Peripheral Visions - towards a trans(l)national publishing culture

Peripheral Visions - towards a trans(l)national publishing culture

jun 2022 - jun 2024

 

Projekat proširuje ranije uspostavljene saradnje i povezuje osam organizacija iz šest zemalja Evropske unije i izvan EU kao odgovor na fragmentaciju polja kulture i digitalni zastoj koji je izazvan kontekstu covida i postp andemije. Partneri na projektu su relevantni za ovu temu, budući da su usmereni na novu produkciju i sadržaje, kroz primenu najnovijih praksi i znanja, uključujući temeljno istraživanje primene novih tehnologija, te dosežu široku i raznoliku publiku. Srž projekta je međunarodna razmena između malih/manjih kulturnih i jezičkih konteksta u evropskim polu-periferijama, pri čemu se partneri međusobno podržavaju kroz zajedničke produkcije, stvaranje, prenošenje i razmenu najboljih praksi i deljenje resursa.

Kroz višejezično izdavaštvo, transdisciplinarnu kulturnu produkciju, alternativne načine distribucije, razmenu znanja, digitalnog sadržaja i open-source digitalne tehnologije otvorenog koda, te novih formata igara, projekat omogućava međunarodni prostor za stvaranje i eksperimentisanje u polju izdavaštva. Sa ciljem da se premosti posredovani šum u komunikaciji među kulturnim producentima i umetnicima u kontekstima malih kultura, projekat stimuliše kreativnost, kretanje i razmenu umetnika i umetničkih dela, olakšava transnacionalnu distribuciju sadržaja i razmenu praksi, i gradi i ojačava kapicetete upotrebom novih tehnologija. Partneri će u okviru projekta producirati 26 štampanih i elektronskih izdanja, audio-vizuelanih dela, nastupa, igri sa kartama, onlajn platformi i radio emisije, i 15 međunarodnih konferencija, festivala, radionica, laboratorija, izložbi i rezidencijalnih programa u 9 zemalja, uključujući 294 umetnika, pisaca, prevodilaca, tehničara, intelektualaca, organizatora, dizajnera, kulturnih stvaraoca, novinara i programera, angažovajući više od 1200 zainteresovane publike na događajima u fizičkom prostoru i dosežući do međunarodne publike od preko 300.000 zainteresovanih kroz komunikacione kanale na internetu. Projekat rezultira konkretnim proizvodima i operativnim alatima koji će se dalje koristiti u različitim kontekstima.

Partneri na projektu: Udruga za promicanje kultura Kulturtreger, Maska Ljubljana, eipcp. europäisches institut für progressive kulturpolitik, Udruženje gradjana Kuda.org, Association of citizens Kontrapunkt Skopje, Multimedijalni institut, sa pridruženim partnerima Kulturföreningen glänta Ekonomisk förening i Eurozine – Gesellschaft zur Vernetzung von Kulturmedien mbH.

 

Projekat je finansiraan od strane programa Kreativna Evropa Europske unije. Učešće kuda.org u okviru projekta je sufinansirano sredstvima Ministarstva kulture i informisanje Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu grada Novog Sad.

Izražena stajališta i mišljenja u okviru projekta su samo autorova i ne odražavaju nužno mišljenje Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni telo koje dodjeljuje finansijsku podršku.