"Almost Architecture", Prva knjiga u kuda.nao ediciji

"Almost Architecture", Prva knjiga u kuda.nao ediciji

kuda.

Autor knjige: Srđan Jovanović Weiss
What are the roles of architecture vis-a-vis emerging democratic processes and abrupt political transitions?

Almost Architecture sets out to propose an array of responses in form of essays and architectural proposals.

Edicija: kuda.nao, knjiga 001
Izdavač: Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Koncept i dizajn: Srđan Jovanović Weiss
Uvodni esej: Yehuda Safran
Urednici: Katherine Carl, Kimberly Bradley
Layout: Veljko Damjanović
Font: Isocpeur
Tiraž: 800
Štampa: Daniel Print, Novi Sad
ISBN 978-3-937158-11-2

The Exhibition "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

The Exhibition "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

"I love you " is the first international exhibition devoted to the phenomenon of computer viruses. A unique feature of this exhibition is the idea of a wide range of possible meanings of computer viruses - from purely computer-related entities through inspiration to the means of artistic creative work. As part of the "I love you " exhibition, various inquiries into this matter are divided into historical, political, cultural and technical segments.

Izložba "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

Izložba "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Izložba "I love you " je prva izložba na svetskom nivou posvećena fenomenu kompjuterskih virusa. U umreženom društvu, bavljenje kompjuterskim virusima ili takozvanim "prikrivenim napadima" je postalo deo svakodnevnog života. Izložba "I love you " je eksperiment koji izaziva savremenu kulturu i ide dalje od današnjih debata o hakerisanju. Jedinstveno obeležje izložbe je ideja o širokom spektru značenja kompjuterskih virusa - od čisto kompjuterskih entiteta do inspiracije i sredstva umetničkog stvaralaštva.

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

kuda.

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Center for Cultural Decontamination
Birčaninova 21, Belgrade
Saturday, 17.06.2006, 19:00h

Museum of Contemporary Art Novi Sad
Cinema room, Dunavska 37
Monday, 19.06.2006, 19:00h

Gallery NOVA
Teslina 7, Zagreb
Tuesday, 20.06.2006, 18:00h

MOLEKULA (Drugo more)
Ivana Zajca 20/2, Rijeka
Friday, 23.06.2006, 20:00h

kuda.production

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

kuda.

Tokom prezentacije, Marcelo Expósito će raspravljati i prikazati delove dva video rada iz serije “Entre sueños” (Između snova), serije video radova posvećene istraživanju novih društvenih pokreta u gradovima od 1990-ih godina, prikazanih na pozadini današnjih urbanih transformacija i uspona globalnog pokreta.

Centar za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21, Beograd
subota, 17.06.2006. u 19:00h

Muzej savremene umetnosti Novi Sad
Kino sala, Dunavska 37
ponedeljak, 19.06.2006. u 19:00h

Galerija NOVA
Teslina 7, Zagreb
utorak, 20.06.2006. u 18:00h

Backyard Residencies!

Novi program stručnog boravka za umetnike u Jugoistočnoj Evropi. Program "Backyard residencies" ima za cilj da obnovi i uspostavi veze između umetnika i lokalnih umetničkih scena u zemljama Jugoistočne Evrope. ŠTA PROGRAM NUDI? Dvanaest odabranih umetnika će imati priliku da provede 6 do 8 nedelja u jednoj od tri nezavisne umetničke institucije u Rumuniji, Turskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Program stručnog boravka umetnika će se odvijati od juna 2006. do juna 2007. godine.

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Predavanje se održava povodom objavljivanja knjige "Otvorena kultura i priroda mreža" Feliksa Štaldera, koja govori o savremenim aspektima kulturne produkcije i potrošnje polazeći od decentralizacije autorstva od individua ka grupama, do brisanja linije između umetnika i njihove publike, organizovanja kulturnih industrija, usvajanja zakona o intelektualnoj svojini, o copyright-u i copyleft-u, statusa samog umetničkog dela i novih procesa u kulturi inspirisanih pokretom za besplatan softver - Free and Open Source Software www.kuda.org/kudaread_ok.htm

Hakerski manifest

Hakerski manifest

Povodom izlaska hrvatskog izdanja knjige Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" u izdanju Multimedijalnog instituta iz Zagreba, Mekenzi Vork će gostovati u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu. Knjiga Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" rekonstruiše Marksovu političko-ekonomsku misao u kontekstu informacijskog doba, a na tragu Gi Debora i Žila Deleza, kojim nova proizvodna klasa tog doba - hakerska klasa - artikuliše vlastitu klasnu svest.

Pages