Žak Ransijer/Liza Penkova, JDP, 30.3.2010, 20.30h

  • kuda.
  • kuda.

Dan nakon predavanja Žaka Ransijera (Sala Narodnog Univerziteta Božidar Adžija, 29.02.2010-20h)

Liza Penkova sreće Žaka Ransijera (Jacques Rancière)

La danseuse ne danse pas
La danseuse n'est pas une femme

Stéphane Mallarmé

Plesačica ne pleše
Plesačica nije žena

Stefan Malarme

Liza Penkova je provela sedam godina u belgijskoj trupi savremenog plesa ROSAS, koreografa Anne Terese De Keersmaeker (http://www.rosas.be/).

Od susreta sa filozofijom, kao izbornim predmetom u školi plesa PARTS koju je pohađala, do susreta sa knjigom Žaka Ransijera Učitelj koji ne zna (Maitre ignorant) u okviru scenskog, kolektivnog istraživanja po pedagoškim metodama i tekstu ove knjige, Lizin trenutni rad inspirisan je temama koje izviru iz Ransijerovog životnog i teoretskog dela– emancipacijom i jednakošću.

Tekst Emancipovani gledalac je dostupan za konsultaciju i pripremu debate, putem mejla: [email protected]

Razgovor na temu Emancipovani gledalac/Emancipovani stvaralac
uz konsekutivni prevod sa engleskog
ulaz slobodan
Jugoslovensko dramsko pozorište, 30.3, 20.30h

kuda.produkcija