Umetnička organizacija – slučaj Ljubljana, oktobar 2018.

Umetnička organizacija – slučaj Ljubljana, oktobar 2018.

 

U okviru dugoročnog međunarodnog istraživačkog projekta koji analizira umetničko (samo)organizovanje i relacije untar umetničkih grupa u post-jugoslovenskom regionu, kuda.org je posetio Ljubljanu. Razgovarali smo sa Markom Pogačnikom (OHO grupa), Zdenkom Badovinac (Moderna galerija + MSUM) i članovima grupe IRWIN (Borut Vogelnik i Miran Mohar).

Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove posledica u raspodeli uloga u svetu umetnosti. Kao što je to Artur Danto primetio, reflektujući na pojave na njujorškoj sceni u vreme kada je bio najaktivniji “postojanje aktivnih saradnji, umesto sanjarenja o neki kolaboracijama” je u drastičnom smislu postalo “svedočanstvo novog stava i čak možda i novog doba." (Danto u Garrels 1989, 64). Nešto preciznije rečeno, pitanje ovog istraživanja je da se modaliteti odnosa između umetnosti i politike u bivšoj Jugoslaviji, kao i načini na koji su se u okviru samoorganizovanih grupa umetnika razvijali odnosi, postave kao predmet rasprave. Specifičnost tog pitanja pojačava činjenica da su te grupe i kolektivi nastali u društvu u kome je socijalističko samoupravljanje bilo oficijelna državna pravna doktrina.

Uporedo, kroz fenomene samoorganizovanja projektom se ispituje uloga organizacija civilnog društva kao progresivnih mesta za bavljenje umetnošću, kroz diskusije sa protagonistima ovih praksi od 1990ih do danas, sa osvrtom na iskustva i nasleđe organizovanja i kolektivnog stvaranja u nedavnoj prošlosti lokalne i nacionalne kulture, preko neoavangardi 60ih i 70ih i Beogradskog nadrealizma 30ih godina prošlog veka.  

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE). 

Projekat je sufinansiran sredstvima programa Evropske unije Kreativna Evropa, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, uz strukturalnu podršku Fondacije za umetničke inicijative.