LOST & FoUND EP6 kontekst 80-ih oblikovan kroz strast

LOST & FoUND EP6

kontekst 80-ih oblikovan kroz strast

Razgovaraju: Zoltán Bicskei, Vladimir Kranjčević, Zoran Pantelić, Jovan Milinov, Mihajlo Obrenov, Borka Stojić, Zsolt Polgar

 

 

Podcast serija LOST & FoUND je nastala kao nadogradnja i proširena refleksija na započeto istraživanje i objavljivanje LOST & FoUND edicije u produkciji kuda.org.

Kroz intervjue, razgovore i analize konteksta realizovana je serija dijaloga sa ciljem da se povežu pogledi protagonista iz 80-ih godina i savremenih umetnika u polju improvizacije i umetničkog ekperimenta. Fokus razgovora je usmeren na pitanje autorstva, zajedničkog procesa stvaranja, uslova rada, infrastrukture i pozicije kreativnog stvaralaštva u odnosu na komercijalizaciju kulture.

Serija podkasta LOST & FoUND je realizovana u specifičnim celinama kroz koje se omogućava uvid u vremenski i društveni kontekst: atmosfera & prilike 80-ih, studija slučaja ispod radara 90-ih, iz tehnološke paradigme novog milenijuma, improvizacija i imaginacija, itd. U realizaciji podcasta u razgovoru učestvuju protagonisti-muzičari iz 80-ih članovi sastava Ritual Nova, Abacus, Cirko della Primavera, muzikolozi, teoretičari, novinari, hroničari, uključujući sastave i umetnike koji i danas stvaraju kao što su Pneumatik trio, Dichonomy engine, MRT, Yvith, itd.

Serija podcasta LOST & FoUND omogućava uvid u poetike zasnovane na neposrednosti i interaktivnosti, grupnom stvaralačkom procesu, igri i eksperimentu. Posvećena je privremenim zonama grupnosti i improvizacionoj praksi koja nastaje u zvuku, sa zvukom i oko zvuka. Ova serija podcasta je pokrenuta sa ciljem da se kroz razgovor protagonista različitih generacija ukaže na kontekst, uslove, motive i metode stvaranja.

LOST & FoUND proizilazi iz dugogodišnjeg istraživačkog programa Trajni čas umetnosti koji istražuje lokalne umetničke prakse, ističući potrebu za umetničkim eksperimentom. Prvobitno je pokrenuta produkcija LOST & FoUND kolekcije audio izdanja retkih i do sada neobjavljenih snimaka muzičkih sesija koje su nastajale tokom 80ih godina u Novom Sadu. Ove izostavljene scene novosadske scene čine jedinstven stvaralački opus inspirisan konceptima umetnosti i eksperimenta, sa elementima džeza, improvizacije, art rocka, savremene muzike, muzičkog teatra, performansa, poezije, ambijenta.

Produkcioni tim: Mihajlo Obrenov, Minja Smajić, Jovan Milinov i kuda.org

Produkcija: kuda.org, 2023

LOST & FoUND podcast je realizovan uz podršku Foundation for Arts Initiatives – FfAI.