GDE SU BILI ŠTA SU RADILI - razgovor sa Gordanom Nikolić i Natašom Vujkov

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

ČETVRTAK, 22. april 2010. u 19h
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
www.ck13.org

GDE SU BILI ŠTA SU RADILI - razgovor sa Gordanom Nikolić i Natašom Vujkov

U seriji prezentacija pod naslovom *GDE SU BILI, ŠTA SU RADILI*, koje su već pet godina sastavni deo tribinskog programa Kulturnog centra Rex, a od ovog proleća u saradnji sa Centrom_kuda.org iz Novog Sada, uglavnom nastupaju umetnici-umetnice i kulturni radnici-radnice, koji su raznim povodima gostovali, sarađivali ili duže vremena radili u inostranstvu.

Govori se o povodima i razlozima njihovog odlaska i rada, o uslovima pod kojima učestvuju u međunarodnim projektima, nekim interesantnim aspektima života i rada u stranim zemljama. Sva izlaganja su praćena prikazivanjem foto i video materijala koje je na svom putovanju i boravku u stranim zemljama napravio/la sam/a gost/gošća.

Cilj ovog programa je da sa jedne strane omogući podelu i diskusiju profesionalnih iskustava stečenih u toku rada i komunikacije u drugim profesionalnim i kulturnim okruženjima a sa druge da osvetli i učini jasnijim i pristupačnijim procedure, mogućnosti i benefite u vezi sa međunarodnom razmenom i saradnjom kulturnih radnika/radnica i stvaralaca/stvarateljki.

Ukratko o učesnicama:
Nataša Vujkov je provela 3 meseca u Sofiji (Bugarska) u okviru rezidencijalnog programa "Opening Our Closed Shops" realizovanog u saradnji umetničkih centara Istočne i Zapadne Evrope (Akademie Schloss Solitude, Štutgart; Centar za savremenu umetnost Ujazdowski Castle, Varšava; Jozsef Attila Circle, Budimpešta; InterSpace Media Art Centre, Sofija i Centar_kuda.org, Novi Sad) uz podršku Allianz Cultural Foundation. Tokom rada na dokumentarnoj video instalaciji imala je prilike da sarađuje sa lokalnim umetnicima, bliže upozna kulturno-umetničku scenu Sofije kaoi trenutnu političku i društvenu klimu Bugarske.

http://www.allianz-kulturstiftung.de/en/projects/visual_arts/opening_our...
http://www.akademie-solitude.de/710_een_principles.php
http://i-space.org
http://kuda.org

Gordana Nikolić je boravila u Bristolu (UK) tokom novembra i decembra 2009. godine. Njen rezidencijalni boravak pri Centru za savremenu umetnost - Spike Island (Bristol) realizovan je u okviru internacionalnog programa za umetnike, kustose i pisce "Accented Residency" koji je pokrenuo British Council. Tokom svog boravka imala je priliku da upozna lokalne umetničke aktivističke inicijative iz Bristola, kao i da se uključi u svakodnevne aktivnosti i izučavanje određenih sport-art veština na brdu i u pećinama neurbanizovanog dela grada zajedno sa nekim od protagonista Irational.org grupe, Hitom Bantingom (Heath Bunting), Vahidom Ramujkić i njihovim prijateljima.

http://www.accentedresidency.blogspot.com/
http://www.spike-island.org.uk/
http://www.irational.org/cgi-bin/front/front.pl

Razgovor se organizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Rex, Beograd i Centrom za nove medije_kuda.org, Novi Sad.

www.rex.b92.net
www.kuda.org