvaralački proces i interakciju, da li improvizacija biva "prilagođena" filmu, i da li je uopšte moguće govoriti o improvizaciji u okviru postojeće naracije filma. U konktekstu ovih pitanja, trio je snimio nekoliko sesija, kako u studijskim uslovima bez publike, tako i pred publikom.

"Novo u popularnoj muzici" propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Iako popularna muzika može imati komercijalni potencijal na uštrb kvaliteta muzičke ekspresije, inovacije i participativnosti, ona pak odiše autonomnim tendencijama u muzičkoj kreativnosti. Uzimajući u obzir ovu dvosmislenost, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici ugošćavanjem kompozitora i muzičara koji su aktivni na raskršću savremene popularne i tzv. ozbiljne muzike. Implementacijom ovih tendencija kroz izvođenja, radionice i razgovore, želimo da otvorimo nove prostore muzičkog istraživanja i produkcije, i da podstaknemo aktualizaciju i kontekstualizaciju kroz preispitivanje trenutnog stanja na lokalnoj muzičkoj sceni.

Projekat se realizuje u saradnji Omladinskog centra CK13 i Centra za nove medije kuda.org.