Prezentacija projekta "Time is Money is Time", Darko Fritz (2002)

Biography: 

Darko Fritz (1966) je medijski umetnik, kurator i grafički dizajner. Živi i radi u Amsterdamu i Zagrebu. Studirao je arhitekturu na Univerzitetu u Zagrebu, medijsku umetnost na Kraljevskoj Akademiji u Amsterdamu. Radi sa medijima i tehnologijom u umetničkom i kulturološkom kontekstu. Radi sa videom od 1988. Prvo kompjuterski generisano okruženje 1988. digitalna fotografija od 1990. Prvi pokušaj webcastinga 1994. Član je umetničkih grupa Cathedral (1988), The imitation of life studio (1987 - 1990), Mladi hrvatski elektronski filmovi(1991) i The future state of balkania (1998). Uključen je u Syndicate i Spectre mrežu. Bio je kurator izlozbi 'Culture of Graphic Design in the Netherlands' (1999), 'I am still alive' (internet i kompjuterska umetnost šezdesetih, 2000), club.nl (umetnost i umetničke mreže u Holandiji, 2000) i 'Svetla iz Zagreba' (interaktivna svetlosna instalacija, 2001). Izlagao je na mnogobrojnim grupnim i samostalnim izložbama po Evropi i svetu. http://members.ams.chello.nl/fritzd

Darko Fritz, Zagreb/Amsterdam
Summary: 

Darko Fritz je prikazao svoje radove koji obuhvataju period od osamdesetih pa do danas. Predstavljeni su projekti "Katedrala", "end of the message", "time=money=time", itd. Sledećeg dana, Fritz je održao predavanje o pionirima kompjuterske umetnosti šezdesetih sa posebnim osvrtom na izložbu "Nove tendencije" 1968. koja je održana u Zagrebu i okupila za to vreme značajan broj umetnika, naučnika i programera i sa istoka i sa zapada. "I'm Still Alive": Nove tendencije - medijska i kompjuterska umetnost šezdesetih - četvrta izložba internacionalnog pokreta (nove) tendencije 1968/69 predstavila je isključivo kompjutersku umetnost, ugošćujući u vreme hladnog rata, umetnike iz oba bloka. Izložene su kompjuterski modelirane skulpture, koreografije, objekti i kompjuterski izapisi. Vladimir Bonačić postavio je 1969. na pročelju robne kuće NAMA (Kvaternikov trg) u Zagrebu kompjutersku instalaciju u stalnoj postavci. www.mi2.hr/alive