Predavanje: Politika, identitet i javni prostor

kuda.

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd
www.msub.org.rs

POLITIKA, IDENTITET I JAVNI PROSTOR
Kritičke refleksije u praksama i kroz prakse savremene umetnosti

Predavač: Mika Hannula

Četvrtak, 7. oktobar 2010. u 19.00 časova

Na primerima savremenih umetničkih praski predavanje se bavi neophodnošću da hodamo dvema različitim ali ispresecanim stazama istraživanja: onom koja stvarima prilazi iz teorijske perspektive (razumom) i onom koja vidi istu stvar uvek nanovo iz perspektive iskustva (srcem). Razum i srce ovde nisu tek u prostoj koegizistenciji već se ova rasprava tiče načina na koji oni međusobno utiču jedno na drugo. Predavanje je zasnovano na Hanulinoj najnovijoj knjizi Politics, Identity and Public Space Critical Reflections In and Through the Practices of Contemporary Art (Expodium and the Utrecht School of Arts, 2009).

O svom predavanju i pristupu Hannula kaže: „Argumentacija i diskurzivni format ovog predavanja predstavlja nastavak rasprave pod nazivom Politike malih gestova – Šanse i izazovi za savremenu umetnost. Tamo cilj nije bio pisati o nečemu već pisati i raspravljati zajedno sa onim što je postavljeno kao centralna okosnica kroz pojam „malog gesta“. Ovde, dok i dalje insistiram na važnosti stalnog vraćanja na lokalizovanu i posvećenu potrebu da se sudeluje u produkciji sadržaja koncepata (znaka, simbola, slike ili čina), osećam se da mi je to iskustvo omogućilo da postavim i centralna pitanja politike, identiteta i javnog prostora, i njihovog međusobnog uticaja. Korak načinjen u ovoj knjizi je korak od statičnog društveno-imaginarnog ka samo-reflektivnoj i aktivnoj društvenoj imaginaciji – kretanje od stabilnog prostora ka činovima postajanja mesta (acts of becoming a place). Radi se o sudelovanju u situacijama konflikata iz ljubavi i pažnje (loving and caring conflicts).

Mika Hannula (Turku, 1967) je pisac, predavač, kustos i umetnički kritičar nastanjen u Berlinu. Profesor je na predmetu „Umetničko istraživanje“ na Fakultetu za likovne, primenjene i izvođačke umetnosti u Geteburgu i jedan je od prvih teoretičara metoda i praksi koji se danas podrazumevaju pod pojmom umetničkog istraživanja (u knjizi Artistic Research koju je 2002. priredio za Umetničku akademiju u Helsinkiju). Autor je uticajnih teorijskih knjiga o savremenoj umetnosti uključujući: Why Do I Like Rock Music? – A Theoretical Discourse on Contemporary Visual Art and Culture in the 1990s (Trondheim 2000), Everything or Nothing – Critical Theory, Contemporary Art and Visual Culture (Helsinki, 2003), Rock the Boat – Localised Ethics, the Situated Self, and Particularism in Contemporary Art (Keln, 2003), The Politics of Small Gestures Chances and Challenges for Contemporary Art (Istanbul, 2006). Autor je velikog broja kritičkih osvrta i kustos izložbi uključujući i Situated Self: Confused, Compassionate, Conflictual (sa B. Dimitrijevićem, u MSU Beograd i Helsinki City Museum, 2005). Kao predavač u oblasti Umetničkog istraživanja, Hanula je vodio kurseve i radionice na Univerzitetima u Helsinkiju i Geteburgu, na Bauhausu u Vajmaru, na umetničkoj školi u Utrehtu, kao i na California College of the Arts.

kuda.produkcija