1% za kulturu - Inicijativa Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije

1% za kulturu

Inicijativa Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije 

 

Pokretanje kampanje za promenu politike finansiranja i povećanje izdvajanja za kulturu inicirano je u septembru 2018. godine, na skupštini Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije u Subotici. Nakon uporednog istraživanja izdvajanja za kulturu u zemljama regiona jugoistočne Evrope, sprovedenog u saradnji CESK-a i NKSS, neophodnost povećanja ukupnog budžeta za kulturu je neupitna, pa je Asocijacija u junu 2019. godine pozvala umetnike, menadžere u kulturi, kustose, istraživače, organizacije koje se bave kulturom, obrazovne i kulturne ustanove da se uključe u kreiranje buduće kampanje „1% za kulturu“ i u njoj učestvuju. U septembru je oformljena radna grupa Inicijative „1% za kulturu“, koju čine različiti akteri sa domaće kulturne scene iz javnog i nezavisnog sektora.

Pokretanjem onlajn peticije „Svi za 1% - 1% za sve“ u oktobru 2019. i zvanično je počela kampanja „1% za kulturu“. Uporedo sa objavljivanjem peticije, na adrese relevantnih institucija (Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva finansija, skupštinskih odbora - Odbora za kulturu i medije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava itd) upućeni su zahtevi za promenu politike finansiranja kulture u Srbiji i zahtevi da izdvajanje za kulturu u Budžetu Republike Srbije ubuduće bude minimalno 1%. Pored zahteva za povećanje budžeta za kulturu, Inicijativa se zalaže za uvođenje jasnih i transparentnih procedura koje bi omogućile odgovorno upravljanje i distribuciju javnih sredstava u kulturi, ali i uključivanje svih aktera u kulturi u procese donošenja odluka koje se tiču upravljanja javnim budžetom i drugim javnim resursima u kulturi.

Povodom kampanje 1% za kulturu, Upravni odbor Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije je izdao saopštenje u kome iznosi da je skandalozno i zabrinjavajuće smanjivanje procentualnog izdvajanja za kulturu na 0,73 odsto od ukupnog budžeta u Vladinom predlogu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.

U saopštenju se navodi da „država koja za svoju kulturu izdvaja najmanje po glavi stanovnika u regionu i čiji je budžet za kulturu manji od budžeta za kulturu gradova u okruženju, trebalo bi da ubrzano povećava ovaj budžet i omogući pristup i participaciju u kulturi svojim građanima i građankama“.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije pozvala je kulturne radnike i radnice da dignu glas protiv marginalizacije uloge kulture u društvu i da se priključe kampanji „Minimum 1% za kulturu“.

U saopštenju NKSS navodi i da su izdvajanja za kulturu u poslednjih pet godina stalno bila ispod tog jednog procenta od ukupnog republičkog budžeta, pa je tako budžet za kulturu bio procentualno nešto veći za 2019. i 2017. godinu kada je iznosio 0,74 odsto budžeta.

Još manje novca procentualno u budžetu za kulturu bilo je 2015. – 0,70 procenata od ukupnog budžeta, zatim 2018. u kojoj je za kulturu bilo izdvojeno 0,64 odsto od ukupnog republičkog budžeta, a najmanje novca procentualno bilo je izdvojeno 2016. godine, kada je budžet za kulturu iznosio 0,62 odsto od ukupnog budžeta.

U cilju što efikasnijeg obaveštavanja javnosti o nedostatku sredstava za kulturu, širenju mreže saveznika i uticaja na donosioce odluka na svim nivoima, u okviru kampanje planirane su različite aktivnosti: sastanci, javni programi i panel diskusije sa učesnicima iz javnog i nezavisnog sektora u kulturi i predstavnicima resornog ministarstva. Na prvom panelu pod nazivom „Šta smo dužni za kulturu“, koji je održan 1. novembra 2019. godine u Kulturnom centru Grad, govorili su bivša poslanica i dugogodišnji sekretar za kulturu Beograda Gorica Mojović, rukovodilac Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (CESK) i istraživanja o izdvajanjima za kulturu u zemljama u regionu Predrag Cvetičanin i pomoćnik ministra kulture Dejan Masliković, a moderirala je Virdžinija Đeković (NKSS). U pripremi je panel diskusija u Novom Sadu tokom novembra 2019, kao i druge aktivnosti. Inicijativa „1% za kulturu“ namerava da nastavi kampanju i nakon usvajanja republičkog budžeta za 2020. godinu, bez obzira na procenat izdvajanja za kulturu, sa idejom da budžetsko finansiranje kulture ubuduće treba samo povećavati.

Peticiju možete potpisati na ovom linku

A sve aktivnosti Inicijative možete pratiti na fejsbuk stranici - 1%za kulturu.