Trans_evropski piknik: Umetnost i mediji u tranziciji, kuda.org/V2_Institute

Povodom Trans_evropskog piknika održanog u Novom Sadu od 29. aprila do 1. maja 2004. godine, Centar za nove medije_kuda.org je objavio zbirku tekstova na temu umetnosti i medija u tranziciji. Prvog maja 2004. godine, Evropska unija se proširila van svoje sadašnje konstelacije 'centra Evrope' i po prvi put uključila zemlje bivšeg istočnog i nesvrstanog bloka. Za ovih deset zemalja, dan pristupa je mogućnost da se ponovo pridruže evropskoj sferi, od koje su mnogi osećali da su bili odsečeni zbog nametnutog članstva u savezima hladnog rata. Prizivajući u sećanje Pan-evropski piknik održan 1989-te godine duž granice između Austrije i Maćarske, koji je pokrenuo dogaćaje koji su doveli do pada Berlinskog zida, Trans_evropski forum je obeležio promenu u geo-politickoj strukturi Evrope nastalu kao njihov rezultat. Međutim, mnogima 'otvaranje' do kojeg su doveli događaji 1989. godine, sada donosi plansko zatvaranje, restrikciju mobilnosti, oživljavanje viznih režima, koji označavaju nove prepreke i granice kao i nametanje novih pravila, birokratije i standarda. Uz uvodne tekstove urednika, kuda.org, Stivena Kovača i Net Miler, reader predstavlja tekstove o geopolitičkom kontekstu proširenja Evropske unije, umetnosti i medijima u tranziciji, kao i informacije o samom događaju, ljudima, projektima koji su bili deo Foruma. Zbirka tekstova 'Trans_evropski forum: Umetnost i mediji u tranziciji' je prva publikacija iz kuda.read edicije, koju su pokrenuli kuda.org - Centar za nove medije i Futura publikacije, Novi Sad (SCG). Edicija 'kuda.read' će se fokusirati na istraživanje kritičkih pristupa kulturi novih medija i tehnologija, novim kulturnim odnosima, savremenoj umetnickoj praksi i društvenom biću. Sadržaj / Content kuda.org, Nova Evropa/Pax Europeana Stephen Kovats, Panevropski ka transevropskom Nat Muller, Bežanje sa piknikom: poziv na priključenje Geopolitički kontekst uvećanja Evropske unije Intervju sa Brajanom Holmsom, Osmatranje sa margina Antonio Negri (prevela i odabrala Ksenija Stevanović), Političke strategije za Evropu. Evropa je neophodna, ali da li je moguća? odlomak Ivana Momčilović (Kolektiv Eimigracija), Demokratija za strance - opasnost po Evropu, Izveštaj sa post-jugoslovenskog higijenskog koridora Katherine Carl, Srđan Jovanović Vajs, Topolitika dvostruke spoljašnjosti Umetnost i mediji u tranziciji Edit András, Slepa mrlja nove kritičke teorije, Beleške o teoriji samo-kolonizacije Nina Czegledy, Politika prostora Bojana Petrić, Upravljanje raznolikošću, upravljanje identitetom: Između Drugog i (EU)nas Intervju sa Milošem Vojtehovskim, Mediji i društvene zajednice u istočnoj Evropi Luchezar Boyadjiev, Dosta sa razmenama! Umetnost, molim! Basak Senova, (Konstantno) biti Mobilan kao Model opstanka, slučaj NOMAD Florian Schneider, BORDER04, Prelazeći granice iz Stvarne u Virtuelnu Evropu mxhz.org, Pamflet za povezanu estetiku Intervju sa Alanom Tonerom, Stvaralačko pravo na korišćenje informacija i distopija kontrole -- Kompletno izdanje i tekstove 'Trans_evropski forum: Umetnost i mediji u tranziciji' se može pogledati, preuzeti i snimiti kao PDF fajl sa: www.transeuropicnic.org Zbirka tekstova, Trans_evropski forum: Umetnost i mediji u tranziciji Izdavač: Futura publikacije i kuda.org, Novi Sad, Srbija i Crna Gora Edicija: kuda.read Urednici: kuda.org, Nat Muller (NL), Stephen Kovats ( NL) ISBN 86-7188-019-2 127 stranica Prevod na srpski / Translation into Serbian: Bojana Petrić, Orfeas Skutelis, Nikolina Knežević Prevod na engleski / Translation into English: David Williams Lektura tekstova na engleskom / English Proofreading: Nat Muller, Bojana Petrić Lektura tekstova na srpskom / Serbian Proofreading: Branka Ćurčić Fotografije / Photo credits: Uz odobrenje autora / Courtesy of the artists Grafičko oblikovanje / Graphic design: Slavica Danić, Predrag Nikolić Priprema za štampu / Layout: Predrag Nikolić Štampa / Printed by Daniel print, Novi Sad Tiraž / Print run: 2000 All texts are published under Creative Commons license unless otherwise indicated. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/) Objavljeni tekstovi / First publication Navedeni tekstovi su do sada već bili objavljeni u naznačenim publikacijama ili prezentovani na naznačenim događajima / The following texts first appeared in publications or have been presented in events indicated below. Ivana Momčilović, Demokratija za strance - opasnost po Evropu (Kampovi za strance u Evropi, opasnost po demokratiju, Seminar u Evropskom parlamentu, 24 - 25. 06. 2003.) / Democracy for Foreigners - Europe at Risk (Foreigners camps in Europe – Democracy at risk, Seminar at the European Parliament, 24 - 25. 06. 2003) Luchezar Boyadjiev, Dosta sa razmenama! Umetnost, molim!, IFA-Stuttgart časopis, februar 2004 / No more exchange! Art, please!, IFA-Stuttgart magazine, February 2004 In memoriam Edvard Begović, kuda.org