FOTO DOKUMENTACIJA SA FESTIVALA-U-OPOZICIJI

FOTO DOKUMENTACIJA FESTIVALA-U-OPOZICIJI u produkciji kuda.org

31. oktobar – 02. novembar 2019.

fotografije: kuda.org i Manja Holodkov

 

Festival-u-opoziciji je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. Ova platforma je orijentisana ka stvaranju privremenih zona grupnosti, razmene i podrške improvizacionoj praksi koja radi/proizvodi u zvuku, sa zvukom i oko zvuka. Stalni pogoni događaja – OUR ‘Accompanyings’ (improvizacije i performansi), DžuBoks (razmena materijala), Zvučna instalacija i Čitalački pult – iniciraju umetničku produkciju u festivalskom formatu, i to sa namerom da afektizuju i konceptualizuju improvizaciju kao umetnički, kulturni i društvno-politički (protiv)stav suprotstavljen komercijalizaciji, trivijalizaciji, depolitizaciji i predatorskoj utilitarizaciji umetnosti. Po uzoru na Company Weeks (godišnji festival slobodne improvizacije koji je organizovao Derek Bejli od 1977. do 1994.) i Rock in Oppostion (pokret muzičkih bendova koji su se suprotstavili monopolu muzičke industrije tokom sedamdesetih godina), Festival-u-opoziciji ne pretenduje na mestoinstitucije sa autoritetom, već istrajava kao krhko čvorište ispresecanih flukseva sa lokalne i regionalne scene, baš kao i onih upliva kreativne energije koji dolaze iz evropskih i svetskih metropola.

Festival-u-opoziciji je deo šireg istraživačkog projekta NOISM – Novi oblici istraživanja savremene muzike koji nastoji da dugoročno podstiče razvoj i analizu savremene umetničke produkcije, a ujedno i promoviše prakse u savremenom muzičkom i umetničkom stvaralaštvu sa posebnim usmerenjem ka interaktivnosti i grupnom stvaralačkom procesu. Projekat su pokrenule i razvijaju dve organizacije iz Novog Sada: Centar za nove medije kuda.org i Udruženje KNAP/IMPROSTOR.

Učesnici:
Tomaž Grom (Ljubljana), Manja Ristić (Beograd); Ksenija Stevanović (Beograd), Bálint Bolcsó(Budimpešta), Mirjana Raić (Novi Sad), Milana Zarić (Beograd), Samo Kutin (Ljubljana), Joel Grip(Berlin), Axel Dorner (Berlin), Michael Griener (Berlin), Dieter Kovačič (Beč), Ana Kravanja (Ljubljana),Tijana Stanković (Beograd), ŠKART (Beograd), Susanna Gartmayer (Beč), Christof Kurzmann (Beč),Miloš Tomić (Beograd), Darija Medić (Beograd).

Organizatori & producenti:
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
Udruženje KNAP/IMPROSTOR, Novi Sad

Tehnička podrška: Omladinski centar CK13, Novi Sad – nezavisni kulturni prostor za razvoj društvenog angažmana mladih 

 

Festival-u-opoziciji se realizuje kroz partnersku saradnju Centra za nove medije kuda.org i Udruženja KNAP/IMPROSTOR iz Novog Sada sa Zavod Sploh iz Ljubljane i saradnicima. Projekat NOISM – Novi oblici istraživanja savremene muzike je sufinansiran od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda i Fondacije za umetničke inicijative.

Foto i video dokumentaciju sa Festivala u opoziciji: Umetnost i politika improvizacije, održanog 26-29. oktobra 2016. u Novom Sadu možete pregledati na ovom linku.