DELOVI INTERVJUA REALIZOVANIH U OKVIRU IZLOŽBE "Alternativne ekonomije, alternativna društva"

 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.

Transkripte svih intervjua možete pronaći na www.ressler.at

Pariska komuna 1871. godine, Alan Dalotel ... Ono što se zaista mora naglasiti, jeste da je Pariska komuna iz 1871. godine, predstavljala direktnu demokratiju. A konkretno ta direktna demokratija nema nikakve veze sa demokratijom sa učešćem. Komuna nije bila osmišljena da reformiše javne službe, već da izmeni društvo, a ne da ga prilagodi. Ljudi su 1871. godine želeli revoluciju, i mislili su da su sposobni da je ostvare pomoću pušaka i topova... Deo intervjua realizovanog u saradnji sa “Rebond pour la Commune”, dužina trajanja: 25 min, snimnjeno u Parizu, Francuska, 2004.

Radnička udruženja za vreme španske revolucije, Salome Molto ... Niko nije bio primoran da se uključi u kolektive, svi su to želeli, jer je to značilo veći prihod, osnovne potrebe su vam zadovoljene, a pored toga, kada je takav, postojeći sistem u pokretu, ne podržava ga mali deo populacije, već 99 procenata nacije... Deo intervjua, dužina trajanja: 22 min, snimnjeno u Alkoji, Španija, 2004.

Jugoslovensko radničko samoupravljanje, Todor Kuljić ... Ali ako ga uporedimo sa stanjem u kojem se Jugoslavija trenutno nalazi, gde vlada jedna vrsta divljeg kapitalizma, možemo reći da je to bila demokratija koja je relativno dobro funkcionisala. Radnička klasa i siromašni slojevi stanovništva su imali neku vrstu neotuđivog upravljačkog prava, što danas nemaju. Ne možemo odbaciti jugoslovensko samoupravljanje u celini kao totalitarizam... Deo intervjua, dužina trajanja: 23 min, snimnjeno u Beogradu, Srbija, 2003.

Inkluzivna demokratija, Takis Fotopulos www.inclusivedemocracy.org ... Generalni cilj projekta inkluzivne demokratije je stvaranje društva u kojem će ljudi odrediti sebe, u kojem će, drugim rećima "demos", narod, kao što je to i postojalo u klasičnom konceptu vladavine naroda, imati sveopštu kontrolu nad sferom politike, ekonomije, i uopšte nad društvenom sferom... Deo intervjua, dužina trajanja: 37 min, snimnjeno u Londonu, Velika Britanija, 2003.

Participativna ekonomija, Majkl Albert www.parecon.org ... Vrednosti participativne ekonomije su jednakost, solidarnost, raznolikost i samoupravljanje. Jednakost se odnosi na ono što dobijamo radeći. Normu predstavlja činjenica da bi trebali biti nagrađeni za uloženi trud i požrtvovanje, a ne za vlasništvo ili moć... Deo intervjua, dužina trajanja: 37 min, snimnjeno u Vuds Holu, SAD, 2003.

Anarhistička demokratija konsenzusa, Ralf Burnicki ... Prvo, u anarhističkoj demokratiji konsenzusa, osobe koje bi bile najviše pogođene pojedinim donešenim odlukama bi imale pravo da budu konsultovane. Drugo, sve osobe koje bi donošenjem odluke pretrpele neki gubitak - ja ih nazivam disidentima - bi imale pravo veta u procesu donošenja odluka. Ovo pravo im dopušta da ponište odluku i ponovo započnu diskusiju... Deo intervjua, dužina trajanja: 29 min, snimnjeno u Bilefeldu, Nemačka, 2005.

bolo’bolo, p.m. www.bolo-bolo.org ... Verovatno će mi trebati više vremena da objasnim da komunizam o kojem ja govorim nije onaj koji sam već video. Lakše je jednostavno reći ja sam za bolo’bolo, i onda svi počinju da ponovo misle, da promišljaju, o svemu... Deo intervjua, dužina trajanja: 22 min, snimnjeno u Cirihu, Švajcarska, 2004.

Utopijske feminističke vizije, Mardž Pirsi http://archer-books.com/Piercy ... Većina utopijskih romana koje su napisale žene su dosta drugačiji. Obično naginju ka opuštenijim, anarhičnijim društvima. Često izražavaju brigu da bi dnevni poslovi u okviru društva trebalo da budu podjednako prestižni kao i poslovi koji se danas najviše nagrađuju... Deo intervjua, dužina trajanja: 24 min, snimnjeno na Kejp Kodu, SAD, 2003.

Dobrotvorni rad, Nensi Folbre www-unix.oit.umass.edu/~folbre/folbre ... Dobrotvorni rad… bilo da situaciju posmatramo sa korporacijsko - kapitalističkog ili socijalističkog stanovišta, postoji rad koji se razlikuje od drugog, koji se ne može svesti na logiku razmene usluga, na logiku centralnog planiranja ili kancelarijske administracije... Deo intervjua, dužina trajanja: 20 min, snimnjeno u Amherstu, SAD, 2003.

Slobodna saradnja, Kristof Šper www.outofthisworld.de/yeti ... Postoje tri aspekta koja se moraju uzeti u obzir ako želite da gradite slobodnu saradnju. Prvi je da sva pravila u ovoj saradnji, svako može dovesti pod znak pitanja... Drugi... je to da ljudi mogu dovesti u pitanje i izmeniti ta pravila koristeći primarnu materijalnu silu odbijanja da sarađuju... I treći aspekt... je taj da bi cena odbijanja saradnje trebalo da bude slična za sve učesnike u saradnji... Deo intervjua, dužina trajanja: 32 min, nimnjeno u Bremenu, Nemačka, 2003.

Promenite svet bez preuzimanja vlasti, Džon Holovej ... Jednostavno nešto nije u redu sa idejom menjanja društva putem države. Neuspešni pokušaji promene društva kroz državu imaju veze sa samom prirodom države, gde država nije neutralna institucija, već specifični oblik društvenih odnosa koji se javljaju sa razvojem kapitalizma... Deo intervjua, dužina trajanja: 23 min, snimnjeno u Beču, Austrija, 2004. Sve intervjue je realizovao Oliver Resler.