Predavanje A. Lošonca: Da li kriza otvara vrata prevazilaženju kapitalizma?

kuda.

Institut za konceptualnu politiku vas poziva na kružok istorijskog materijalizma u Art kliniku, u sredu, 14. decembra u 19h, na predavanje Alpara Lošonca.

Naslov predavanja:
Da li kriza otvara vrata prevazilaženju kapitalizma?

Doživljavamo strukturalnu krizu, koja je već treća kriza strukturalnog tipa, barem u kapitalizmu, i u poslednjih 100 godina. Šta to znači ako kažemo da je kapitalizam u strukturalnoj krizi? Šta uopšte znači "biti u krizi"? Odnosno, biti podvrgnut kriznim procesima? Da li samo registraciju negativnih kvantitativnih podataka ili nešto drugo? Da li su ove krize bile samo ciklične kako se to propoveda u različitim mainstream-zamislima, ili su one predstavljale upravo čvorne tačke dinamiziranja kapitalizma? Šta znači sintagma aktuelnost krize? Ili možemo reći da upravo kriza razvija novu vrstu aktuelnosti? Da li kriza menja naše teorijske i praktične perspektive o kapitalizmu?

Neki mislioci su ponovo pronašli hiljadu puta potisnutog Marksa, uzimavši u obzir intelektualnu produkciju u poslednjim dekadama Marks je pominjan iznimno mnogo. Ali, da li je on govorio o krizi tek funkcionalno kako se to nazire u istim komentarima, ili je upravo krizu postavio u jednu izuzetnu izoštrenu perspektivu iz koje se uobličavala potencijalnost prekoračivanja kapitalizma? Kakav je odnos između ekonomskih zakonitosti i političkih akata povodom krize? Da li je istorija na "našoj strani" pa je treba samo ubrzavati? Ili nas kriza prinuđuje da menjamo naše misli o odnosu na strukturalne determinacije kapitalizma, povodom odnosa između onog objektivnog i polja subjektivnosti? Da li se nazire autoritativni kapitalizam prerušen u "komunizam kapitala"? Da li možemo da ostanemo "isti" posle ovakvih strukturalnih kriza?

http://konceptualnapolitika.blogspot.com/

kuda.produkcija