Anti-knjiga: Materijalni tekst i političko izdavaštvo, Nicholas Thoburn

  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org

Pozivamo vas na promociju nove knjige iz kuda.org izdavačkog projekta – Anti-knjiga: Materijalni tekst i političko izdavaštvo autor: Nicholasa Thoburna ponedeljak, 28. april, 19h Učitelj neznalica i njegovi komiteti, Resavska 21, Beograd www.uciteljneznalica.org sreda, 30. april, 18h Booksa, Martićeva 14d, Zagreb www.booksa.hr naslov predavanja: Anti-knjiga: O materijalnosti komunističkog izdavaštva izlagač: autor Nicholas Thoburn, moderacija: kuda.org, GKP [predavanje se održava na engleskom jeziku] Promocije i predavanja su organizovani u saradnji kuda.org sa organizacijom Učitelj neznalica iz Beograda, klubom Booksa i udrugom Kulturtreger, i sa Multimedijalnim institutom mi2 iz Zagreba. „Ovo nije knjiga protiv knjige...“, rečenica je kojom započinje Anti-knjiga. Radije, u ovom delu anti-knjiga se posmatra kao politička figura, komunistička perspektiva medijskih formi teksta. Po autoru, anti-knjiga je delo pisanja i izdavaštva koje kritički ispituje svoju medijsku formu – samorefleksivni tekstualni rad – čija refleksivnost nije ograničena na diskurzivno polje. Anti-knjiga ispituje, problematizuje i gura do krajnjih granica svoju punu materijalnost – fizička svojstva, tehnološku izvodljivost, institucionalne strukture, tekstualne procedure, grafičke aranžmane, osetilne kvalitete i ekonomske paradigme, kojih je istovremeno i proizvod i nosilac. Autor, shodno ovome, figuru anti-knjige obrađuje kroz različite primere (Mémoires Gi Debora, papirne čini Antonina Artoa, Crvena knjižica Mao Ce Tunga, Unpopular Books, itd.), forme (manifest, knjiga umetnika, minifest, knjiga-rizom, itd.) i kroz teorijska pomagala široke skale. Jedno od pitanja koje smo sebi postavili jeste i šta bi bila knjiga o političkoj figuri anti-knjige? Kontekstualizacija ovog pitanja se razlaže problematizacijom delovanja malotiražnih izdavača danas, čije se prakse susreću sa širom problematikom mera štednji, krize izdavaštva, akademije i nezavisne produkcije, kao i publike/čitalaštva, posebno kada je u njihove prakse neminovno uključena samorefleksija samih prevodilačkih, uredničkih, izdavačkih i tekstualnih aspekata. Prema tome, gde bi bilo mesto političke intervencije specifičnih izdavačkih projekata kada je izdavaštvo i mišljenje knjige u pitanju, tj. koliki su potencijali za formiranje samorefleksivnog i kritičkog prostora takve produkcije? Zajedno sa autorom, pokušaćemo da artikulišemo autorski doprinos objavljivanju knjige, koje se delimično može okarakterisati kao naglašavanje i povratak na pomenuto mesto onog „protiv“ knjige, sa kog nastojimo zahvatiti punu materijalnost ove knjige koja, počev od svog naslova, izlaže problem anti-knjige. Taj doprinos ne vidimo drukčije nego kao niz otvorenih pitanja i dilema koje ćemo pokušati da podelimo sa prisutnima. Nicholas Thoburn je sociolog iz Velike Britanije, koji predaje na Univerzitetu u Mančesteru. Autor je knjige Deleuze, Marx and Politics (Routledge, 2003). Anti-knjiga: Materijalni tekst i političko izdavaštvo je njegova druga knjiga. [Ilustracija uz tekst najave: Gi Debor, Mémoires, Pariz: Situacionistička internacionala, 1959. godina] Više o knjizi Naslov: Anti-knjiga: Materijalni tekst i političko izdavaštvo Autor: Nikolas Toburn (Nicholas Thoburn) Izdavač: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, www.kuda.org Godina izdanja: 2014. Broj strana: 272 Prevod sa engleskog jezika: Nebojša Pajić, kuda.org, GKP Korektura & lektura: kuda.org, GKP Grafičko oblikovanje: kuda.org & SPUTNJIK Štampa: Daniel print, Novi Sad Tiraž: 500 ISBN 978-86-88567-10-7 COBISS.SR-ID 285242119 Prevod na srpski jezik je objavljen pod Creative Commons generativnom licencom Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Publikacija je objavljena u okviru projekta Proširena estetska edukacija: umetnički eksperiment i politička kultura u doba mreža, koji se realizuje u saradnji kuda.org sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba, Kontrapunktom iz Skoplja, Berliner Gazette i Mute iz Londona. Celokupan projekt je finansiran podrškom programa Kultura 2007-2013 Evropske unije, Evropske kulturne fondacije, Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Fondacije za otvoreno društvo Beograd, Zavoda za kulturu Vojvodine i Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada. Ova publikacija ukazuje samo na stavove autora i Evropska komisija ne može da bude odgovorna za bilo kakvu dalju upotrebu koja može da proizađe iz informacija objavljenih u ovoj publikaciji.