Umetnici i umetnički radovi predstavljeni na izložbi „Medijska ontologija“

Umetnici i umetnički radovi predstavljeni na izložbi „Medijska ontologija“

- The (E Group
10.10.1971

- Slavko Bogdanović, rod
Porez na promet, 1970

- Slavko Bogdanović
Stripovi o grupi KOD, 1971

-Slavko Bogdanović
Informacije, 1971

- Čedomir Drča, Slobodan Tišma
Ponavljanje, 1975

- Februarska grupa
Otvoreno pismo jugoslovenskoj javnosti, 1971

- Februarska grupa / Miroslav Mandić
Snack art bar, 1971

- Vladimir Kopicl, Čedomir Drča, Ana Raković
Komunikacija, 1971

- Katalin Ladik
Phonopoetica, 1976

- Slobodan Tišma / KOD
Kocka, 1970

- Slobodan Tišma, Čedomir Drča
Primeri nevidljive umetnosti, 1975

- Bogdanka Poznanović
Pismo sa povratnim informacijama, 1973

- Bogdanka Poznanović
Kontakt Art, 1971

- Mirko Radojičić / KOD
Estetika, 1970

- Mirko Radojičić / KOD
Tekst 1, 1970

- Slobodan Tišma, Čedomir Drča
Kraj, 1977

- Slobodan Tišma, Svetlana Belić, Čedomir Drča, Mirko Radojičić
Nevidljivi bend, 1977

- Slobodan Tišma, Čedomir Drča
Nevidljivi umetnik, 1977

-Tibor Varadi
Unutra, spolja, 1971

- Peđa Vranešević
NZ, 1971

2. Ekranizacija / Želimir Žilnik, Novi Sad
‘Rani radovi’, film, 1969

3. Mapa
Radikalne prakse, fleksibilna umetnost, dogmatski okvir

Predstavljena mapa nastala je u istraživanju u okviru projekta. Mapa je mreža protagonista i referenci unutar umetničke, socijalne i političke teorije i prakse koje su snažno uticale na novosadsku neoavangardu 60-ih i 70-ih. Mapa pokriva istorijska avangardna kretanja i umetnosti od početka 20. veka, preko posleratne avangarde, do savremene umetničke produkcije.

1. Umetnost novih medija i kritika industrije ideja

- Apsolutno, Novi Sad
Apsolutna prodaja, 1997
vvv.apsolutno.org

- Istvud, Novi Sad
Civilizacija IV, 2003
vvv.eastvood-group.org

- Vladan Joler, Novi Sad
MCTE, 2003
vvv.joler.org

- kuda.org / Američko vazduhoplovstvo
Sigurna udaljenost, 2002
http://vvv.kuda.org/?k=en/node/564

- arhiva kuda.org
Transeuropean Picnic 2004
Vorld-Information.org 2003
kuda.lounge 2001-2006
vvv.kuda.org

kuda.produkcija