Teoretičar umetnosti Anthony Iles u kuda.org

U okviru projekta „Proširena estetska edukacija“, teoretičar umetnostiAnthony Iles iz Londona će boraviti u kuda.org u Novom Sadu, u više navrata i kroz niz residency-ja tokom 2015. i 2016. godine.

U periodu od 25. septembra do 2. oktobra, sa Anthonyem ćemo nastaviti razgovore vezane za problematizaciju teze o estetičkim proizvodnim odnosima, odnosa umetnosti i politike kao i njihove autonomije, i za problematizaciju uzajamnih determinacija umetničkih i vanumetničkih društvenih procesa. Zajednički rad koji se tiče odnosa umetnost-teorija-politika će rezultirati objavljivanjem dvojezične knjige eseja 2016. godine, dok ćemo tokom narednog boravka zajedno s Anthonyem ugostiti i njegovu saradnicu Marinu Vishmidt.

Anthony Iles piše o kritici, fikciji i teoriji. Jedan je od urednika časopisa Mute iz Londona (metamute.org), i ko-urednik je više knjiga: sa Mattinom Noise & Capitalism (2009), sa Stefanom Szczelkunpm, Agit Disco (2011), ko-autor je knjige No Room to Move: Radical Art and the Regenerate City (2010), kao i u knjizi Communization and its Discontents (2011) sa Marinom Vishmidt. Trenutno finalizuje knjigu Anguish Language – Writing and Crisis, koja se bavi jezikom kao ključnim aspektom trenutne društvene krize. Ovo istraživanje je posvećeno solidarnošću sa formama alternativnog izdavaštva, poezije, kritike, eksperimentalnog pisanja i oblicima izražavanja koji su se pojavili sa finansijkom krizom 2007/8. godine, uzimajući u obzir jezik koji reaguje među i kroz aktuelne društvene borbe.

Do sada smo s Anthony Ilesom realizovali više predavanja i intervencija:
Tekstovi u rab-rab, časopisu za politička i formalna istraživanja u umetnosti #2, 2015:
Anthony Iles, Mattin i Grupa za konceptualnu politiku - http://rabrab.fi/RABRAB-JOURNAL-ISSUE-02-VOLUME-B

Predavanje Kritika političke ekonomije umetnosti Viktora Šklovskog, Anthony Iles, u MSUV, 2014 –https://www.youtube.com/watch?v=79bxH_Ys5iY; predavanje Medija, secesija, recesija u CK13 –-https://www.youtube.com/watch?v=vHEAulZouwE o istoriji londonske rave scene i kulture iz kritičke perspektive na temelju primarnog aktivističkog iskustva, kao i učestvovanje u zborniku tekstova i diskusiji Na ruševinama kreativnog grada, urednici: kuda.org i Ana Vilenica, 2012 – http://kuda.org/na-ru-evinama-kreativnog-grada-zbornik-0

U okviru projekta „Proširena estetska edukacija“ tokom 2015&16. godine, pored Anthony Ilesa, u preospitivanju okvira zajedničke produkcije i u zajedničkoj umetničkoj i teorijskoj produkciji, kroz formate residency-ja takođe ugošćavamo pisca i teoretičara Howarda Slatera na poetskom prevođenju nadrealističkog Anti-Zida , i muzičara Chrisa Cutlera na temu umetnosti i improvizacije.

“Proširena estetska edukacija" je međunarodni saradnički projekat pet organizacija: Multimedijalni institut, Kulturtreger/Booksa (Zagreb), kuda.org (Novi Sad), Berliner Gazette i Kontrapunkt (Skoplje). Projekat se realizuje uz podršku programa Kreativna Evropa Evropske unije, Ministarstva kulture i informisanja RS, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i Gradske uprave za kulturu Novog Sada.