admin's blog

Izložba "Medijska ontologija, Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada" u medien.KUNSTLABOR, Grac, Austrija

Izložba "Medijska ontologija, Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada" u medien.KUNSTLABOR, Grac, Austrija

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Izložba je otvorena od:
09.09. - 05.10. 2006. godine
medien.KUNSTLABOR, Lendkai 1

The Absolute Report

The Absolute Report

kuda.

Association Apsolutno has finally published their book 'the absolute report'.

kuda.production

The Absolute Report, knjiga Asocijacije APSOLUTNO

The Absolute Report, knjiga Asocijacije APSOLUTNO

kuda.

Asocijacija APSOLUTNO je konačno objavilo knjigu pod nazivom "The Absolute Report". Kraj 1990-ih godina je bilo vreme intenzivnih aktivnosti, umrežavanja i istok-zapad saradnje u okviru savremene umetničke prakse u Istočnoj Evropi. Otkrivanje novih polja umetničke prakse, redifinicija pozicije umetnika u klimi društvenih promena, političkog i kulturnog konteksta, utvrđenje novih sistema komunikacije i kolaboracije i pojava novih tehnologija u umetničkim praksama su obeležile taj period.

Open Content projekti u ne-Zapadnim zemljama

Open Content projekti u ne-Zapadnim zemljama

kuda.

Izveštaj o Open Content projektima u ne-Zapadnim zemljama
http://oc.openflows.org

Beč, 04.9.2006. Openflows.org je danas objavilo izveštaj o Open Content projektima u pet ne-zapadnih regiona: arapske zemlje, region jućne Sahare u Africi, Indija, Brazil i Jugoistočna i Istočna Evropa. Cilj ove studije je da istraži potencijal produkcije otvorenog sadržaja u oblastima i poljima koja su pod snaćnim uticajem komercijalnih igrača. Ova baza podataka omogućuje uvid u složene načine na koje ovaj sadržaj komunicira sa specifičnim kontekstima i u ogromne razlike koje se na ovaj način kreiraju.

Open Content Projects in non-Western Countries

Open Content Projects in non-Western Countries

kuda.

Survey of Open Content Projects in non-Western Countries
http://oc.openflows.org

kuda.production

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Pridružite se: Lost Highway Expedition! 2006, 30. jul - 24. avgust

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Pridružite se: Lost Highway Expedition! 2006, 30. jul - 24. avgust

kuda.

U okviru prve tematske celine realizovaće se regionalna ekspedicija "Lost Highway Expedition" od 30. jula do 24. avgusta 2006. godine, koja ima za cilj da obiđe sve veće centre u regionu i da utvrdi potencijale za moguću implementaciju ideja. "Lost Highway Expedition" je samoorganizovana ekspedicija koja podstiče razmenu znanja i resursa u svrhu iznalaženja novih i dinamičnih teritorija Zapadnog Balkana. Na tom putu ekspedicija će obići sledeće gradove: Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Beograd, Skoplje, Priština, Tirana, Podgorica i Sarajevo. http://europelostandfound.net

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Join the Lost Highway Expedition! 2006, July 30 - August 24

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Join the Lost Highway Expedition! 2006, July 30 - August 24

kuda.

A massive movement of individuals will pass through Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Belgrade, Skopje, Priština, Tirana, Podgorica and Sarajevo. The expedition will generate projects, art works, networks, architecture and politics based on the found knowledge. Projects developed from the expedition will lead to events in Europe and the US.

kuda.production

"Almost Architecture", Prva knjiga u kuda.nao ediciji

"Almost Architecture", Prva knjiga u kuda.nao ediciji

kuda.

Autor knjige: Srđan Jovanović Weiss
What are the roles of architecture vis-a-vis emerging democratic processes and abrupt political transitions?

Almost Architecture sets out to propose an array of responses in form of essays and architectural proposals.

Edicija: kuda.nao, knjiga 001
Izdavač: Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Koncept i dizajn: Srđan Jovanović Weiss
Uvodni esej: Yehuda Safran
Urednici: Katherine Carl, Kimberly Bradley
Layout: Veljko Damjanović
Font: Isocpeur
Tiraž: 800
Štampa: Daniel Print, Novi Sad
ISBN 978-3-937158-11-2

"ALMOST ARCHITECTURE", The first book in the kuda.nao series

"ALMOST ARCHITECTURE", The first book in the kuda.nao series

kuda.

Author: Srdjan Jovanovic Weiss
What are the roles of architecture vis-a-vis emerging democratic processes and abrupt political transitions?

Almost Architecture sets out to propose an array of responses in form of essays and architectural proposals.

Edition: kuda.nao, book 001
Published by Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Concept and design by Srdjan Jovanovic Weiss

Introductory essay by Yehuda Safran
Edited: Katherine Carl, Kimberly Bradley
Layout: Veljko Damjanović
Font: Isocpeur
Print run: 800
Printed by Daniel Print, Novi Sad

kuda.production

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

kuda.

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Center for Cultural Decontamination
Birčaninova 21, Belgrade
Saturday, 17.06.2006, 19:00h

Museum of Contemporary Art Novi Sad
Cinema room, Dunavska 37
Monday, 19.06.2006, 19:00h

Gallery NOVA
Teslina 7, Zagreb
Tuesday, 20.06.2006, 18:00h

MOLEKULA (Drugo more)
Ivana Zajca 20/2, Rijeka
Friday, 23.06.2006, 20:00h

kuda.production

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

kuda.

Tokom prezentacije, Marcelo Expósito će raspravljati i prikazati delove dva video rada iz serije “Entre sueños” (Između snova), serije video radova posvećene istraživanju novih društvenih pokreta u gradovima od 1990-ih godina, prikazanih na pozadini današnjih urbanih transformacija i uspona globalnog pokreta.

Centar za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21, Beograd
subota, 17.06.2006. u 19:00h

Muzej savremene umetnosti Novi Sad
Kino sala, Dunavska 37
ponedeljak, 19.06.2006. u 19:00h

Galerija NOVA
Teslina 7, Zagreb
utorak, 20.06.2006. u 18:00h

Backyard Residencies!

Novi program stručnog boravka za umetnike u Jugoistočnoj Evropi. Program "Backyard residencies" ima za cilj da obnovi i uspostavi veze između umetnika i lokalnih umetničkih scena u zemljama Jugoistočne Evrope. ŠTA PROGRAM NUDI? Dvanaest odabranih umetnika će imati priliku da provede 6 do 8 nedelja u jednoj od tri nezavisne umetničke institucije u Rumuniji, Turskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Program stručnog boravka umetnika će se odvijati od juna 2006. do juna 2007. godine.

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Predavanje se održava povodom objavljivanja knjige "Otvorena kultura i priroda mreža" Feliksa Štaldera, koja govori o savremenim aspektima kulturne produkcije i potrošnje polazeći od decentralizacije autorstva od individua ka grupama, do brisanja linije između umetnika i njihove publike, organizovanja kulturnih industrija, usvajanja zakona o intelektualnoj svojini, o copyright-u i copyleft-u, statusa samog umetničkog dela i novih procesa u kulturi inspirisanih pokretom za besplatan softver - Free and Open Source Software www.kuda.org/kudaread_ok.htm

Hakerski manifest

Hakerski manifest

Povodom izlaska hrvatskog izdanja knjige Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" u izdanju Multimedijalnog instituta iz Zagreba, Mekenzi Vork će gostovati u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu. Knjiga Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" rekonstruiše Marksovu političko-ekonomsku misao u kontekstu informacijskog doba, a na tragu Gi Debora i Žila Deleza, kojim nova proizvodna klasa tog doba - hakerska klasa - artikuliše vlastitu klasnu svest.

Pages