Omladinski centar CK13

Subscribe to Omladinski centar CK13 feed Omladinski centar CK13
Updated: 11 min 32 sec ago

Formiran Ekološki front Novi Sad

Uto, 2019-11-05 14:21

Ekološki front Novi Sad je samoorganizovani i neformalni pokret koji okuplja i objedinjuje pojedince, nevladine organizacije i institucije u borbi za zaštitu životne sredine. Nastao je sa ciljem da se postojeći ekološki i drugi pokreti ujedine i podrže jedni druge, kako bi u zajedničkoj borbi promenili trenutno neodrživo stanje u Srbiji, a naročito u Novom Sadu. Vođeni smo idejom da budućnost ove zemlje i našeg grada počiva na zdravoj životnoj sredini, očuvanim prirodnim staništima i zaštiti biodiverziteta.

Nesavesno iskorištavanje prirode i njenih resursa višedecenijski je problem u našoj državi; preko izgradnje malih hidro elektrana, nesrazmerne i neplanske seče šuma, neekološkog eksploatisanja rudnih bogatstava, do izgradnje privatnih objekata u zaštićenim područjima. Predstavnici republičke, pokrajinske i gradske vlasti vođeni ličnim, a ne javnim interesom, donose odluke i sprovode politiku koja je u skladu sa interesima investitora i kapitala, a ne u skladu sa životom dostojnim i po meri čoveka. Stihijski urbanizam koji isključuje učešće šire zajednice ugrožava kvalitet života svakog pojedinca. Takvo urbanističko planiranje ne vidi zelene površine kao sastavni deo zdravog života, već kao potencijal za izgradnju objekata i profit. Takođe, sve učestalije uništavanje drveća, zelenih površina i parkova u urbanim sredinama se sprovodi konstantno i dosledno uprkos upornom protivljenju građana.

Težićemo da dosadašnje aktivnosti pojedinačnih organizacija, članica Ekološkog fronta Novi Sad ujedinjene budu efikasnije i plodonosnije. Želimo da javnosti stavimo do znanja kako je krajnje vreme da stanemo na put uništavanju prirode.

Pozivamo sve one koji mogu, na različite načine, da doprinesu ovoj borbi – stanu uz nas.

Ekološki front Novi Sad čine: Društvo mladih istraživača „Branislav Bukurov“, ZA „Krov nad glavom“ Novi Sad, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, NIDSBE „Josif Pančić“, Sačuvajmo Liman od betona i Ne damo livadicu.

22.10.2019.

ALTERnoON ► Andergraund bioskop▲ at CK13

Pon, 2019-11-04 21:00
ALTERNOON je filmski serijal koji se održava u Omladinskom centru CK13 dvaput mesečno. Akcentujemo andergraund filmska ostvarenja koja za tematiku imaju DIY kulturu i bave se samom alternativnom umetnošću kao načinom razmišljanja. Serijal Alternoon se radi isključivo u edukativne svrhe te je ulaz na sve projekcije besplatan.

20:00 ► S IS FOR STANLEY
========================
Dokumentarni film Aleksa Infascelija o Emiliju D’Alesandru, glavnom pomoćniku kultnog reditelja Stenlija Kjubrika. Emilio je od filma ‘Paklena pomorandža’ bio Stenlijeva desna ruka i živeo sa njim sve do njegove smrti. Ovo je potresna i neverovatna priča koja daje nesvakidašnji uvid u lik i delo Stenlija Kjubrika. Film koji se gleda u jednom dahu.

režija: Alex Infascelli
trajanje: 78 min

21:30 ► THE WHITE WORLD ACCORDING TO DALIBOREK
================================================
Kontroverzni film proslavljenog šok dokumentariste Vita Klusaka. Film prati češkog neo-nacistu Dalibora koji mrzi ceo svet, okruženje, negira holokaust i mrzi svoj život. Nezadovoljan je svojim poslom, svojim ljubavnim životom i manjkom pregleda na svom YouTube kanalu. Autor filma je dobio odrešene ruke da dokumentuje Daliborovu svakodnevnicu, njegovu familiju, prijatelje, neo-naci festivale i ceo taj svet koji je inače van dometa javnosti. Film je nagrađivan na više festivala a sam Dalibor je nakon gledanja filma odlučio da tuži autora i promeni svoj život iz korena.

režija: Vít Klusák
trajanje: 100 min

Prijave za seminar “Čemu još demokratija?” (23/24. novembar)

Sub, 2019-11-02 10:29

Omladinski centar CK13 vas poziva na dvodnevni seminar alternativnih politika pod nazivom “Čemu još demokratija?”, koji će se održati 23. i 24. novembra u prostorijama CK13, a koji će voditi Đorđe Pavićević i Marko Simendić, profesori Fakulteta poličkih nauka u Beogradu.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih i ekonomskih alternativa.

Prilikom selekcije kandidata prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije.

Povod za seminar je činjenica da se u Srbiji, pred predstojeće parlamentarne izbore, koji će biti održani najkasnije sledećeg aprila, na dramatičan način otvaraju pitanja vrednosti izbora i smisla učešća na njima.

Kroz seminar nastojimo da otvorimo načelno pitanje o savremenom razumevanju demokratije i dometima koje ono ima za učešće građana u političkim procesima. Tačnije, želimo da stavimo u pitanje često podrazumevanu povezanost izbora, predstavljanja i demokratije, a imajući u vidu da tek u savremenim demokratijama parlamentarni izbori predstavljaju okosnicu demokratskog uređenja država. Do 18. veka demokratija je uglavnom bila osporavana kao valjan oblik državnog uređenja, zbog premise da ljudi nisu jednaki i da ne mogu svi da odlučuju o pitanjima od opšteg interesa. S druge strane, predstavničke izborne demokratije doživljavaju krizu zbog sve većeg jaza između birača i izabranih donosioca odluka zbog čega se izbori smatraju nepogodnim instrumentom učestvovanja većine u odlučivanju, a što za sobom povlači novi talas mišljenja o tome na koji način revitalizovati demokratiju u duhu veće participacije.

Seminar prati načelnu ideju koju su voditelji radionice kao autorski dvojac izneli u knjizi “Disciplinovanje demokratije”, a to je da je demokratija oduvek bila na udaru kritike kako bi se omogućila legitimacija dominacije određenih društvenih i političkih grupa. Premeštanje ideje demokratije kao oblika vladavine običnih ljudi, “onih koji nemaju vlast” u legitimaciono načelo nejednake raspodele vlasti, odnosno davanje legitimiteta putem izbora da određene političke grupe odlučujuje u naše ime kroz vlast je dovelo do nepovratnog izjednačavanja ideje predstavljanja sa demokratijom.

Cilj nam je da ovim seminarom doprinesemo emancipatroskom potencijalu demokratije verujući da obični ljudi mogu da misle i odlučuju o stvarima od opšteg i neposrednog značaja mimo izbornih ciklusa.

Tokom prvog dana seminara, u tri sesije, razmotriće se tri značajna momenta u razumevanju demokratije, dok će se drugog dana razgovarati o problemima savremene demokratije i potencijalnim rešenjima. Format seminara uključuje predavanja sa radionicama.

Program:

Subota, 23. novembar

10:00 O(be)smišljavanje demokratije u antici
12:00 Moderno pomeranje značenja pojma demokratije
14:30 Savremeno razumevanje demokratije: a sad nešto sasvim drugačije

Nedelja, 24. novembar

10:00 Ko je i kako predstavljen u predstavničkoj demokratiji?
12:00 Osnaživanje demokratske participacije: izbori lutrijom, alternativni pristupi većinskom odlučivanju
14:30 Osnaživanje demokratske participacije: nastavak, završna razmatranja

Rok za podnošenje prijava je 17. novembar.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na link.

————————–
Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Festival-U-Opoziciji

Čet, 2019-10-31 18:00

Festival-u-opoziciji je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. Ova platforma je orijentisana ka stvaranju privremenih zona grupnosti, razmene i podrške improvizacionoj praksi koja radi/proizvodi u zvuku, sa zvukom i oko zvuka. Stalni pogoni događaja – OUR ‘Accompanyings’ (improvizacije i performansi), DžuBoks (razmena materijala), Zvučna instalacija i Čitalački pult – iniciraju umetničku produkciju u festivalskom formatu, i to sa namerom da afektizuju i konceptualizuju improvizaciju kao umetnički, kulturni i društveno-politički (protiv)stav suprotstavljen komercijalizaciji, trivijalizaciji, depolitizaciji i predatorskoj utilitarizaciji umetnosti. Po uzoru na Company Weeks (godišnji festival slobodne improvizacije koji je organizovao Derek Bejli od 1977. do 1994.) i Rock in Oppostion (pokret muzičkih bendova koji su se suprotstavili monopolu muzičke industrije tokom sedamdesetih godina), Festival-u-opoziciji ne pretenduje na mesto institucije sa autoritetom, već istrajava kao krhko čvorište ispresecanih flukseva sa lokalne i regionalne scene, baš kao i onih upliva kreativne energije koji dolaze iz evropskih i svetskih metropola.

PROGRAM:
Četvrtak / thursday / 31. oktobar 2019:

17:00–24:00
DžuBoks
Čitalački pult
Zvučne instalacije:
iMstrument, Tomaž Grom (Ljubljana)
Emitovanje je dvosmerni kanal, Darija Medić (Beograd)

18:00–20:45
LOST & FOUND > javni razgovor i prezentacija edicije improvizovane muzike osamdesetih u Novom Sadu
Zoran Pantelić, Stevan Kovač Tickmayer, Jovan Gvero (SKC) + učesnici festivala
TREPERENJA > javni razgovor i promocija knjige Manje Ristić (Beograd), moderatorka Ljubica Ilić (Novi Sad)
Koje je mesto improvizovane i eksperimentalne muzike danas? > predavanje, Ksenija Stevanović (Beograd)

20:45–21:00
Muzički dnevnik #6 > projekcija filma, režija Miloš Tomić (Beograd)

21:00–21:15
OUR Accompanyings > poetski performans – kolektivni spontani pesnički zamuzičkan
PRO-TEST 1: ŠKART PRO (Beograd) + GOS-TI

21:15–22:15
OUR Accompanyings > koncert >
Bálint Bolcsó, elektronika (Budimpešta)
Mirjana Raić, glas (Novi Sad)
Milana Zarić, harfa (Beograd)

22:15–23:00
iMstrument > prezentacija instalacije Tomaž Grom (Ljubljana)

Petak / friday / 01. novembar 2019:

17:00–24:00
DžuBoks
Čitalački pult
Zvučne instalacije:
iMstrument, Tomaž Grom (Ljubljana)
Emitovanje je dvosmerni kanal, Darija Medić (Beograd)

19:00-20:00
NOISM > javni razgovor i predstavljanje istraživačkog projekta, Improstor/kuda.org, Nemanja Sovtić (Novi Sad), Đorđe Marković (Novi Sad), Ljubica Ilić (Novi Sad)

20:00 – 20:45
IN TROUT WE DUST > projekcija filma, Dieter Kovačič (Beč)

21:00-22:00
OUR Accompanyings > koncert & CD prezentacija >
Ana Kravanja, violina i glas (Ljubljana)
Tijana Stanković, violina i glas (Beograd)

22:00-22:15
OUR Accompanyings > poetski performans – kolektivni spontani pesnički zamuzičkan
PRO-TEST 2: ŠKART PRO (Beograd) + GOS-TI

22:15-23:15
OUR Accompanyings > koncert >
Joel Grip, kontrabas (Berlin)
Axel Dorner, truba (Berlin)
Michael Griener, bubnjevi (Berlin)

Subota / saturday / 02. novembar 2019:

17:00–24:00
DžuBoks
Čitalački pult
Zvučne instalacije:
iMstrument, Tomaž Grom (Ljubljana)
Emitovanje je dvosmerni kanal, Darija Medić (Beograd)

20:45-21:00
OUR Accompanyings > poetski performans – kolektivni spontani pesnički zamuzičkan
PRO-TEST 3: ŠKART PRO (Beograd) + GOS-TI

21:00-22:00
OUR Accompanyings > koncert >
Samo Kutin, hurdy gurdy (Ljubljana)

22:00-23:00
OUR Accompanyings > koncert & CD prezentacija >
Axel Doerner, truba (Berlin)
Tomaž Grom, kontrabas (Ljubljana)

23:00-24:00
OUR Accompanyings > koncert >
Susanna Gartmayer, bas klarinet (Beč)
Christof Kurzmann, elektronika (Beč)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Organizatori & producenti:
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
Udruženje KNAP/IMPROSTOR, Novi Sad

Tehnička podrška:
Omladinski centar CK13, Novi Sad

Festival-u-opoziciji se realizuje kroz partnersku saradnju Centra za nove medije kuda.org i Udruženja KNAP/IMPROSTOR iz Novog Sada sa Zavod Sploh iz Ljubljane i saradnicima.
Projekat NOISM – Novi oblici istraživanja savremene muzike je sufinansiran od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda i Fondacije za umetničke inicijative.

Protest STOP represiji države

Uto, 2019-10-29 14:13

Istekao je rok za odgovor i ispunjenje tri zahteva koje je Združena akcija “Krov nad glavom” Novi Sad uputila otvorenim pismom Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova, ministru Nebojši Stefanoviću i Gradu Novom Sadu.

A zahtevi su:
1. Da se pronađu i kazne napadači na Mihajla Nikolića i Marka Đelevića.
2. Da se pronađe i kazni nalogodavac.
3. Da se kazne policajci koji su učestvovali u brutalnom upadu u stan porodice Ninić i koji su odgovorni za nanošenje teških telesnih povreda Slobodanki Ninić prilikom razvaljivanja vrata.

Bez obzirom na to što niko od njih nije odreagovao, Združena akcija Krov nad glavom Novi Sad će ova pitanja nastaviti da postavlja, sve dok institucije ne procesuiraju odgovorne za nasilje nad našim članovima i Slobodankom Ninić.

Zato se ovom prilikom pozivaju studenti i studentkinje, profesori Univerziteta u Novom Sadu, prijatelji, mediji, i svi oni koji podržavaju Krov nad glavom da se priključe:

PROTESTU PROTIV PREPRESIJE DRŽAVE, na kojem tražimo pravdu za Slobodanku Ninić, Mihajla Nikolića i Marka Đelevića.

Okupljanje je u ponedeljak, 4. novembra u 16 časova kod fontane ispred Pravnog fakulteta sa jasnom porukom: NEĆEMO STATI!

Pravda za Slobodanku, Mihajla i Marka!
Bez doma niko!

Poziv za obuku: projekat ,,Mladi (soli)daruju“

Uto, 2019-10-29 12:51

Imaš između 16 i 30 godina, interesuje te rad sa osetljivim grupama, ali i teme kao što su jezici, sport, umetnost i ekologija?

Ukoliko je tvoj odgovor DA, onda čitaj dalje, jer ćeš sigurno biti zainteresovan/a da se prijaviš na obuku u okviru projekta ,,Mladi (soli)daruju’’ Volonterskog centra Vojvodine!

Šta ti ova obuka donosi?

Na obuci ćemo se baviti potrebama određenih osetljivih grupa u našem gradu, šta je to što mi, kao mladi, možemo da im ponudimo kako bi ispunili svoje slobodno vreme, ali i da naučiš kako da vodiš radionice i stekneš osnovna znanja o radu sa grupama.

Sve informacije o ovom sjajnom projektu, ali i kako da se prijaviš na obuku, su na ovom linku. Imaj na umu da je rok za prijavu kratak, te očekujemo tvoju prijavu do 4. novembra 2019.

Srećno!

Acid Mothers Temple (JP)@CK13

Uto, 2019-10-29 10:00

Japanski bogovi psihodelije, Acid Mothers Temple Official vraćaju se u Srbiju nakon rasprodanog koncerta u klubu Doma omladine u Beogradu, a njihov premijerni nastup u Novom Sadu zakazan je za 29. oktobar u klubu Crna kuća u organizaciji koncertne agencije Rock Svirke sa početkom u 21 čas.

Ulaznice:
700 RSD – promo (ograničen kontigent do kraja dana, 8. septembra)
900 RSD – pretprodajna cena (od 9. septembra do kraja 28. oktobra)
1100 RSD – na dan koncerta (29. oktobra)

Prodajna mesta: Ticketvision, GIGS TIX i DD Tickets
Rezervacija ulaznica moguća putem mejla: office@rocksvirke.com (ime i prezime, kontakt telefon).

Japanski umetnici vraćaju se u Srbiju nakon fantastičnog koncerta koji su održali u Domu omladine pre dve godine. Tada je novinar portala Balkanrock pribeležio sledeće: “Belobradi čarobnjak i njegova družina acida sa zaslepljenim posetiocima, jurcala je kroz dvočasovnu izvedbu njihovih pesama, koje su lepršale od rastapajuće pomešanih zvukova gitare, basa i bubnjeva”.

Čitav tekst možete pročitati na sledećem linku https://balkanrock.com/reportaze/acid-mothers-temple-razrezali-beograd-na-delice/

Acid Mothers Temple još od 90-ih, kao samoprozvana hippy grupa, putuje svetom predstavljajući svoj spoj psihodelije, bučnih gitara i moćnog ritma. Okupljeni oko masterminda benda, gitariste Kavabata Makoto (Kawabata Makoto), rad su počeli pod uticajem progresivnog roka, da bi nastavili sa džez primesama u svojoj muzici, dodajući psihodelične elemente i improvizaciju. U dosadašnjoj karijeri nastupali su pod brojnim imenima poput Acid Mothers Temple and the Melting Paraiso U.F.O., Acid Mothers Temple and the Cosmic Inferno i Acid Mothers Temple SWR.

“Blue Velvet Blues” https://www.youtube.com/watch?v=c7888r_vKX4

Nazivajući sebe kozmičkim trubadurima, uz vođstvo spomenutog Makotoa koji veruje da komunicira sa kosmosom, Acid Mothers Temple je trenutno kolektiv od tridesetak muzičara, umetnika i performera kojima je muzika samo jedan od polja interesa. Tokom skoro četvrt veka postojanja, kolektivom je prodefilovao ogroman broj članova koji sebe doživljavaju kao familiju pre nego muzički bend. Prema rečima lidera, AMT nikada nije održao nijednu probu od svog nastanka, jer članovi moraju da osete i međusobno dele ono što sviraju. Nastupali su i sarađivali sa mnogim muzičarima kao što su predstavnici psihodelije Guru i Gong Gong, zatim Simeon (Silver Apples), Nik Tarner (Hawkwind) i oksitanijska pevačica tradicionalne muzike Rosina de Peira. Trenutnu koncertnu postavu čine pomenuti Makoto, zatim Higashi Hiroshi na klavijaturama, Jyonson Tsu vokal, bubnjar Satoshima Nani i basista Wolf.

“Nebulous Hyper Meditation” https://www.youtube.com/watch?v=6S1_3If-4EE

S gotovo 90 izdanja, kao i činjenice da godišnje znaju objaviti i po neverovatnih deset albuma, njima ideja i inspiracije jednostavno ne ponestaje, pa su polagano dosegli zvezdani status. Svaki album sadrži posebnu dozu acid muzičkih fantazija, uključujući mnoštvo fuzzy gitara, stondiranih vokala, drone elementa i futurističkih istočnjačkih raga zvukova. Oni su grupa koja je na scenu vratila interes za psihodeliju, kraut rok i progresivni rok i koja se smatra jednim od najboljih japanskih bendova u istoriji, a njihov rad je muzika uz koju putujete, prisećate se i prepuštate haosu.

“Dark Star Blues” https://www.youtube.com/watch?v=lLik4Ld4Ews

Website: http://acidmothers.com
Facebook: https://www.facebook.com/acidmotherstempleofficial/
Deezer: http://www.deezer.com/us/artist/301690
Spotify: https://open.spotify.com/artist/1IOZiK4LTN0EjjdAogOCE1

Lednik “Celestial Monuments” promo + Lazar + Frakhtal

Sub, 2019-10-26 23:00

Promocija albuma prvenca grupe Lednik pod nazivom “Celestial Monuments”.

Lednik je instrumentalni sastav iz Novog Sada koji je nastao krajem 2015. godine. Njihova muzika samouvereno pliva u post-rok i post-metal vodama, oblikovana u duge i atmosferične instrumentalne komade koji su temeljeni na slojevitosti gitarskih efekata, masivnih ritmičkih zakucavanja i ozbiljne igre dinamikom. Koncept muzike zasnovan je na tematici spoznaje univerzuma oko i unutar čoveka, a svaki nastup obogaćen je i vizuelnom dimenzijom. Prvobitnoj tročlanoj postavi ove godine je pridružena i druga gitara. Lednik iza sebe ima brojne nastupe po Srbiji u saradnji sa domaćim i stranim bendovima bliskih žanrova.

Osim Lednika, na ovoj svirci će nastupiti još dva instrumentalna novosadska benda – Lazar i Frakhtal!

Cena karte za ovaj koncert biće 300 dinara. Kupovinom karata za koncerte u CK13 podržavate izvođače i nezavisnu muzičku scenu.

Lednik “Celestial Monuments” promo + Lazar + Frakhtal

Sub, 2019-10-26 23:00

Promocija albuma prvenca grupe Lednik pod nazivom “Celestial Monuments”.

Lednik je instrumentalni sastav iz Novog Sada koji je nastao krajem 2015. godine. Njihova muzika samouvereno pliva u post-rok i post-metal vodama, oblikovana u duge i atmosferične instrumentalne komade koji su temeljeni na slojevitosti gitarskih efekata, masivnih ritmičkih zakucavanja i ozbiljne igre dinamikom. Koncept muzike zasnovan je na tematici spoznaje univerzuma oko i unutar čoveka, a svaki nastup obogaćen je i vizuelnom dimenzijom. Prvobitnoj tročlanoj postavi ove godine je pridružena i druga gitara. Lednik iza sebe ima brojne nastupe po Srbiji u saradnji sa domaćim i stranim bendovima bliskih žanrova.

Osim Lednika, na ovoj svirci će nastupiti još dva instrumentalna novosadska benda – Lazar i Frakhtal!

Cena karte za ovaj koncert biće 300 dinara. Kupovinom karata za koncerte u CK13 podržavate izvođače i nezavisnu muzičku scenu.

Peter Orins LIVE @CK13

Pet, 2019-10-25 23:00

Peter Orins je perkusionista i improvizator. Radi na polju zvučnih tekstura, boje, saturacija i harmonika. Interesuje ga odnos “mikroskopskih” šumova niske glasnoće i akustičnih pritisaka koje se osete na visokoj glasnoći. Njegov pristup stvaranju se bazira na slučaju nekontrolisanog ishoda prouzrokovanog interakcijom objekata, perkusija, rezonanci i privlačenja uzrokovanih određenim frekvencijama i vibracijama. “Poželjne greške” i fragilnost procesa se pretvaraju u neočekivani efekat, neintencinalno otkriće koje uspostavlja novi odnos u vremenu. Na njegov rad utiču kompozitori poput Michael Pisaro, James Saunders, Anthony Pateras, James Tenney, itd.

https://www.youtube.com/watch?v=6b6zaysS-I0

 

 

Peter Orins LIVE @CK13

Pet, 2019-10-25 23:00

Peter Orins je perkusionista i improvizator. Radi na polju zvučnih tekstura, boje, saturacija i harmonika. Interesuje ga odnos “mikroskopskih” šumova niske glasnoće i akustičnih pritisaka koje se osete na visokoj glasnoći. Njegov pristup stvaranju se bazira na slučaju nekontrolisanog ishoda prouzrokovanog interakcijom objekata, perkusija, rezonanci i privlačenja uzrokovanih određenim frekvencijama i vibracijama. “Poželjne greške” i fragilnost procesa se pretvaraju u neočekivani efekat, neintencinalno otkriće koje uspostavlja novi odnos u vremenu. Na njegov rad utiču kompozitori poput Michael Pisaro, James Saunders, Anthony Pateras, James Tenney, itd.

https://www.youtube.com/watch?v=6b6zaysS-I0

 

 

Poziv za učesnike/ce lokalnog hakatona – “Omladina u prvim redovima borbe za socijalnu pravdu”

Sre, 2019-10-23 18:24

Zelena Omladina Srbije poziva na lokalni hakaton na temu socijalnih prava “Omladina u prvim redovima borbe za socijalnu pravdu”  koji će se održati od 14. do 17. novembra u CK13.

Program je podeljen u dva dela i zasniva se na principima neformalnog obrazovanja. Prvi deo obuhvata edukativni blok u trajanju od dva dana u okviru koga ćemo se upoznati, imati team building aktivnosti i kroz interaktivne sesije i radionice učiti o određenim socijalnim pravima i kako nas se ona tiču. Drugi deo je sam hakaton koji će početi trećeg dana u 10h i završiti se četvrtog, odnosno poslednjeg dana u isto vreme, nakon čega će ekipe moći da prezentuju svoje projekte.

Prijave su otvorene za sve mlade ljude kojima je gore navedena tema bliska, kao i za one koji žele da nauče nešto novo.

Prijave su otvorene do 31. oktobra u ponoć, nakon čega ćemo izabrati 15 učesnika/ca. Možete se prijavitipopunjavanjem ovog formulara OVDE.

***Smeštaj i hrana su obezbeđeni, a putni troškovi će biti refundirani, vaše je samo da ponesete dobro raspoloženje, želju za učenjem i timski duh

***Za sva pitanja koja imate i sve dodatne informacije koje su vam potrebne možete poslati mejl na: stosicanastasija@gmail.com

“Krov nad glavom” poslao otvoreno pismo MUP-u, Ministarstvu pravde, ministru Stefanoviću i Gradu Novom Sadu

Uto, 2019-10-22 19:32

Pismo koje je Združena akcija “Krov nad glavom” 22. oktobra poslala Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravde, ministru Nebojši Stefanoviću i Gradu Novom Sadu, prenosimo u celosti.

Poštovani,

Ovim putem apelujemo na Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministra Nebojšu Stefanovića i Grad Novi Sad da je poslednjih nekoliko meseci Združena akcija “Krov nad glavom” Novi Sad pretrpela više napada, kako od strane batinaša, tako i od strane policije, a sada su i sudovi počeli da vrše organizovan pritisak na naše članove. Mi kao društvo ne smemo dozvoliti da se kontinuirano fizičko i pravno nasilje sprovodi nad ljudima koji su solidarni i koji brane najugroženije!

Podsećamo da su naši članovi, studenti Marko Đelević i Mihajlo Nikolić, 6. juna 2019. između 18.30 i 19 časova ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, mučki napadnuti metalnim šipkama i bokserima od strane dvojice nepoznatih maskiranih napadača. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je nekoliko dana nakon napada izjavio da “policija ima indicije ko je pretukao studente” i obećao više puta da će se slučaj rešiti u najskorijem roku. Međutim, od tog događaja prošlo je više od četiri meseca, a napadači nisu još uvek privedeni licu pravde. Dan nakon prebijanja dvojice naših članova prebijen je i Dejan Bagarić. U tom slučaju izvršioci su priznali krivicu i nagodili su se sa sudom i dobili uslovne kazne. Ono što je zabrinjavajuće je činjenica da napadači nisu pronađeni u prvom slučaju, ni nalogodavci u oba. 

Nove pretnje su usledile na odbrani od iseljenja porodice Risteski 11. oktobra 2019. kada se na motoru pojavio kupac njihovog doma Samir Škrijelj. On je tada vređao i pretio okupljenim aktivistima. Prvo je pretio našem snimatelju “Pokazaću ti na fakultetu samo ako te zapamtim”, a kada je među okupljenima prepoznao dvojicu studenata koji su prebijeni u kampusu Univerziteta pretio im je ponovnim batinama. 

Takođe, podsećamo i na brutalnost policije prema onima koji su iz svojih jedinih domova iseljeni – dana 9. septembra 2019. Slobodanka Ninić je od strane policije brutalno izbačena iz svog stana. Prilikom razvaljivanja vrata od strane policije na Slobodanku su vrata pala i tada joj je slomljen ručni zglob. Novosadska policija je najavila da će istražiti činjenice i okolnosti vezane za iseljenje porodice Ninić i da da će sankcionisati službenike ukoliko se utvrde povrede zakona. Do danas policija nije obavestila javnost o toku ove istrage. 

Nakon svega ovoga naši članovi su dobili prekršajne prijave zbog toga što su branili od iseljenje porodice Vajdić na Telepu, Novi Sad. Tom prilikom policajci su naše članove oborili na zemlju, stavili lisice, a potom su ih bespravno držali sat vremena. Trenutno nam dodatno prete sa novim različitim krivičnim prijavama. 

Ovakvi napadi na naše članove i našu organizaciju, kao i bilo kakvi novi zakoni i kriminalizacija solidarnosti neće nas sprečiti da se borimo za pravo svakog čoveka da ima krov nad glavom! Uprkos nasilju, pritiscima, pretnjama i sudskim postupcima mi nećemo stati! 

Ovom prilikom pozivamo i javnost da, zajedno sa nama, ne dozvoli da nepravda ostane nekažnjena i neprimećena. Obraćamo se i vama – državnim organima i institucijama koji su odgovorni za pronalaženje počinilaca gore navednih krivičnih dela i od njih zahtevamo:

1. Da se pronađu i kazne napadači na Mihajla Nikolića i Marka Đelevića.
2. Da se pronađe i kazni nalogodavac.
3. Da se kazne policajci koji su učestvovali u brutalnom upadu u stan porodice Ninić i koji su odgovorni za nanošenje teških telesnih povreda Slobodanki Ninić prilikom razvaljivanja vrata.

Rok za ispunjenje ovih uslova je sedam dana. 

Združena akcija “Krov nad glavom” Novi Sad

Niko bez doma!         

Video snimljen nakon predavanja ovog pisma u PU “Stari grad” u Novom Sadu možete pogledati OVDE.                                                                                        

Kasnije danas, aktivisti Združene akcije “Krov nad glavom” bili su na saslušanju u Prekršajnom sudu u  Novom Sadu.

“Pravda za djevojčice”

Pon, 2019-10-21 15:51

U 12 gradova širom Hrvatske više hiljada ljudi protestovalo je pod parolom „Pravda za djevojčice“, u znak podrške svim žrtvama seksualnog nasilja koje od sistema ne dobijaju adekvatnu zaštitu.

“Želimo vam reći da niste same, da ima onih koji vam mogu pomoći ako to trebate i želite”, poruka je silovanim i zlostavljanim ženama sa skupa u Zadru, gradu u kojem se desilo djelo koje je prethodilo protestima, prenose hrvatski mediji.

Povod protesta je puštanje na slobodu petorice osumnjičenika za silovanje, seksualno iskorištavanje, ucjenjivanje te fizičko i psihičko maltretiranje petnaestogodišnje djevojčice koje je trajalo punih godinu dana.

Centralni skup održan je u Zagrebu, gdje su okupljeni nosili brojne transparente, među kojima “Nekažnjavanje zločina je zločin”, “Patrijarhat ubija”, “Žrtva nikad nije kriva”, “Nisi kriva”, “Stop nasilju institucija” i “Svaki polni odnos bez pristanka je silovanje”.

“Ovoj zemlji je puna kapa frajera, ova zemlja treba muškarce. A muškarci, za razliku od frajera, svojoj djeci pružaju ljubav i nježnost, dječacima kažu da smiju plakati, a djevojčicama ponavljaju da budu snažne i svoje. Molim vas da obećamo da nikad nećemo počiniti, prešutjeti ili opravdavati muško nasilje nad ženama”, poručio je Ivan Blažević iz fondacije “Solidarna”.

Zagreb

 

Aktivistkinja za ljudska prava Sanja Sarnavka je izrazila žaljenje što živi u društvu u kojem nasilje nad ženskim tijelom postoji.

“O njemu se šuti ili tek šapuće. Nalaze se opravdanja, svaljuje krivnja na žrtvu, ali drage djevojčice, djevojke, žene niste same. želim da znate da postoje osobe koje vam mogu pomoći. Pozovite ih i one će doći. Seksualnim nasiljem ne mogu vam oduzeti vjeru u sebe, jer vi ste hrabre i znate koliko vrijedite”, čitala je paralelno govor sa jednom djevojčicom, nakon kojeg su obje poručile: “Jer mi vam vjerujemo”.

Na podizanju svijesti o ovom problemu radilo se godinama, upozorila je članica feminističkog kolektiva fAKTIV Jelena Tešija, dodajući da se Hrvatska nalazi u istorijskom trenutku kad zaista može napraviti promjenu.

“Tražimo pravdu za djevojčice, tražimo pravdu i za djevojke, žene, transrodne osobe i sve druge koji su preživjeli seksualno nasilje. Zahtijevamo sekularnu seksualnu edukaciju u školama, zahtijevamo da djeca uče o granicama i rodnoj ravnopravnosti, zahtijevamo društvo koje se neć pitati ‘A kako im je ona dala povoda?’, već ‘Kako joj možemo pomoći i kako ovo ubuduće spriječiti?’. Zamijenimo svakodnevni seksizam svakodnevnim feminizmom, zamijenimo šale o silovanju sistemskom kritikom, zamijenimo društvo šutnje društvom podrške i zajedničke promjene”, poručila je Tešija.

Puštanjem osumnjičenika za teške zločine na slobodu, pravosuđe ugrožava sigurnost, život i dostojanstvo žrtve, poručuju organizatori protesta. Oni takođe traže premještanje slučaja silovanja 15-ogodišnjakinje sa zadarskog na neki drugi sud.

Poruka sa skupa u Zagrebu

 

Kako javlja N1, na sljedećoj sjednici Vlade Hrvatske trebale bi biti usvojene izmjene kaznenog zakonodavstva, u okviru kojih i Zakon o zaštiti u obitelji kojima se pooštravaju kazne za nasilje nad ženama u obitelji i nad djecom te bi se konačno trebali otkloniti nedostaci u praksi kako bi se ubrzalo procesuiranje počinitelja kaznenih djela nasilja.

Iako je sud prethodno odlučio da se mladići brane sa slobode, uprkos činjenici da žive u istom malom mjestu u blizini Zadra gdje i žrtva, vanraspravno vijeće Županijskog suda u Zadru odredilo je nakon žalbe Državnog odvjetništva 30-dnevni istražni zatvor za petoricu mladića.

Protest u znak podrške svim žrtvama seksualnog nasilja organizovali su Platforma za reproduktivna prava, Inicijativa #spasime, Ženska soba – Centar za seksualna prava i fondacija “Solidarna”.

Izvor: Radio Slobodna Evropa

TAKEN by NOiSE #002 mini fest

Sub, 2019-10-19 23:00

TAKEN by NOiSE #002 je jednodnevni festival ambijentalne i eksperimentalne muzike, koji će se održati drugu godinu za redom, 19. oktobra u Omladinskom centru CK13. Ovom prilikom će nastupiti Urok, Plamen Večnosti i Dichotomy Engine. Više informacija o izvođačima i satnicu nastupa možete pročitati ispod.

~~~ SATNICA ~~~
21:00 – OTVARANJE
21:30 – UROK – ambient drone experimental
22:10 – PLAMEN VEČNOSTI – dark ambient / ritual noise
22:50 – DICHOTOMY ENGINE – ambient drone / noisegaze

UPAD je 200 din.
Nastupi će početi na vreme!

~~~~~~~~~~~~~~~

~ UROK | dark ambient / drone experimental – Novi Sad
Hronologija mrtvih svetova – odjek
————————–
Urokov odjek nastavak je prve etapa hronologije mrtvih svetova i svoje putovanje nastavlja 19. oktobra. Hronologija mrtvih svetova oslikava autentičnu viziju univerzalnog procesa početka i kraja. Beskrajna sloboda i neobuzdanost zvuka daju nam neograničene mogućnosti pregleda krajnjih daljina nepoznatoga. Nastajanje i nestajanje, prožeto neprestanim zvučnim vrtlogom sveobuhvatne entropije, bez prestanka kovitla poznate i nepoznate svetove, dimenzije i prostore. Naše postojanje, samo treptaj u čitavom poretku univerzalnog postojanja potpuno je ispunjeno zvukom, stvoreno zvukom i zvuk je ono što će ostati nakon nas u svoj svojoj dubini i nedokučivosti. Ne očekuj… slušaj!

~ PLAMEN VEČNOSTI | dark ambient / ritual noise – Zrenjanin/Novi Sad
—————————
Plamen Večnosti je muzički projekt umetnika pod pseudonimom Sifr Shraddha nastao 2008. godine. Stvara dark ritual ambient/black noise – spiritualno ambijentalnu muziku, protkanu dubokim ritualnim doživljajem. Nastupa i kreira na svojim ručno pravljenim instrumentima. Plamen Večnosti je mračni katalizator, medijum i crna refleksija nepoznatog.

~ DICHOTOMY ENGINE | ambient drone / noisegaze – Novi Sad
—————————
Dichotomy Engine je započeo 2007. kao solo projekt Dražena Đorđevića. Dichotomy Engine stvara muziku koja je različito opisana kao ‘noisegaze’, ‘drone’ i ‘ambijent’, kombinujući atmosferske teksture, elemente eksperimentalne i drone muzike često sa težinom metala i buke. Zvuk Dichotomy Engine-a se stalno razvija, istražujući mnoge nove načine snimanja i živih nastupa.

Metal veče u CK13!

Pet, 2019-10-18 23:00
Nastupaju:

Mors Silens (melodic death metal, Mađarska)

Katara (symphonic thrash-death metal, Rumunija)

Haste  (melodic death metal, Vrbas)

Cena karte za ovaj koncert iznosiće 300 dinara. Kupovinom karata za kocnerte u CK13 podržavate izvođače i nezavisnu muzičku scenu.

Jose Lencastre / Miguel Petruccelli / Aleksandar Škorić

Čet, 2019-10-17 23:00

Nastupaju:

Jose Lencastre – Alt saksofon
Miguel Petruccelli – Bas
Aleksandar Škorić – Bubnjevi

Migel i Aca upoznali su se 2013. godine na džez konzervatorijumu u Groningenu i svirali su u različitim bendovima, formacijama i delili trenutke zajedno družeći se i slušajući muziku, uviđajući povezanost svega u univerzumu kroz zvuk i emocije. Migel se u međuvremenu preselio u Amsterdam, gde se zagrlio sa “amsterdamskom” impro-scenom, svirajući sa predivnim imrovizatorima, među kojima su i Majkl Mur, Džon Dajkman, Majkl Večer, Jasper Stadhauders i mnogi drugi…

U februaru ove godine, pozvani su da dođu u Portugal da sviraju i improvizuju sa muzičarima iz Lisabona i Kaldaša. Tamo su se upoznali sa Žozeom Lenkaštreom, saksofonistom iz Lisabona.
Žoze se školovao u Engleskoj i Americi, da bi se potom vratio u Lisabon i tamo osnovao svoj “Nau Quartet” sa kojim je snimio dva albuma i nastupao širom Evrope. Žoze je aktivan i na evropskoj impro sceni, a ove godine je iydao album sa kontrabasistom Raul van der Vajdeom i bubnjarem Onom Hovartom iz Amsterdama.

Takođe, scena za improvizovanu muziku u Portugalu sve više cveta i zainteresovanost za improvizacije među umetnicima ogleda se u brojnim festivalima, susretima i koncertima širom Portugala.

Žoze, Migel i Aca su u februaru imali četiri koncerta, na kojima su osetili magiju muzike i trenutka, ljubavi i svetlosti, kreacije van vremena i prostora.

Ovoga puta dolaze u Srbiju, gde će prvi put, posle portugalske turneje, nastupiti zajedno u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu i Subotici.

Sviraju muziku u trenutku, prepuštaju se emociji, zvuku i improvizaciji.

Ljubav i Svetlost

Cena karte za ovaj koncert biće 250 dinara. Kupovinom karata za koncerte u CK13 podržavate izvođače i nezavisnu muzičku scenu.

Neprijatelj Prelazi Zeku / promocija albuma

Sub, 2019-10-12 23:00

Nakon tačno dve godine od objave drugog albuma, novosadski bend Neprijatelj Prelazi Zeku predstavio je svoje treće izdanje pod nazivom „Problem je u ljudima“.

Kompletan album će u celosti biti odsviran i na taj način predstaviti publici svoj rad, a u set će biti uvrštene već dobro poznate pesme sa prethodna dva izdanja.

Kao gosti na koncertu će se pridružiti zagrebački bend Rašpa sa kojim su N.P.Z. ostvarili sjajnu saradnju!

N.P.Z. obećava dobar provod, žestoku svirku sa propratnim audio i vizuelnim efektima, a kompletnu priču će zaokružiti snimanjem kompletnog koncerta.

Karte će se prodavati na ulazu po ceni od 300 dinara do 22h! Nakon 22h cena karte će koštati 400 dinara, pa molimo sve zainteresovane da dođu na vreme i podrže gostujući bend.

Knuts Koffer @CK13

Pet, 2019-10-11 23:00

Knuts Koffer (Knutov Kofer), bend koji je osnovao Frédéric Zwicker, švicarski glazbenik i dobitnik književne nagrade, objavio je svoj peti i dosad najluđi album – u potpunosti napisan na hrvatskom jeziku. S tekstovima koje sve do nedavno nije razumio niti jedan od članova benda. Konceptualni album privlači i spaja Švicarsku s Balkanom energičnim mixom rocka, popa i rapa. „Jeste li za ploču s plesnom glazbom?“ Da, molim!

Album je odavanje priznanja rock glazbenoj sceni na Balkanu, koju gotovo nitko u Švicarskoj ne poznaje i za koju svi misle kako bi trebala zvučati poput soundtracka za film Emira Kusturice.

Zwicker je tekstove sastavio iz knjige „1000 najvažnijih rečenica njemačko-hrvatskog“, a ideja cijelog projekta bila je glazbeno zbližavanje Švicarske i Balkana.

„Jeste li za ploču s plesnom glazbom?“, producirao je sjajni Mark Mrakovčić kojeg je bend za tu priliku doveo iz Zagreba u Švicarsku. Na albumu pjeva i pjevač punk benda „Mašinko“, Marin Šulentić, a tu su i eminentni zagrebački violinist sa svjetskom karijerom, Daniel Kuzmin te belgijska pjevačica Viola Le Compte. Poznati švicarski reper Larry F na pjesmi „Još jedan“, odrepao je naravno na hrvatskom jeziku.

Cena karte za ovaj koncert biće 250 dinara.

Strane