Prezentacija produkcije i praksi Centra za nove medije_ kuda.org iz Novog Sada u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

kuda.org

Nedelja 9.06.2013. godine u 19h
Učesnici: članovi kuda.org – Branka Ćurčić, Zoran Pantelić i Borka Stojić
Moderator: Andrej Mirčev
http://www.mmsu.hr/

U okviru prezentacije prakse Centra_kuda.org iz Novog Sada u MMSU u Rijeci, publici će biti predstavljen višegodišnji rad ove organizacije, kroz pokušaj zajedničkog detektovanja i problematizacije paradigmatičnih mesta, politike i refleksije takve i sličnih praksi u okviru savremene umetničke i kulturne produkcije.

Centar za nove medije_kuda.org je kulturna organizacija iz Novog Sada koja od osnivanja 2001. godine okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i široku publiku na polju istraživanja novih odnosa u kulturi, umetničke teorije i prakse, novih tehnologija i društvenih i političkih tema. Centar_kuda.org aktivno učestvuje u regionalnim i internacionalnim mrežama koji se tiču poboljšanja uslova savremene produkcije kulture i umetnosti, razmene iskustava i ko-produkcije. Centar_kuda.org je jedna od nekoliko nezavisnih organizacija koje su 2007. godine osnovale Omladinski centar CK13 u Novom Sadu (www.ck13.org), a takođe je jedan od pokretača nekadašnje gradske mreže nezavisnih kulturnih organizacija pod nazivom "Za kulturne politike – Politike kulture". Takođe, kuda.org se povremeno bavi pitanjima uloge prostora u savremenim kulturnim i umetničkim praksama i njegovom problematizacijom, kao i širim pitanjima planiranja savremenog grada u kapitalističkim društvima i oblicima otpora istom (http://www.kuda.org/aukcija-registar-novosadskih-prostora-izme-u-li-nih-...).

Uz problematizaciju pitanja šta predstavlja "infrastrukturu" za savremenu kulturnu i umetničku produkciju, kuda.org učestvuje u obezbeđenju uslova za odvijanje residency programa razmene i boravka umetnika u Akademie Schloss Solitude u Štutgartu i u kuda.org u Novom Sadu (u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine).

Pored organizovanja predavanja, konferencija i radionica, kuda.org koncipira i uređuje izložbe i izdavački projekat kuda.read i u tome sarađuje da brojnim institucijama kulture i izdavačkim kućama. Do sada je u okviru ovog projekta objavljeno više prevoda i dvojezičnih publikacija iz polja umetnosti, teorije umetnosti, novih medija i specifičnog tretmana "kulturnog nasleđa" (http://www.kuda.org/publikacije-kudaread-projekat).

Bitan deo rada kuda.org je i analiza društvenog, kulturnog i intelektualnog nasleđa bivše Jugoslavije, Vojvodine i Novog Sada u periodu od 1950-ih do 1980-ih godina, kroz projekte Trajni čas umetnosti, Novosadska neo-avangarda 1960-ih i 1970-ih, Medijska ontologija i Političke prakse (post-) jugoslovenske umetnosti, koji se realizuju kroz saradnju sa brojnim kolektivima iz regiona. (http://www.kuda.org/trajni-cas-umetnosti-novosadska-neoavangarda-60-ih-i... i http://www.pp-yu-art.net/).

Za dalje informisanje o praksi i produkciji kuda.org
Web site organizacije: www.kuda.org
Intervju sa članovima kuda.org za platformu uz)bu))na))): http://www.uzbuna.org/yu/%C5%BEurnal/prostor-zajedni%C4%8Dkog/auto-kriti...

kuda.produkcija