Razgovor o umetničkim organizacijama sa Dejanom Sretenovićem (Grupa Autopsia)

Biography: 

Dejan Sretenović, istoričar i teoretičar umetnosti i kustos Centra za vizuelnu kulturu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, prethodno direktor i urednik programa Centra za savremenu umetnost Beograd (1994-2000) 

Autopsia je depersonalizovana umetnička projekcija koja se bavi muzičkom, likovnom i filmskom produkcijom. Autopsia okuplja autore različitih profesija u realizaciji svojih projekata. Umetnička praksa je započeta u Londonu krajem sedamdesetih godina 20. veka, da bi u osamdesetim bila nastavljena u umetničkim centrima bivše Jugoslavije. Od 1990. godine Autopsia deluje iz Praga. Na početku delovanja Autopsia je objavila desetak MC-a, a u razdoblju nakon 1989., dvadesetak CD-a. Kompozicije Autopsije nalaze se i na brojnim kompilacijama objavljenim kod različitih izdavača širom sveta. Muzičku produkciju prati opsežna vizuelna produkcija koja sadrži originalne grafičke objekte, dizajn flajera, bukleta, CD-a, zatim knjige i filmove, te web-stranicu autopsia.net i njene ogranke „Autopsia TV“ i „Illuminating Technologies“.

Dejan Sretenović istoričar i teoretičar umetnosti
Summary: 

 

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Dejanom Sretenovićem (Grupa Autopsia), Beograd 2017

Dejan Sretenović, istoričar i teoretičar umetnosti i kustos Centra za vizuelnu kulturu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, prethodno direktor i urednik programa Centra za savremenu umetnost Beograd (1994-2000) 

Autopsia je depersonalizovana umetnička projekcija koja se bavi muzičkom, likovnom i filmskom produkcijom. Autopsia okuplja autore različitih profesija u realizaciji svojih projekata. Umetnička praksa je započeta u Londonu krajem sedamdesetih godina 20. veka, da bi u osamdesetim bila nastavljena u umetničkim centrima bivše Jugoslavije. Od 1990. godine Autopsia deluje iz Praga. Na početku delovanja Autopsia je objavila desetak MC-a, a u razdoblju nakon 1989., dvadesetak CD-a. Kompozicije Autopsije nalaze se i na brojnim kompilacijama objavljenim kod različitih izdavača širom sveta. Muzičku produkciju prati opsežna vizuelna produkcija koja sadrži originalne grafičke objekte, dizajn flajera, bukleta, CD-a, zatim knjige i filmove, te web-stranicu autopsia.net i njene ogranke „Autopsia TV“ i „Illuminating Technologies“.

www.autopsia.net
www.illuminating-technologies.com

 

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org

 

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).