Kolektivno poetsko prevođenje nadrealističkog Anti-Zida

Kolektivno poetsko prevođenje nadrealističkog Anti-Zida
Howard Slater, Vladimir Tabašević, kuda.org i GKP

29. jun – 6. jul 2015.
u Centru_kuda.org
Novi Sad, Braće Mogin 2

3&4. jul (petak i subota), od 12-17h
javni razgovori sa gostima u kuda.org

U Centru_kuda.org trenutno je u toku susret, zajednički rad na kolektivnom poetskom prevođenju teksta Anti-zid, Prilog za pravilnije shvatanje nadrealizma, koji su napisali Vane Bor i Marko Ristić i koji je objavljen 1932. godine u okviru Nadrealističkih izdanja.

Deljeni interes za poetski nukleus delovanja Nadrealista, za poeziju, improvizaciju, za afektivnu politiku i mišljenje, doveo je pesnike Howarda Slatera iz Londona i Vladimira Tabaševića iz Rakovice, i članove kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku (GKP) iz Novog Sada, do zajedničkog rada na poetskom prevodu Anti-Zida sa srpskog na engleski jezik. Nakon nekoliko planiranih susreta ove vrste, poetski prevod će biti objavljen 2016. godine u izdanju kuda.org.

Tokom 3. i 4. jula, u prostorijama kuda.org, zajednički rad će biti javan i otvoren za one koji su zainteresovani za dinamiku našeg rada, a pored Howarda Slatera gosti će biti feministička aktivistkinja Tanja Marković iz Beograda i muzičar, trubač Nenad Marković iz Novog Sada.

Stvaranje ovog produkcionog ambijenta započeto je 2013. godine prevodom knjige „Anomija/bonomija i drugi tekstovi“ Howarda Slatera, pesnika, teoretičara i terapeuta: http://kuda.org/anomijabonomija-i-drugi-tekstovi-knjiga-howarda-slatera i na (anti-) konferenciji „Fakultet za de-programiranje zastarelosti“ održane 2014. godine u Novom Sadu:http://kuda.org/zbornik-anti-konferencije-fakultet-za-de-programiranje-z...

Kolektivno poetsko prevođenje nadrealističkog Anti-Zida deo je aktivnosti „Arhiva kao umetnička organizacija“ koja koja je posvećena arhiviranju i aktuelizaciji ranjivih istorijskih umetničkih i političkih praksi i pokreta, i koja se odvija u okviru projekta „Proširena estetska edukacija“ u okviru kojeg sarađuju kuda.org, Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger (booksa) iz Zagreba, Kontrapunkt iz Skoplja i Berliner Gazette, i koji podržava program Creative Europe Evropske komisije.