Promocija projekta ARCHIPHOENIX - Faculties for Architecture iz holandskog paviljona sa Bijenala arhitekture u Veneciji 2008.

kuda.

Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad, www.ck13.org
25. 12. četvrtak, 19h, ARCHIPHOENIX - Faculties for Architecture

Promocija projekta koji je rezultat diskusija, intervjua i predavanja iz holandskog paviljona sa ovogodišnjeg bijenala arhitekture u Veneciji.

Učestvuju: Ana Džokić i Marc Neelen - STEALTH.unlimited

Nakon uništenja arhitektonskog fakulteta u Delftu u ovogodišnjem požaru, postavljeni su izazovi pred svakog arhitektu: koje vrednosti braniti, koje teritorije istraživati i kakve prakse dalje razvijati. Rezultat je predstavljen u 5 knjiga od kojih svaka odgovara na po jedno pitanje: zašto pravimo, šta pravimo, kako radimo, za koga pravimo i šta je potrebno da bismo nešto napravili (ili uništili). Ova naizgled jednostavna ali suštinska pitanja postaju ozbiljne teme ako se postave pred nove izazove.

STEALTH.unlimited je arhitektonska praksa koja funkcioniše na relaciji Rotterdam-Beograd. Koriste znanje i kreativnost koji se pojavljuju na prelamanju vizuelne kulture, urbanih istraživanja, prostornih intervencija i kulturnog aktivizma. STEALTH vidi grad kao sistem vođen dinamikom između planiranog i neplaniranog, regulisanog i neregulisanog. STEALTH je započeo ili učestvovao u međunarodno publikovanim i izlaganim projektima (kao što su Wild City, Urban Catalyst, Challenging the Conservative Brain, Cut for Purpose, Europe Lost and Found) koji se bave kompleksnošću i nekonsistentnošću savremenog grada.

Organizacija: Centar za nove medije_kuda.org i ÚJ21 - Novosadska urbanistička laboratorija

kuda.produkcija