Video sa predavanja Silvena Lazarisa (Sylvain Lazarus) u Beogradu, 22.10.2014.

kuda.org

Predavanje Silvena Lazarisa (Sylvain Lazarus): Antropologija imena, u organizaciji kuda.org i GKP 22. oktobar 2014. u prostorijama grupe Učitelj neznalica i njegovi komiteti, Beograd

Video sa predavanja možete pogledati na: http://detelinara.org/video-sa-predavanja-silvena-lazarisa-sylvain-lazar...

https://www.youtube.com/watch?v=WAks1Wm6mNI

Predavanje se održalo povodom prevoda i objavljivanja knjige Antropologija imena, u izdanju kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada.

Predavač: Silven Lazaris, autor „Antropologije imena“

Iz predgovora S. Lazarisa srpsko-hrvatskom izdanju: „Antropologija imena ima dva aspekta. Jedan je posvećen istraživanju mišljenja, drugi istraživanju politike. Zato ću sažeto odrediti ovu knjigu dvema formulama: Antropologija imena se bavi mišljenjem, što je prvi aspekt, i to će biti dva iskaza. Antropologija imena se bavi politikom i njenim oblicima pojavljivanja: to će biti teza o sekvencijalnosti politike. Ta dva aspekta su povezana kategorijom mišljenja.”

Silven Lazaris je francuski antropolog i politički teoretičar, profesor na Univerzitetu Pariz 8 i jedan od osnivača l’Observatoire international des banlieues et des périphéries, u okviru kojeg zajedno sa Alenom Bertoom (Alain Bertho) obavlja istraživanja predgrađa u Francuskoj, Brazilu i Senegalu. Bio je član i suosnivač Union des communistes de France marxiste-léniniste 1969. godine, a petnaest godina kasnije i L’Organisation Politique, zajedno sa Natašom Mišel (Natacha Michel) i Alenom Badiuom (Alain Badiou), post-partijske političke organizacije, baveći se temama poput imigranata radnika i stanovanja, koja je naznačila važnost političke preskripcije u slučaju migranata bez dokumenata (les sans papiers), naglašavajući da je reč o radnicima, a ne imigrantima.

Knjigu je sa francuskog prevela Ana Moralić.

Prevod na srpsko-hrvatski je objavljen u decembru 2013. godine.

Više o knjizi „Antropologija imena“ i njenoj distribuciji: http://www.kuda.org/antropologija-imena-silvena-lazarisa

Predavanje se održalo na francuskom jeziku, uz obezbeđen simultani prevod na srpsko-hrvatski.

Prevodioci su: Vesna Končar-Nikolić i Vladimir Pavlović. Predavanje je organizovano u okviru projekta Lokalne politike i urbana samouprava koje sprovode Centar za nove medije_kuda.org i Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Predavanje je realizovano u saradnji sa grupom Učitelj neznalica i njegovi komiteti i uz podršku Francuskog Instituta, Beograd. www.detelinara.org www.kuda.org www.uciteljneznalica.org