JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h

 

SREDA 08.07.2020. u 19h

Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva

Kesi Tornton (USA/CA) i Tomislav Medak (HR/UK)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti će se voditi preko Zoom platforme, u okviru kojih će publika imati mogućnost aktivnog učestvovanja kroz chat diskusiju.

Pridružite se zoom webinaru https://us02web.zoom.us/j/89245339583 

Meeting ID: 892 4533 9583

 

Serija razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti prostor je za razgovor o samo-organizovanim umetničkim grupama, ad-hoc i mitsko-realnim kolektivima, kao i o infrastrukturama za kolektivnu proizvodnju znanja i borbu za zajednička dobra. Seriju čine tri razgovora koja će se baviti političkom ekonomijom umetničkih kolektiva, društveno-političkim angažmanom umetničkih grupa, kao i imaginacijama o anti-sistemskim kolektivnim praksama u periodu od pre Drugog svetskog rata, tokom socijalističkog eksperimenta u Jugoslaviji, kao i u anti-Jugoslovenskom periodu 1990ih, pa sve do danas.

U prvom razgovoru koji nosi podnaslov Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva razgovaraćemo o (novo)uspostavljenim vezama između socijalnih pokreta i umetnosti, koje se artikulišu u borbi protiv finansijalizacije i privatizacije svakodnevnog života. Kesi Tornton, aktivistkinja i umetnica iz Kanade, će govoriti o svojoj umetničkoj praksi proizašloj iz saradnje sa Štrajkom protiv duga (Strike Debt, USA) i Wiindo Debwe Mosewin – feminističkom patrolom iz Tander Beja, kao i o svom novom projektu Hologram koji pokušava da organizuje bolesne (umetnike) u pomoćnu mrežu zdravstvene zaštite. Tomislav Medak, istraživač i umetnik iz Zagreba, redefinisaće u svom izlaganju pokret slobodne kulture kroz vizuru borbe protiv privatizacije znanja, uz osvrt na projekat Silabus o piratskoj brizi - prostoru za kolektivnu proizvodnju, razmenu i distribuciju znanja o organizovanju socijalne reprodukcije.

Kesi Tornton je umetnica i aktivistkinja iz SADa, koja trenutno živi u Kanadi. Deklariše se kao feministička ekonomistkinja, što određuje njen rad kao rad društvene naučnice koja aktivno radi na pripremama ekonomije za buduće društvo koje proizvodi zdravlje i život bez oruđa koja reprodukuju opresiju – kao što su novac, policija i zatvori. Ko-direktorka je Laboratorije za re-imaginiranje vrednosti u Tander beju , umetničkom i socijalnom centru na Lejkhed univerzitetu u Ontariju, Kanada. Njena nova knjiga, Hologram: Feminističko, peer-to-peer zdravlje za post-pandemijsku budućnost, objaviće izdavačka kuća Pluto ovog leta.

Tomislav Medak je doktorand pri Centru za postdigitalne kulture Sveučilišta u Coventryju. Piše doktorat o političkog ekonomiji tehnološkog razvoja i planetarnoj ekološkoj krizi. Član je teorijskog i izdavačkog tima Multimedijalnog instituta, supokretač projekta Piratska skrb te umjetnik u izvedbenom kolektivu BADco. U okviru aktivnosti Multimedijalnog instituta od 2000. godine radio je na organizaciji predavanja, skupova i izložbi te uređivanju izdanja s područja političke teorije, političke ekonomije, taktičkih medija i zajedničkih dobara. U istraživačkom radu bavi se pitanjima tehnologija, kapitalizma i postkapitalističke tranzicije, s posebnim fokusom na temama planetarne ekološke krize, tehnologije i znanosti te intelektualnog vlasništva. Povremeno piše i izlaže o kazalištu, plesu i politici. Njegove tekstove i radove možete naći na: https://tomislav.medak.click.

Koncept i moderacija: Ana Vilenica je stambena aktivistkinja, istraživačica i teoretičarka društvenih pokreta, urbanih promena, stanovanja i umetnosti.

Moderacija četa i tehnička podrška: Darija Medić je stvarateljka i edukatorka, koja kroz poetike jezika, tehnologije i umetnosti istražuje područje korekcije/građenja identiteta i lavirinata savremenih tehnoloških praksi.

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti se realizuju u okviru projekta Umetnička organizacija. U pitanju je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji se bavi analizom umetničkog (samo)organizovanja u (post)jugoslovenskoj regiji. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan mejnstrima. Projekat pokriva široko istorijsko polje od nadrealizma 1930ih godina, pa sve do danas. Tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene Jugoslavije započet je rad na projektu. Ovaj rad nastavlja se i tokom 2018. i 2019. kada su sagovornici bili teoretičari i istoričari umetnosti kao i umetnici koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad. Rezultat tog istraživanja je arhiv koji se sastoji od intervjua, dokumentacije umetničkih radova i kritičkih tekstova napisanih tokom projekta. Tokom jula meseca paralelno sa serijom razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti sastajaće se kolaborativna istraživačka radna grupa koja će putem online sesija analizirati i preispitivati materijale nastale u istraživačkoj fazi kroz program Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama. Projekat otvara prostor za kolektivno kritičko preispisivanje istorije umetnosti (post)jugoslovenskgog kulturnog prostora i kritički rad sa generisanim arhivom. Online format predstojećih događaja i sesija je izabran usled promenjenih okolnosti koje su nastale tokom pandemije Covida-19 i predstavlja svojevrstan izazov za sve koji su uključeni u ovaj proces.