Tekst sindikacija

Tekst sindikacija je sekcija gde možete objaviti svoj text, istraživački esej, intervju i izveštaj, na temu novih medija, političkog aktivizma i umetnosti.

kuda.produkcija