SAOPSTENJE Kulturnog centra Rex, 5. oktobar 2011.

kuda.

U noći između 3. i 4. oktobra 2011. godine nepoznate osobe ispisale su fasade Kulturnog centra REX i susedne zgrade grafitima mržnje i nasilja. Poruke koje su ispisane na fasadi direkno su upućene protiv LGBT populacije i sadrže sledeći tekst: "SMRT PEDERIMA" i "SEKTAŠI", a fasada zgrade pored REXa ispisana je grafitom: "KO HOĆE U DUPE DOBIĆE PO PIČKI".

Želimo da podsetimo da ovo nije usamljen slučaj vandalizma i nasilničkih pretnji upućenih kulturnim institucijama i mestima koja promovišu elementarne humanističke vrednosti, kritičko umetničko stvaralaštvo i društveni aktivizam. Naše kolege i koleginice iz Kulturnog centra CK13 u Novom Sadu i mnoge druge širom Srbije su mete ovakvih a i mnogo gorih ispada i napada već duže vreme, bez ikakve adekvatne reakcije nadležnih organa i institucija.

Zato, uz osudu ovakvog čina koji poziva na diskriminaciju i nasilje, na seksizam i homofobiju, želimo da skrenemo pažnju javnosti i na postojanje opštih uslova za neprekidni razvoj i promociju fašističkih i fašistoidnih ideja i ponašanja. Kao što istorijat razvoja fašizma potvrđuje, prevladavanje ovakvih ideja u političkoj (i policijskoj) sferi moguće je onda kada vladajuće klase shvate da im ekstremističke grupe i organizacije mogu biti od pomoći u pacifikovanju pojedinih društvenih grupa ili celih društvenih slojeva. Kao što to svedoče i izjave gradonačelnika Beograda i ministra policije, vladajuće partije i ekstremističke grupe sada imaju zajednički cilj: da preko antagonističke strukture društva prebace veo nacionalnog jedinstva, da umesto ekonomske i političke jednakosti podmetnu identitetsku i duhovnu istovetnost, i to putem "dovođenja u korak" (na nemačkom se to zvalo „Gleichschaltung") svih onih koji imaju različito mišljenje i drugačije ideje o sadašnjosti i budućnosti ovog društva.

Uviđajući da je na delu koordinisana (ako ne praktična a ono svakako idejna) ofanziva vlasti i ekstremista, mi ne apelujemo ovom prilikom ni na nadležne državne organe, ni na upravu i policiju grada Beograda da npr. istupe sa jasnim stavom prema ovakvim napadima i učine sve što je u njihovoj nadležnosti u ovakvim situacijama. Ne želimo dakle, da nam neko iz policije nezvanično dojavi da je možda bolje da privremeno prekinemo rad (kao što se to desilo kolegama iz CK 13). Ne želimo ni da ova zemlja postane zemlja policijske represije, nadzora i noćnih čuvara. Nedostatak reakcija u najvećem delu kulturne i intelektualne javnosti na razvoj uslova za nastanak fašizma, potvrđuje još jedno neslavno istorijsko iskustvo: veći deo srednjeg društvenog sloja (koji opslužuje vladajuće strukture, podučavajući ih u tome, kako je Sartr svojevremeno objasnio: "Koje zapovesti treba da im izdaju"; baš kao što su npr. policijski sindikalisti podučili svog ministra da im izda zapovest da ne obezbeđuju paradu) ima opravdanu nadu da će liberalno-buržoaska država, i onda kada prestane da bude liberalna, ipak ostati buržoaska. U tome im čvrstu garanciju daju upravo fašistički i fašistoidni pokreti i njihova opšte-diskriminatorska ideologija i praksa progona i pogroma. Otud možda i tiha saglasnost ili ravnodušnost najvećeg dela intelektualne i kulturne elite - fašističko nasilje istorijski se pokazalo kao pouzdan, i naizgled besplatan sigurnosni sistem za stečene položaje i privilegije.

Pozivamo sve sugrađanke i sugrađane da se odupru svakoj diskriminaciji (ekonomskoj, političkoj, rodnoj, identitetskoj itd.) kao i pokroviteljima i zaštitnicima diskriminacije - nacionalizmu i šovinizmu. Pozivamo ih takođe da se pridruže osudi svih institucija i interesnih grupa, kao i političkih i idejnih načela koja tolerišu i podstiču fašističko nasilje i pretnje. Uprkos tome što nas ministar policije uverava da "crni dani za ljudska prava mogu biti divni dani za Beograđane".

Kolektiv Kulturnog centra REX

kuda.produkcija