SVI NA KONFERENCIJU ! Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli!

 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org
 • kuda.org

Četvrtak, 27. februar, 19-21h

Petak, 28. februar, 18-20h

u Omladinskom centru CK13 Novi Sad, Vojvode Bojovića 13

www.ck13.org

Organizatori i urednici konferencije: kuda.org, Novi Sad & Howard Slater, London

Osujećeni doktorat,

Anti-univerzitet,

Anti-akademija,

Proleterski univerzitet,

Autodidaktizam,

Opšti intelekt,

Opšti pojmovi,

Slobodni univerzitet,

68,

Anti-istoricizam,

Grupna terapija,

Orgonsko biće,

Nemislivi-umetnički-ansambl,

Da li možemo da preradimo sopstvene načine koncipiranja znanja? Da li su postojeće činjenice i zaglupljujuće forme dovoljne za to? Da li možemo da učimo iz eksperimenata iz prošlosti? Da li ti eksperimenti ispoljavaju preskriptivnu prisutnost koja može da ometa nastajanje afektivnog konteksta? Kako možemo da polažemo pravo na znanje kada nas učena društvena generacija pretiče kao subjekti-koji-znaju? Da li možemo da prigrlimo takvu zastarelost? Da li možemo da se podudarimo? Da li možemo da stremimo? Da li možemo da aktualizujemo?

Učesnici konferencije: Jakob Jakobsen (Kopenhagen/London), Petar Atanacković (Potsdam/Berlin), Fabian Tompsett (London), Branka Ćurčić (Novi Sad), Kasper Opstrup Frederiksen (Kopenhagen), Zoran Gajić (Novi Sad), Nikoleta Marković (Rijeka), Howard Slater (London)

Ilustraciju 'fa-fa-fakultet' kreirali su urednici; credits: inspirisano materijalom prikpuljenim na blogu J. Jakobsena: http://antihistory.org/ (vizuelna poezija Boba Cobbinga na koricama jednog i jedinog časopisa koji je objavio Antiuniversity of London 1968. godine i fotografija stolica na ovom Antiuni-u).

O učesnicima konferencije:

Howard Slater je volonter u terapiji igre, pisac i teoretičar. Njegovu knjigu, Anomie/Bonhomie & Other Writings, je objavio Mute Books 2012. godine a njen prevod na srpsko-hrvatski jezik, Anomija/Bonomija i drugi tekstovi objavio je kuda.org 2013.

Nikoleta Marković je umetnica svoje delovanje situira u liminalnom prostoru između savremene umetnosti i potencijalne nove publike i stvaralaca istražujući sve one kompleksne međuodnose koje takva razmena čini. Njeni radovi su najčešće generisani testiranjem pozicija, uloga i odgovornosti umetnika/ca problematizujući, na taj način, svu dramu politike koja se odvija između individue i društva. Trenutno radi na izradi doktorske teze na FLU u Beogradu.

Zoran Gajić je član Grupe za konceptualnu politiku. On je teoretičar koji se odrekao sociologije nakon što ju je studirao. Bio je radnik u novosadskoj fabrici kablova (Novkabel), a danas govori i piše o umetnosti, teoriji i politici.

Kasper Opstrup Frederiksen je pisac i istraživač radikalne kulture. Godinama je bio aktivan u umetničkom kolektivu floorless u Kopenhagenu, koji se bavio izdavaštvom i kreiranjem multi-medijalnih instalacija izvan i u institucijama. Njegova knjiga, The Way Out - Invisible Insurrections and Radical Imaginaries in the UK Underground 1961-1991, će 2015. godine objaviti Minor Compositions.

Branka Ćurčić je članica kuda.org (www.kuda.org) i Grupe za konceptualnu politiku. Piše o umetničkoj teoriji/praksi i politici i povremeno se zabavlja ko-uređivanjem publikacija.

Fabian Tompsett je pisac i aktivista, koji je prevazišao nedostatke buržoaskog obrazovanja sticanjem radničkog kroz London Workers Group. Tome je pridružio višegodišnje iskustvo radeći u više Štamparskih kooperativa/Print Co-ops u Londonu tokom 1980-ih. Tokom 1990-ih, pokrenuo je London Psychogeographical Association i sarađivao je sa Alastairom Bonnettom na Transgressions, A Journal of Urban Exploration. Detealjno se bavio i pisao o Situacionističkoj internacionali.

Petar Atanacković je član Grupe za konceptualnu politiku. On je emigrant čija je sudbina istoričara neizvesna. Takođe, aktivista je koji učestvuje u projektima kolektivnog stanovanja u Nemačkoj. Praktikuje poetsko pisanje o politici.

Jakob Jakobsen je politički angažovan vizuelni umetnik, edukator i aktivista. Bio je deo Copenhagen Free University od 2001. do 2007, su-osnivač je sindikata Mladih Umetnika (Young Artworkers, UKK) 2002. godine, i televizijske stanice koju su vodili umetnici, tv-tv, 2004. godine. Bio je profesor na Funen Art Academy od 2006 do 2012. godine. Zbornik tekstova koji uređuju kuda.org i Howard Slater, biće objavljena nakon konferencije, u vidu dvojezične publikacije, u izdanju kuda.org.

*** Konferencija je organizovana u okviru projekta "Proširena estetska edukacija" (www.aestheticeducation.net), u okviru kojeg sarađuju Berliner Gazette, Kontrapunkt, kuda.org, Multimedijalni Institut i Mute, i koji je delimično podržan programom Culture 2007-2013 Evropske komisije. Ostala podrška: Evropska kulturna fondacija Amsterdam, Fondacija za otvoreno društvo Beograd, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Zavod za kulturu Vojvodine, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Gimnazija „Svetozar Marković“ Novi Sad.