Sploh & kuda.org objavljuju: NOISM 2022 - Konstrukcije zvučnog objekta. Eksperimentalna zvučna instalacija. Novi Sad, jun/jul 2022.

NOISM 2022 - Konstrukcije zvučnog objekta

Eksperimentalna zvučna instalacija.

Novi Sad, jun/jul 2022.

 

Kroz višegodišnju saradnju kuda.org iz Novog Sada sa Udruženjem Zavod Sploh iz Ljubljane, Slovenija pokrenuta je ideja za stvaralačke radionice koje uključuju muzičare, umetnike, arhitekte, istraživače iz lokalne zajednice sa Detelinare/Novi Sad, 29. jun – 02. jul 2022.

Realizacija kratkoročne rezidencije i radionice je zasnovana na kolaboratinoj razmeni ideja i iskustava svih učesnika sa ciljem da se omogući novo stvaralačko iskustvo. Radionice objedinjuju polja tehnologije i umetnosti, povezujući ih kroz različite metode opredeljenih na ekperiment, igru, improvizaciju sa intencijom stvaranja novog zvučnog objekta.

Mentori radionice su muzičari i ekperimentatori Tomaž Grom iz Ljubljane i Jovan Obradović Špira iz Novog Sada/Detelinara. Dugogodišnje iskustvo i opredeljenost ka eksperimentu u polju zvuka podeliće sa učesnicima u cilju kreiranja novog autentičnog objekta koji će objediniti iskustva i ideje učesnika u nov zvučni objekt kao finalni segment interdiscilinarne zvučne instalacije.

 

Program NOISM sprovodi se kroz format kratkoročnih umetničkih rezidencija i radionica usmerenih na autorsku produkciju koja omogućava saradnju međunarodnih umetnika i domaćih učesnika u stvaranju novih muzičkih umetničkih dela ili zvučnih instalacija u javnom prostoru. NOISM je program kroz koji se savremenim praksama muzičkog i zvučnog eksperimenta razvija interakcija i proces zajedničkog stvaranja dela. Posvećena je privremenim zonama grupnosti i improvizacijske prakse koja nastaje u zvuku, sa zvukom i oko zvuka.

Ovogodišnji program NOISM-a je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS, Gradske uprave za kulturu grada Novog Sad, Austrijskog kulturnog foruma Beograd i FfAI fondacije.