Temporary Services u Kulturnom centru REX, Beograd

kuda.

Privremene usluge, a trajna umetnička praksa
Kulturni centar REX, Jevrejska 16, Beograd
četvrtak, 27. oktobar 2011, u 19h

Prezentacija i javni razgovor sa umetnikom, piscom i radnikom u kulturi Bretom Blumom (Brett Bloom)
U razgovoru učestvuju: Jelena Vesić, nezavisni kustos i likovni kritičar i Vladimir Jerić Vlidi, pisac, medijski istraživač i aktivista iz Beograda.

Uvodničar i moderator: Vladan Jeremić, umetnik, kurator, radnik u kulturi i politici iz Beograda.

Bret Blum će govorit o svom nedavnom radu u okviru umetničkog kolektiva Temporary Services (Privremene Usluge), kao i o drugim svojim umetničkim radovima. Predstaviće izbor publikacija Privremenih Usluga i njihovu izdavačku kuću Half Letter Press, uključujući i dve nedavno objavljene knjige i novine. Nakon uvodne prezentacije uslediće javni razgovor između Breta Bluma, Jelene Vesić i Vladimira Jerića Vlidija.

Jelena Vesić će pokrenuti pitanja i dati komentare sa ilustracijama u obliku javnog intervjua sa Bretom, a u vezi odnosa između umetnosti i političkog aktivizma u kontekstu SAD-a (i Danske) alternativne kulturne produkcije i scene. Vladimir Jerić Vlidi će se usredsrediti na nedavne događaje poput protesta na Wall Streetu i opštoj političkoj situaciji u SAD i EU, te reakciji i odgovornosti umetnika i umetnica prema novonastaloj političkoj turbulenciji u svetu.

Bret Blum (Brett Bloom) je umetnik, pisac i radnik u kulturi iz Pitsburga koji trenutno živi i radi u Kopenhagenu u Danskoj. Bret Blum je osnivač poznatog američkog kolektiva Temporary Services (Privremene usluge). Privremene usluge imaju dinamičnu izdavačku delatnost, projekte u javnom prostoru te velike kampanje koje se realizuju u eksperimentalnim socijalnim situacijama. Razliku između umetničke prakse i drugih stvaralačkih ljudskih nastojanja Privremene usluge ne priznaju. Grupa ima izdavačku kuću za štampana i on-line izdanja pod nazivom Half Letter Press. Bloom takođe radi zajedno sa Bonnie Fortune na projektu. "The Mythological Quarter", inicijativi koja istražuje hranu, mesto i prostora grada, kreirajući budućnost na drugi način uprkos trendu globalnih klimatskih promena. U Kopenhagenu, on trenutno radi na velikom projektu u javnom prostoru - koji predstavlja sistem postavljanja znakova, generisanih u najbližoj saradnji sa zajednicom i aktivističkim organizacijama, u prostoru Kopenhagenske luke.

Bloom će sa posetiocima razgovarati o prethodonom radu Privremenih usluga i dodatnom kolaboracijom sa drugim umetnicima/cama. Predstaviće selekciju publikacija Privremenih usluga i Half Letter Press koje će publika imati prilike da pročita.
Gostovanje Bretta Blooma organizuje Biro Beograd u saradnji sa Kulturnim centrom REX.

Više informacija o radu Bretta Blooma i Temporary Services možete naći na:
www.temporaryservices.org
www.halfletterpress.com
www.artandwork.us
www.mythologicalquarter.net
www.letsremake.info
www.groupsandspaces.net

Na ovom linku možete daunlodovati najnoviju publikaciju od Temporary Services kao PDF:
http://www.temporaryservices.org/MARKET/MARKET_lr.pdf

Ovaj događaj je deo projekta "Biro Beograd Exchange" od Biro Beograd http://birobeograd.info
Do sada je nekoliko međunarodnih umjetnika, kulturnih radnika i kuratora učestvovalo u ovom projektu, a među njima: Vladimir Us (Kišnjev), Michel Chevalier (Hamburg), Anita Hillestad (Oslo) i Sissel Mutale Bergh (Trondheim).

http://birobeograd.info

kuda.produkcija