PRO-TEST, podrška umetnika studentskim protestima u Beogradu

kuda.

PRO-TEST
Petak 28. oktobar 2011. u 16:00h
Beogradski univerzitet, Filozofski fakultet

Internacionalni umetnici i umetnice, radnici i radnice u kulturi iz Beograda, Kopenhagena, SAD, Argentine i Čilea daju podršku studentskim protestima i tekućoj blokadi Unverziteta u Beogradu. Deo svojih
planiranih programa iz Kulturnog centra REX i Oktobarskog Salona će premestiti na Filozofski fakultet u petak 28. oktobra u 16:00, kao čin solidarnosti s beogradskim studentima, a radi razmene iskustva, ideja
i alata za direktnu akciju !

Pozvani ste da nam se pridružite!

Loreto Garin Guzman i Federico Zukerfeld (Etcetera), Vladan Jeremić i Rena Raedle (Biro Beograd), Brett Bloom (Privremene Usluge), Jelena Vesić i Vladimir Jerić Vlidi će govoriti o reprezentaciji protesta i upotrebi umetničkih potencijala, alatki i iskustava za strategije realizacije protesta, proizvodnju akcija, intervencija i konačno društvenih promena... Biće diskutovani neki od relevantnih video-radova i primera umetničkih
akcija u kontekstu međunarodnih protesta u Latinskoj Americi, pre nekoliko godina, ili sada u akciji zauzimanja Wall Street-a.

kuda.produkcija