SAOPŠTENJE ZA JAVNOST INICIJATIVE NEZAVISNE KULTURNE SCENE NOVOG SADA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST INICIJATIVE NEZAVISNE KULTURNE SCENE NOVOG SADA

23. jun 2017.

 

Nakon više od dve nedelje neodgovaranja Člana gradskog veća za kulturu, Dalibora Rožića, na poziv Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada, upućenog 7. juna 2017. godine, da sazove javno predstavljanje rada konkursnih komisija, Inicijativa konstatuje da su prekinuti pregovori Inicijative sa Gradskim većem Novog Sada.

 

Ćutanje vidimo kao istupanje Člana gradskog veća iz dosadašnjih procesa pregovora, što za sobom povlači i prekid saradnje Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada sa Gradskom upravom za kulturu u realizaciji Akcionog plana strategije kulturnog razvoja.

 

Odbijanje Člana veća za kulturu da sazove javnu prezentaciju rada konkursnih komisija vidimo kao nedostatak političke volje da zajednički radimo na ostvarenju osnovnog cilja Strategije kulturnog razvoja grada, a koji je transparentnost, participativnost i demokratičnost. Smatramo da je i mimo Strategije važno istrajati na ovim principima jer je u pitanju javni interes i distribucija javnih sredstava koja treba da se sprovodi na transparentan način.

 

Ovim saopštenjem i pozivom na konferenciju za novinare Inicijativa iskazuje sumnju i u političku spremnost Člana gradskog veća za kulturu i Gradske uprave za kulturu da sprovede Strategiju kulturnog razvoja grada, i podsećamo da je Inicijativi data javna reč od strane Člana gradskog veća za kulturu da će ovogodišnji rad konkursnih komisija biti javno obrazložen na javnoj raspravi. Kako je Inicijativa računala na ispunjenje ovog obećanja, njene članice su se nadale i otvaranju političkog prostora da se interesi udruženih građana sa nezavisne scene prepoznaju i u zvaničnoj gradskoj politici, i u to ime su se uključile i u izradu akcionog plana kulturnog razvoja grada.

 

Kako očigledno izostaje politička volja da se obećanje ispuni, Inicijativa smatra da bi bilo nedosledno i neprincipijelno njeno učestvovanje u razvoju javnih politika grada. To naravno ne znači da Inicijativa odustaje od javnog i političkog delovanja, pošto smo mišljenja da politike ima isključivo na strani ljudi koji, braneći civilno društvo, brane i pravo građana da se udružuju i zajednički rade na ostvarenju ciljeva koji odgovaraju njihovim autentičnim potrebama i interesima. Dakle u situaciji odsustva političke volje predstavnika vlasti Grada Novog Sada, zaključujemo da su Strategija kulturnog razvoja i Akcioni plan mrtvo slovo na papiru.

 

Inicijativa se ograđuje od svih špekulacija i stranačkih interpretacija smisla ovakvog ponašanja predstavnika vlasti.  

 

 

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada