Razgovor između Irit Rogoff i Branka Dimitrijevića, Kustoska radionica (2011)

Biography: 

Irit Rogoff je teoretičarka, kustoskinja i organizatorka koja se bavi pisanjem na raskršću kritičkih, političkih i savremenih umetničkih praksi. Rogoff je profesorica Vizuelne kulture na Goldsmith koledžu Univerziteta u Londonu, na departmanu koji je pokrenula 2002. godine. Njen rad na doktorskim studijama na Goldsmithu (Istraživačka arhitektura, Kustoske prakse/znanje) fokusiran je na mogućnosti lociranja i razmene znanja, putem profesionalnog angažmana, samo-generisanih foruma, akademskih institucija i individualnog entuzijazma. Njene publikacije uključuju: "Museum Culture" (1997) "Terra Infirma - Geography's Visual Culture" (2001) , "A.C.A.D.E.M.Y" (2006) "Unbounded - Limits Possibilities" (2008) i "Looking Away - Participating Singularities, Ontological Communities" (2009). Njen kustoski rad uključuje: De-Regulation with the work of Kutlug Ataman (2005-8), ACADEMY (2006), "Summit - Non Aligned Initiatives in education Culture" (2007)

Branislav Dimitrijević (Beograd) je predavač istorije i teorije umetnosti, pisac i kustos. Radi kao Viši predavač u Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu i stalni je saradnik beogradskog Muzeja savremene umetnosti. Sa Branislavom Anđelković i Branimirom Stojanovićem osnovao je i koordinisao rad Škole za istoriju i teoriju slike, nezavisnog edukativnog projekta u Beogradu (1999-2003). Objavljuje eseje o savremenoj umetnosti, filmu i teoriji vizuelne kulture, i priredio je više publikacija, zbornika i kataloga uključujući knjigu "O normalnosti: Umetnost u Srbiji 1989-2001". Izabrani kustoski projekti: Ubistvo1 (CKZD, Beograd 1997), Konverzacija (MSUB, 2001), Situated Self: Confused Compassionate, Conflictual (Helsinki City Museum; MSUB, 2005), U raskoraku – Izmeštanje, saosećanja i humor u savremenoj umetnosti u Britaniji (MSUB, 2007), FAQ Serbia (ACF, New York 2010). Bio je dva puta kustos jugoslovenskog/srpskog paviljona na Bijenalu u Veneciji, 2003. i 2009. godine. Magistarsku tezu iz istorije i teorije umetnosti odbranio je na Univerzitetu u Kentu u Engleskoj, a trenutno radi na doktorskoj tezi o „Konzumerskoj kulturi u socijalističkoj Jugoslaviji“ na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Irit Rogoff i Branislav Dimitrijević
Summary: 

Kustoska radionica: Ka kuratorstvu kao kritičkoj praksi Razgovor između Irit Rogoff, London i Branka Dimitrijevića, Beograd U okviru izložbe obeležavanja 10 godina Mangelos nagrade za mlade umetnike/ce u Srbiji Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine 27. april, 2011.