VIDEO INTERVJUI | Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove posledica u raspodeli uloga u svetu umetnosti. Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, koje se nastavlja u 2018/2019. godini.

Tokom 2018. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kustosi i istoričari umetnosti u polju savremene umetnosti i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad u Ljubljani i u Skoplju:

Marko Pogačnik umetnik, osnivač pokreta i umetničke grupe OHO, Kranj-Ljubljana, nakon toga inicijator transformacije ove grupe u novu umetničku inicijativu Družina u Šempasu (Družina v Šempasu), danas je umetnik istraživač aktivan u internacionalnoj mreži.

Zdenka Badovinac, teoretičarka i kustosica, direktorica Moderne Galerije i Muzeja savremene umetnosti u Ljubljani (MG+MSUM). U svom dosadašnjem istraživanju obradila je veliki deo prakse savremene umetnosti u Sloveniji koji uključuje i rad umetničkih grupa.

Grupa IRVIN (IRWIN, NSK) razgovor je realizovan sa dva člana: Miran Mohar i Borut Vogelnik, umetnici aktivni u radu umetničke grupe IRVIN, predavači na Univerzitetu u Ljubljani i na privatnim univerzitetima u Sloveniji i regionu.

Nebojša Vilić, teoretičar, pisac, istoričar umetnosti, predavač na Univerzitetu u Skoplju, na Fakultetu dramskih umetnosti i Fakultetu likovnih umetnosti i prvi direktor Soroš Centra za savremenu umetnost Skoplje.

 

Video intervjue možete pregledati na zasebnim stranica kuda.lounge arhive:

Razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa), Ljubljana, oktobar 2018.

Razgovor sa Zdenkom Badovinac, Ljubljana, oktobar 2018.

Razgovor sa članovima grupe IRWIN, Miran Mohar i Borut Vogelnik, Ljubljana, oktobar 2018.

 

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).

Projekat je sufinansiran sredstvima programa Evropske unije Kreativna Evropa, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, uz strukturalnu podršku Fondacije za umetničke inicijative.