Visible data_financing culture

kuda.

Visible data_financing culture
izložba / radionica / prezentacije

29. 11. – 12. 12. 2010.
Novi Sad, Srbija
www.visibledata.info

Projekat Visible data_financing culture (Vidljivi podaci_finansiranje kulture) traži moguće modele struktuiranja podataka u oblasti finasiranja kulture, gde je uobičajeno niži nivo interesovanja za dizajn i vizualizaciju informacija. Podaci o ekonomiji, demografiji i finansijama su mnogo češće predstavljeni vizuelno, dok kultura, gde su odnosi moći sofisticiraniji i stoga ne toliko atraktivni ili dramatični, još uvek nije u glavnom fokusu istraživanja. U skoroj prošlosti, vizualizacija informacija je bila veoma koristan alat za razumevanje kompleksne prirode ljudskog društva. Budući da ova kompleksnost raste eksponencijalno, zahtevi za drugačijim vrstama posrednika i agenata su ključni.

Projekat koristi dva primera finansiranja kulture, onaj u Srbiji i onaj u Slovačkoj. Komparativno istraživanje kroz razne vizualizacije informacija različitih budžetskih stavki i struktura pruža bolji uvid u načine funkcionisanja mikro i makro kulturno-finansijskih politika. U okviru projekta Visible data_financing culture, saradnja se ostvaruje između grafičkih i web dizajnera, programera, sociologa, istraživača kulturnih politika, umetnika i teoretičara. Dizajneri i istraživači dolaze iz Slovačke, Srbije i Holandije zajedno sa studentima sa Akademije umetnosti i dizajna iz Bratislave i Akademije umetnosti u Novom Sadu. Naglasak u radu sa studentima je u razvijanju kritičkog mišljenja i načinu pristupa pitanju vizualizacije informacija, u cilju razvijanja svesti o načinima manipulacije i zloupotrebe vizualizacije informacija.

izložba
Visible data_financing culture
29. 11. - 12. 12. 2010.
Galerija SULUV, Novi Sad

Autori radova: Marcel Benčík (SVK), Marko Brkić (SRB), Alica Horváthová (SVK), Ondrej Jób (SVK), Vladan Joler (SRB), Olivia Solis Joler (CUB), Katarína Lukić Balážiková (SVK), Martin Mistrík (SVK)

Otvaranje izložbe: 29. 11. 2010. / 20:00 časova

radionica
Processing visible data
30. 11. – 3. 12. 2010.
Akademija umetnosti
, Novi Sad

Mentor: Daniel Powers - Lust (NL), www.lust.nl
Učesnici: grafički dizajneri, medijski umetnici i studenti sa Akademije umetnosti i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Akademije umetnosti i dizajna u Bratislavi.

prezentacija
Daniel Powers - Lust
(NL)
i prezentacija radionice “Processing visible data
3.12. 2010. / 17:00 časova
Omladinski centar CK13
, Novi Sad
www.lust.nl

Organizacija i produkcija:
OPEN DESIGN STUDIO, www.opendesignstudio.net
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - NAPON, www.napon.org

Finansiranje:
Ministarstvo kulture Republike Slovačke, Grad Novi Sad, Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu

Podrška:
Akademija umetnosti – Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti i dizajna, Bratislava Galerija SULUV, Omladinski centar CK13

- - -

Kontakt:
OPEN DESIGN STUDIO
info@opendesignstudio.net
www.opendesignstudio.net

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - NAPON
office@napon.org
www.napon.org

kuda.produkcija