Trajni čas umetnosti, Novosadska neoavangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Izložba je do sada bila predstavljena: - Štutgart, na internacionalnoj izložbi "On Difference" u Württembergischer Kunstverein, maj - jul 2005. Foto dokumentacija sa izložbe u Štutgartu: http://www.kuda.org/?q=sr/node/657 - Novi Sad, Muzej savremene likovne umetnosti, 18.11 - 3.12.2005. Foto dokumentacija sa izložbe u Novom Sadu: http://www.kuda.org/?q=sr/node/660 - Zagreb, Galerija Nova kolektiva WHW, 17 - 27.01.2006. Foto dokumentacija sa izložbe u Zagrebu: http://www.kuda.org/?q=en/node/669 - Beč, Galerija “Art Point”, Kultur Kontakt Austrija, maj 2006. (kao deo izložbe "Medijska ontologija"): http://www.kuda.org/foto-dokumentacija-trajnog-asa-u-be-u - Grac, Galerija i centar “Medien KunstLabor”, septembar 2006. (kao deo izložbe "Medijska ontologija") - Mineapolis, SAD, Midway Contemporary Art, april - maj 2008. (kao deo izložbe "Medijska ontologija"): http://kuda.org/en/photo-documentation-exhibition-minneapolis-us-midway-... - Budimpešta, Gallery Labor, maj - jun 2009. (kao deo projekta "Paralelne hronologije – Nevidljiva istorija izložbi"): http://www.kuda.org/en/continuous-art-class-budapest - Beograd, Muzej 25. maj - Muzej Istorije Jugoslavije, novembar-decembar 2009. (kao deo projekta "Političke prakse (post-) jugoslovenske umetnosti"): http://www.kuda.org/trajni-umetnosti-u-okviru-ppyuart Producenti i ko-kustosi izložbe: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad Izložba „Trajni čas umetnosti“ Novosadska neoavangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka Izložba „Trajni čas umetnosti” je realizovana da bi se dao kontekstualni uvid u progresivne i angažovane umetničke prakse u Novom Sadu i da bi se ukazalo na kompleksno društveno i političko okruženje koje je značajno određivalo ove prakse, gde se pre svega misli na glavne ekonomske i političke preokrete u tadašnjoj Jugoslaviji. U odnosu na kontekst, „Trajni čas umetnosti“ prikazuje odnos tzv. Novih umetničkih praksi prema kulturnom establišmentu i dominantom diskursu soc-realizma, prema zvaničnim institucijama kulture (Tribina mladih i studentski i književni časopisi), prema modelima samo-organizacije, umrežavanja sa kulturnom i intelektualnom scenom iz Zagreba, Ljubljane, Beograda, prema diskusiji o autonomiji umetnosti, alternativnim oblicima organizovanja društvenog i političkog života, delujući kritički u društvu real-socijalizma i tražeći istinsku levu poziciju u društvu tadašnje Jugoslavije. Prakse novosadske neoavangarde 60-ih i 70-ih godina XX veka su marginalizovane u lokalnom i širem, internacionalnom diskursu istorije umetnosti. Realizacija projekta „Trajni čas umetnosti“1 ukazuje na postojeće uverenje da je moguće re-interpretirati i ponuditi novo čitanje značenja ovih praksi, manje u smislu nove istorizacije, već u smislu analize specifičnosti ovog društvenog angažmana i njegove lokalne zasnovanosti, što može doprineti stvaranju političke genealogije savremenih umetničkih i intelektualnih praksi. Kustosi izložbe: Članovi Centra za nove medije_kuda.org u saradnji sa Slobodanom Tišmom i Čedomirom Drčom. „Trajni čas umetnosti, Novosadska neo avangardna scena 1960-ih i 1970-ih godina“ obuhvata istraživački projekat, izložbu i niz publikacija. Izložba je od 2005. godine predstavljena u Novom Sadu, Zagrebu, Beču, Gracu, Štutgartu, Mineapolisu i u Budimpešti. Više knjiga je objavljeno u okviru projekta: „Trajni čas umetnosti” 2005. godine: http://www.kuda.org/trajni-cas-umetnosti-novosadska-neoavangarda-60-ih-i... „Izostavljena istorija” 2006. godine: http://www.kuda.org/izostavljena-istorija-publikacija-u-okviru-projekta-... „Hronika” Judite Šalgo 2007. godine: http://www.kuda.org/judita-salgo-hronika DVD izdanje i knjiga „Za ideju – Protiv stanja, Analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika“, 2009. godina: http://www.kuda.org/za-ideju-protiv-stanja-analiza-i-sistematizacija-ume...