Radio kolektiv "Ligna" (2006)

Biography: 

Radio grupa Ligna osnovana je 1995. godine. Grupu čine teoretičari medija i radio umetnici Ole Fram, Mihael Huners i Torsten Mihelsen (Ole Frahm, Michael Hueners i Torsten Michaelsen) koji od ranih devedesetih rade na “Freies Sender Kombinat” (FSK) neprofitnoj radio stanici u Hamburgu. Kroz nekoliko izložbi i performansa, Ligna je istraživala značaj do sada zapostavljanog aspekta radija u radio umetnosti. http://www.republicart.net/disc/artsabotage/wieczorek01_en.htm http://republicart.net/disc/aap/ligna01_en.htm http://www.momenta.net.tf

Ole Frahm, Michael Hueners i Torsten Michaelsen, Hamburg
Summary: 

Tokom svog boravka u Beogradu i Novom Sadu Ligna je predstavila svoj rad u formi radionice i site specific intervencije u Novom Sadu i izložbe i tribine u Beogradu. Projekat je realizovan u organizaciji Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada i Prelom kolektiva iz Beograda. Radionica u Centru za nove medije_kuda.org je na praktican nacin istražila polje radijskog aktivizma in situ. Akcija je proizvod zajedničkog rada tokom radionice i predstavlja ad hoc, fleksibilni model na koji umetnički kontekst interveniše u javnu sferu.

Nekontrolisane situacije: izložba modela upotrebe radija u okviru No more reality: faza 1 - Izložba modela upotrebe radija deo je projekta No more reality koji istražuje reprezentativne i performativne aspekte ulične gomile i političke implikacije telesnih praksi u javnom prostoru. U pitanju je mobilni izlagački i diskursivni projekat koji okuplja grupu teoretičara, kustosa, umetnika, aktivista, magazina i radijskih projekata. Projekat se razvija sukcesivno na različitim mestima i intereaguje sa lokalnim kontekstima.

Radio grupa Ligna iz Hamburga jedan je od najzanimljivijih fenomena na međunarodnoj sceni medijskih umetnika i aktivista. Ligna proizvodi eksperimentalne situacije koje se bave odnosima između slušalaca i glasa kao osnovnim radio motivima, uvodeći nove modele masovnih performansa i drugačije prakse demonstracija u javnom prostoru. Pored eksperimenata "Budućnost radioarta" ili "Koncert za 144 mobilna telefona", publici će biti prikazan i eksperimentalni politički performans "Radiobalet". "Radiobalet" grupe Ligna balansira na osetljivoj granici između demonstracija i performansa, dok bukvalno demonstrira kako uz pomoć radio-komunikacije gomila može biti organizovana i instrumentalizovana u javnom prostoru. "Balet" je izveden u centru Hamburga koji je godinama izložen aktivnoj policijskoj kontroli i tehnologijama nadgledanja.

Panel: Radio aRtivizam

učesnici: Dušan Grlja (Prelom), Kristian Lukić (kuda.org), Nebojša Milikić (Beogradski korespondent), Claire Staebler (radiodays), Ligna (radio FSK), moderator: Jelena Vesić

Panel "Radio aRtivizam" kreće od brehtovskog polazišta da funkcija radija nije isključivo u ulepšavanju javnog života ili iznalaženju adekvatnog sredstva za udoban povratak kući koji automatski postaje "više od kruga porodice". Kroz predstavljanje i diskusiju različitih lokalnih i međunarodnih radio projekata, učesnici panela će se fokusirati na pitanja drugačije upotrebe radija i njegove imaginativne i političke potencijale. U širem kontekstu panela biće dodirnuti i generalniji koncepti odnosa umetnosti, teorijskog mišljenja i političkog delovanja. Jedan od glavnih fokusa Ligne jeste oslanjanje na zaboravljene i daleke mogućnosti upotrebe radija kako bi se razvile nove forme interaktivnih praksi (Mental Radio Show). Drugi akcenat je postavljen na razvoj koncepata produkcije performativnih audio komada (Labyrinthe und Interferenzen), kako bi se otkrilo kako radio može intervenisati u javnim i kontrolisanim prostorima i kako bi se njegova javna priroda iznova pojavila u formi nekontrolisanih situacija (Radioballett: Uebung in unnoetigem Aufenthalt). Na osnovu ovih različitih modela, Ligna obavlja praktično i teorijsko istraživanje granica između (levo orijentisane) teorije medija, umetničkih (white cube) prostora i političke intervencije.