Modernity in YU, Marko Lulić (2002)

Biography: 

Marko Lulić je rođen 1972. u Beču, Austrija. 1997. diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču. kao gost umetnik (artist-in-residence) boravio u: Nici 1996; Pasadeni 1997; Los anđelesu 1998. 2000.godine je dobio austrijsku državnu stipendiju. Živi i radi u Beču.

Marko Lulić, Beč, Austrija
Summary: 

"Namjera mi je da prisvojim subjektivno odabrane momente poslijeratne jugoslavenske moderne i da ih upotrebim u svojim objektima i videu." Marko Lulić kroz svoje radove Marko Lulić ukazuje na činjenicu da je u posleratnoj, tada nedemokratskoj Jugoslaviji ostvaren značajan broj modernističkih dela koja su potpuno korespondirala sa onim zapadnim. Marko Lulić posmatra jugoslovenski modernizam kao autentičnu pojavu i kao jedan amalgam zapadnog modernizma i istočnoevropskog komunizma. Obnova modernizma (karakterisanog kao buržoaska dekadencija) je bila državni i ideološki projekat koji je proistekao iz Titovog sukoba sa Staljinom i Informbiroom, i približavanja SAD. Razni elementi 'moderniteta' mogu se uočiti u dizajnu, skulpturi, arhitekturi i filmu. Ovaj modernitet za današnje države, naslednice SFRJ, predstavlja bolno mesto i traumu, zato što su ga upravo svojom antimodernističkom histerijom devedesetih i uništile. Marko Lulić u svoje radove inkorporira određene modernističke artefakte tadašnjeg društva i na taj način ih legitimiše kao vrednosno ekvivalentne dostignućima modernizma na zapadu.