štrudel, novo CD izdanje noism programa

štrudel

dieb13 & Marina Džukljev

Novo CD izdanje NOISM programa, proizašlo je kao rezultat stvaralačkog procesa dvoje umetnika kroz razmenu materijala internetom na kojem su muzičari međusobno intervenisali.
Rezultat je zajednička improvizacija objedinjena u kompoziciji štrudel (štrudla, vir, kovitlac) u trajanju od 42:50 minuta.

štrudel je dostupan i na ovom linku

štrudel
dieb13 - gramofoni, klopfer
Marina Džukljev - preparirani klavir

produkcija kuda.org
noism 2020, tak-ta-t_cd002
ISBN 978-86-88567-28-2
COBISS.SR-ID 28923145
snimili: Lazar Živanac, Novi Sad & Dieter Kovačič, Vienna
snimljeno u Galeriji Matica Srpska, Novi Sad & superrmuecc studios, Vienna
posptodukcija: Dieter Kovačič
master: Milan Nenin
dizajn i fotografija: kuda.org
grafičko oblikovanje: Sputnjik, Novi Sad
šzampa: ferenc&ferenc, GDT Belgrade

 

Recenzije:
salt-peanuts
jazzist
Ars Sonor - Muzička redakcija Radio-Beograda 2
OPDUVEL
terapija.net - [džepni] e-zine o zvuku & slici - dobrodošli!