Otvoreni poziv: Jan van Eyck Academie, Mastriht, Krajnji rok: 15. april 2010.

kuda.

Otvoreni poziv, krajnji rok: 15. april 2010.
http://www.janvaneyck.nl/

Pozivaju se umetnici/ce, dizajneri/ke i teoretičari/ke da pošalju svoje predloge za istraživanje i/ili produkciju i da postanu istraživači na Jan van Eyck Akademiji u Mastrihtu, u Holandiji. Kandidati mogu da prijave sopstvene projekte ili za projekat koji je definisao i pokreće sama Akademija. Da bi se ovi projekti i predlozi realizovali, Jan van Eyck nudi i obezbeđuje neophodne tehničke, ljudske i ostale preduslove za rad.

Kandidati koji se prijavljuju za jedan od tri postojeća odseka, vizuelna umetnost, dizajn i teorija, treba da podnesu individualni istraživački projekat.

Za sve ostale informacije o konkursu, mogućnostima stipendiranja, predavačima i kursevima, pogledajte: http://www.janvaneyck.nl/

kuda.produkcija