Omladinski centar CK13

Subscribe to Omladinski centar CK13 feed Omladinski centar CK13
Updated: 2 hours 29 min ago

Oživljavanje “Jedne istine”

Pon, 2020-02-24 17:24

Tribina “Nevidljivi ljudi, nevidljive smrti”

Pon, 2020-02-17 15:07

Omladinski centar CK13 vas poziva na tribinu “Nevidljivi ljudi, nevidljive smrti”, koja će se održati u ponedeljak, 24. februara od 19h.

U Novom Sadu je 4. maja 2018. godine, nakon što je prethodne noći sa prijateljicom i prijateljem bio priveden u policijsku stanicu i brutalno pretučen od strane nekoliko policijaca, i neposredno nakon ponovnog prebijanja na javnom mestu u noći između 3. i 4. maja, preminuo 28-godišnji Milovan Ivić.

Istina o stvarnim okolnostima njegove smrti ostala je sakrivena i negirana krivotvornim postupcima policije i novosadskog tužilaštva kojim se ‘utvrđuje’ da je Milovan Ivić preminuo usled fatalne kombinacije narkoanalgetika i alkohola u krvi, pri čemu se prebijanje u policijskoj stanici i stepen fizičkih povreda uopšte ne pominju.

Jedan od policijaca iz pritvorske jedinice svedočio je da “niko nije primenio silu na privedenim licima, a posebno niko nije upotrebio palicu. Ta lica su nastavila (?) sama da se povređuju. U jednom trenutku sa klupe pao je na pod Ivić i razbio levu arkadu.”

Policijski inspektor koji je vodio istragu o smrti Milovana Ivića rekao je da je Diani Ćelić, majci preminulog mladića, “predočeno kompletno činjenično stanje i da je nemoguće da sve poluge sistema budu udružene radi zavere.”

U sudbini Milovana Ivića, i u navedenoj izjavi policijskog inspektora, zgusnuta je sva istina o obeščašćenom društvu koje se do sada nije sasvim suočilo sa prirodom svakodnevnog spontanog saučesništva ili organizovanog udruživanja svih poluga državnog sistema u zaveri, korupciji, nasilju i zločinima.

Na tribini “Nevidljivi ljudi, nevidljive smrti”, u razgovoru sa Dianom Čelić, majkom ubijenog mladića, Vladicom Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava, i Jelenom Krivokapić iz organizacije Forum Roma Srbije, pokušaćemo da se suočimo sa tom istinom kroz pitanje mesta i moći udružene javnosti naspram udruženih poluga sistema državne kontrole javnosti.

Kojoj kategoriji sumnjivih lica u policijskom katalogu pripadamo, i koje sumnjive živote vodimo, kada postavljamo pitanje o sumnjivim smrtima, i tragovima koji upućuju na državni zločin?

——————————-
Ova tribina se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Prijave za seminar “Ekofeminizam i procesni rad – da li je ekofeminizam realan?”

Pet, 2020-02-14 14:58

Omladinski centar CK13 vas poziva na dvodnevni seminar alternativnih politika pod nazivom “Ekofeminizam i procesni rad – da li je ekofeminizam realan?”, koji će se održati 7. i 8. marta u prostorijama CK13, a koji će voditi Karmen Ratković, osnivačica Centra za ženske studije u Zagrebu.

Možete se prijaviti putem formulara na ovom linku.

Prednost će imati osobe mlađe od 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije.

O seminaru:

Počeci ekofeminizma zadiru u sedamdesete godine prošloga stoljeća, dok se u našem području ekofeminističko djelovanje pojavilo dvadesetak godina kasnije. Ne postoji jedinstvena i jedna jedina definicija ekofeminizma. Ekofeministkinje i ekofeministi uglavnom se slažu u ovome: dominacija nad ženom (i drugim obespravljenim bićima) i dominacija nad prirodom u zapadnoj su kulturi historijski, politički i simbolički neodvojive pojave – nasilje nad prirodom neraskidivo je isprepleteno s nasiljem nad ženom (i drugim obespravljenim bićima). Pored združivanja tema i pojmova feminizma i ekologizma, kaleidoskop ekofeminizama uključuje i povijesnu analizu pretpatrijarhalnih društava, iznalaženje novih oblika spiritualnosti, rastvaranje binarnih opozicija zapadnog načina mišljenja, znanosti i kulture i, konačno – preuzimanje obaveze aktivističkog angažmana u zaustavljanju rasizma, klasizma, imperijalizma, heteroseksizma, antropocentrizma i bilo kojeg drugog oblika represije.

Na dvodnevnom seminaru Ekofeminizam i procesni rad – je li je ekofeminizam realan? radit ćemo na dosadašnjim idejama, spoznajama i praksama iz područja ekofeminizma, s posebnim naglaskom na pitanja koja ekofeminizam otvara u 21. stoljeću. To ćemo učiniti dinamičnim čitanjem odabranih tekstova i paralelnim procesnim radom same grupe. Čitanju tekstova prethodit će upoznavanje s rječnikom ekofeminizma i procesnoga rada i njima pripadajućih izraza i postupaka. Cijelo ćemo vrijeme raditi na način radionice, majeutičkom metodom, iskustvenim, interaktivnim i suradničkim učenjem, u kojem konkretan sadržaj i dinamiku rada stvaraju sami sudionici.

Posebno ćemo pokazati kako se ekofeministički pokret i s njim povezana etika skrbi sastoji od neprestane afirmacije, osvještavanja, zamjećivanja, imenovanja, prihvaćanja, uključivanja i transformacije marginalnih i zanemarenih aspekata našega osobnog iskustva kao i drugih bića koja su u našem okruženju isključena i obespravljena. Pokazat ćemo kako se nasuprot binarnoj logici i hijerarhijskoj podjeli svijeta, dominaciji jednih nad drugima – nalaze i drugačiji oblici govora i praksi.

U procesnom radu primjenit ćemo dva ključna postupka koja će biti temeljito objašnjena i uvježbana: pojačavanje iskustva i svjesnost.

Popis prevedenih tekstova odabranih za seminarski rad:

– Francois D Eaubonne: Što bi moglo biti ekofeminističko društvo?

– Vandana Shiva: Prijetnje biološkoj i kulturnoj raznolikosti

– Marti Kheel: Od herojske prema holističkoj etici

– Michael Zimmerman: Dubinska ekologija i ekofeminizam

– Val Plumwood: Razlika i dubinska ekologija

PROGRAM:

SUBOTA | 07.03. | 10-17.30h

10,00 – 11,00     Kako mi sami zamišljamo ekofeminizam? Priručni rječnik ekofeminizma.

11,00 -11,30        Odmor

11,30 – 13,00        Gdje smo jedni u odnosu na druge? Osobno je političko. Koncept polja u procesnom radu. Priručni rječnik procesnog rada.

13,00 – 14,00        Ručak

14,00 – 15,30        Kakva je priroda u nama – koliko smo antropocentrični? Premise duboke ekologije. [Michael Zimmerman: Dubinska ekologija i ekofeminizam]

15,30 – 16,00        Odmor

16,00 – 17,30        Možemo li mi ljudi uopće osjetiti što drugome/prirodi treba? Etika skrbi. [Marti Kheel: Od herojske prema holističkoj etici]

NEDELJA | 08.03. | 10-17.30h

10,00 – 11,00     Jesmo li isti ili različiti? Bioraznolikost. [Vandana Shiva: Prijetnje biološkoj i kulturnoj raznolikosti]

11,00 -11,30        Odmor

11,30 – 13,00        Je li je logično “ili da ili ne”? – što možemo umjesto binarne logike? Ekofeministička epistemologija. [Val Plumwood: Razlika i dubinska ekologija ]

13,00 – 14,00        Ručak

14,00 – 15,30        Možemo li o(p)stati u prošlosti? Globalno i lokalno – ekofeminizam, suvremene tehnologije i društvene mreže. [Donna Haraway: Manifest kiborga]

15,30 – 16,00        Odmor

16,00 – 17,30        Što ćemo sada prvo konkretno učiniti? Skica akcijskog plana daljnjeg ekofeminističkog djelovanja u Novom Sadu i okolici, osobnog i zajedničkog.

KARMEN RATKOVIĆ : Rođena je u 1965. u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i studirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se u SAD-u, Danskoj i Mađarskoj. Na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku pohađala je doktorski studij Filozofija znanosti, na Central European University u Budimpešti pohađala je kurs Theories of Gender in Culture, te doktorski studij Gender Studies. Od 1989. do 2002. godine predavala je na XV gimnaziji u Zagrebu i na International Baccalaureate School. Kooautorica je udžbenika likovne umjetnosti, te autorica istoimenog priručnika. Aktivno je djelovala u projektu Community Art – Umjetnost zajednice u kojem je koordinirala rad Škole umjetnosti zajednice. Osnivačica je udruge Mali korak – centar za kulturu mira i nenasilja (1995.) u kojoj je bila dugogodišnja programska koordinatorica. Osnivačica je i Centra za ženske studije gdje je predavala kolegij Ekofeminizam i procesni rad, te Centra za mirovne studije u kojem je predavala kolegije o mirnom rješavanju/transformaciji sukoba.

————————–
Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Prijave za Kamp kreativnog pisanja i prevođenja na Fruškoj gori

Pet, 2020-02-14 14:32

Sa uverenjem u transformativnu moć poetske imaginacije da podstiče promene u nama i našem okruženju – Omladinski centar CK13 iz Novog Sada i GAIA Kosovo raspisuju otvoreni poziv za učešće na Kampu kreativnog pisanja i prevođenja, koji će se održati od 13. do 20. aprila na Andrevlju, u prelepom prirodnom ambijentu Nacionalnog parka Fruška gora.

Kamp će brojati 12 učesnika/ca koji se bave poezijom, po šest iz Srbije i Kosova*, a sastojaće se od zajedničkih radionica kreativnog pisanja i međusobnog kreativnog prevođenja poezije. Radionice će voditi urednik književnog programa CK13, Đorđe Majstorović, uz gostujuće pesnike i prevodioce.

Nakon kampa planira se izdanje dvojezične monografije na srpskom i albanskom, sa prevodima poezije nastalim tokom trajanja kampa. Promocije monografije će biti održane u Novom Sadu i Prištini u septembru, sa idejom da se tom prilikom ponovo okupe sve učesnice i učesnici kampa.

Uslovi za prijavljivanje učesnika/ca iz Srbije (koji pišu na srpskom jeziku):

  • minimum 5 napisanih pesama
  • uzrasta između 18 i 30 godina
  • mogućnost boravka tokom čitavog trajanja Kampa
  • spremnost na zajednički/radioničarski rad
  • poznavanje osnova engleskog jezika

Svi putni troškovi i troškovi smeštaja i ishrane su pokriveni.

Prijava za Kamp se vrši putem formulara koji možete naći na ovom linku

Rok za prijavljivanje je 8. mart. Svi prijavljeni će biti obavešteni o rezultatima do 13. marta.

Kamp kreativnog pisanja i prevođenja​ realizuje se u okviru projekta “Understanding Across Languages and Borders” podržanog kroz drugi Otvoreni poziv za projektne predloge organizacija civilnog društva i srednjih škola, implementiranog od strane RYCO – Regionalne kancelarije za saradnju mladih i podržanog od strane UNPBF – Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.

*Ovaj naziv bez prejudiciranja statusa Kosova je u skladu sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

RYCOnsultacije sa mladima

Sre, 2020-02-12 13:18

RYCO organizuje konsultativne sastanke sa mladima u regionu sa ciljem da  se čuje glas mladih.

Ukoliko imate do 30 godina, popunite registracioni formular i pridružite se!

U Srbiji će se RYCOnsultacije sa mladima održati:
18. februara u Novom Pazaru Kulturni Centar od 12h
20. februara u Pančevu Sinhro Hub 12h

RYCO pokriva eventualne putne troškove za dolazak na RYCOnsultacije u Novi Pazar i Pančevo.

Prijave su dostupne putem linka

Budi 1 od 5 volontera SHL u Nemačkoj

Uto, 2020-02-11 11:19
Otvoren poziv za volontiranje u kancelarijama Fondacije Schüler Helfen Leben u nemačkim gradovima Nojminster i Libek.
  • Imaš između 18 i 23 godina?         
  • Želiš da provedeš godinu dana u Nemačkoj? 
  • Govoriš nemački ili engleski jezik? 
  • Znaš da napišeš CV i motivaciono pismo?

Kako to u stvarnosti izgleda?

– Trajanje volontiranja: 13 meseci (od sredine jula 2020. do sredine avgusta 2021.) – SHL je do određene mere fleksibilan po pitanju početka i trajanja volonterske službe.

– Lokacija: SHL kancelarije u Nojminster i Libek (Šlezvig-Holštajn, severna Nemačka)

– Džeparac: u toku trajanja volontiranja oko 300€ mesečno

– Smeštaj: SHL pokriva sve troškove stanovanja u zajedničkom stanu sa ostalim volonterima

– Ostali troškovi: SHL takođe plaća troškove u toku realizacije aktivnosti, zatim troškove obaveznog zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize i ostale neophodne troškove u toku pripreme za volontiranje

– Godišnji odmor: 26 dana u toku trajanja volontiranja

– Podrška: pedagoška podrška u toku trajanja volontiranja, učešće u pripremnom, procesnom i finalnom seminaru, kao i prilika za učešće u ostalim internim i eksternim treninzima

– Putovanje: projektne posete partnerskim organizacijama/projektima SHL-a u jugoistočnoj Evropi (i organizacijama članicama “SAME” mreže širom Evrope)

– Poseta porodici: pokriveni troškovi jednog povratnog putovanja u rodni grad u terminu po vlastitom izboru volontera/ke.

Rok za prijave: 16.02.2020. u ponoć!

Prijavni obrazac i uslovi volontiranja dostupni ovde.

Oživljavanje Remedovog murala “Jedina Istina”

Pon, 2020-02-10 19:59

Mural “Jedina Istina”, koji je oktobra 2009. godine naslikao francuski street art umetnik Remed, nalazio se na zidu Gradske Biblioteke u Novom Sadu, u Gimnazijskoj ulici broj 2.

Kompoziciju murala je činila crna figura koja je predstavljala moć, sistem, ili bilo kog predstavnika moći i sistema koji pokušavaju da nam nametnu put koji treba da sledimo ili način života koji treba da vodimo. 

“Ova figura je crna da bi se naglasilo njeno prisustvo, crno kao vidljivo i nevidljivo. Ona je nevidljivo prisutna. Ta crna figura ima na sebi belu maramu, čistu kao istina i drži knjigu istine, knjigu u kojoj je ispisan put kojim treba da idemo. Ona ima dve glave koje simbolišu dva lica, dve strane čoveka. Tog istog čoveka koji kleči pred silama moći ponizan, predstavio sam belom bojom koja simboliše nevinost. Njegova senka narandžaste boje (simbol za kreativnost i otvorenost duha) diže se da ga spase i seče uže vraćajući mu slobodu. Slobodu da misli i da veruje u svoj put. Bela zvezda, simbol svetlosti i rođenja, donosi nadu.” – Remed.

Počinioci poznati crnoj figuri prekrečili su mural 16. marta 2017. godine. Verujemo da se ovim postupkom želela sakriti i poruka umetničkog dela. Ali, reči umetnika su ostale da ih čujemo i da nam pomognu u razumevanju situacije u našem gradu i da nas ohrabre na nova dela, umetnička i politička. Dela kojim će se razotkrivati mesta cenzure, gušenja slobode i sabotiranja inicijativa. Smatramo da su takva mesta upravo zvanične gradske omladinske i kulturne politike, oličene u mučnom ćutanju nosioca projekata “evropskih prestonica” prema nasilju nad svemu što ne odgovara interesima onih koji vladaju ili imaju moć. Ćutanje je saučesništvo, i zbog toga njih i ne pozivamo na izjašnjavanje.

Danas, 10. februara 2020. godine, kada Novi Sad zvanično nije prestonica ničega, “oživeli” smo Remedov mural u pasažu u Dunavskoj 6, na Trgu Volim te.

Ovom gestom ponovnog javnog postavljanja dela “Jedina istina” želimo da ohrabrimo one koji su ućutkani i uniženi da se organizuju i nađu načina da iznesu na videlo svoju borbu. Takođe, ovim činom želimo da stanemo na put kaleidoskopskom izvrtanju nasilja vlasti, kao što je iscrtavanje murala “Od Srpske Atine… do Evropske prestonice kulture” na mestu nekadašnjeg murala “Jedina Istina”. Nacionalistička ikonografija prerušena u evropsko ruho ne može da prikrije činjenicu da je Novi Sad grad u kom se zvaničnici obračunavaju sa pobunjenim građanima, u kom se ljudi izbacuju iz domova, u kom se prebijaju aktivisti, u kom zločinci spokojno šetaju, u kom se guše građanske slobode. Po Remedovim rečima – grad crnih figura.

Krvavi tragovi Vojislava Šešelja

Pet, 2020-02-07 18:59

Nepoznata osoba prosula je danas crvenu boju ispred Radničkog doma u Novom Sadu gde Vojislav Šešelj lider Srpske radikalne stranke večeras ima promociju knjige o negiranju genocida u Srebrenici.

Kako saznajemo boja je prosuta u znak protesta zbog Šešeljeve tribine u Novom Sadu i simboliše “krvave tragove koje vođa Radikala ostavlja za sobom”.

Podsetimo, prekjuče se dogodio incident na promociji Šešeljeve knjige “U Srebrenici nije bilo genocida” u prostorijama opštine Stari grad.

Naime, incident je nastao kada su aktivisti Fonda za humanitarno pravo hteli da podele svoj “Dosije: Zločini nad Hrvatima u Vojvodini”, a Šešelj zatražio od obezbeđenja da ih ukloni iz zgrade.

Među njima je bila i bivša direktorka Fonda za Humanitarno pravo Nataša Kandić, koju je obezbeđenje takođe izbacilo iz Opštine.

Izvor: Blic.rs

Poziv za učesnice na omladinskoj razmeni u Francuskoj

Čet, 2020-02-06 12:17

Volonterski centar Vojvodine vas sa zadovoljstvom poziva da se prijavite na Purple Wave, francusko-nemačko-srpsku omladinsku razmenu na temu osnaživanja i stvaranja sigurnog prostora za različite ljude koji mogu da se povežu sa konceptom kako je to biti žena.

Poziv za učesnice, sa svim detaljnim informacijama, možete pronaći ovde, a ukoliko želite da učestvujete, ne zaboravite da popunite i prijavni formular. Takođe, slobodno prosledite poziv svim potencijalno zaintresovanim.

Borba za čist vazduh

Uto, 2020-01-28 14:28

Borba za čist vazduh nastavlja se 5. februara kada će istovremenim protestima i akcijama u velikom broju gradova Srbije građani zahtevati čist vazduh i zdravo i bezbedno okruženje. Zahtevamo konkretne mere koje će obezbediti zdravu životnu sredinu i sprečiti posledice dugotrajnog zagađenja i ignorisanja ovog problema!

Nakon protesta organizovanog u Beogradu (slike na linku), na kome je više hiljada građana iskazalo svoje nezadovoljstvo nebrigom vlasti, Inicijativa Ne davimo Beograd i Građanski front pozivaju organizacije i pojedince i iz drugih gradova koji se u svojim sredinama bore protiv zagađenja, da udružimo snage i da se uključe u borbu za čist vazduh. U ovom trenutku planirani su skupovi i akcije u Valjevu, Smederevu, Nišu, Kraljevu, Novom Sadu, Požegi, Vlasotincu, Kuli, Apatinu, Užicu, Gornjem Milanovcu, Inđiji i Beogradu, a organizacije i pojedinci se i dalje mogu javiti preko sajta https://zacistvazduh.org ukoliko žele da se pridruže akciji. 

Na sajtu https://zacistvazduh.org možete pratiti detalje oko broja gradova, organizacija i pojedinaca koji su se uključili u borbu za čist vazduh. Podsećamo da je peticiju kojom se zahtevaju konkretne mere protiv zagađenja potpisalo skoro 15 hiljada građana, a sve potpisnike pozvaćemo da nam pomognu u pozivanju i informisanju ljudi, kao i u akcijama promocije događaja. 

Saopštenje za javnost Grupe građana povodom inicijative za sazivanje Zbora građana MZ „Ostrvo”

Sub, 2020-01-18 12:09

Saopštenje prenosimo u celosti:

Povod je investitorsko-urbanistički projekat „Novi Sad na vodi“ o kojem javnost i stanovnici Limana malo znaju i želeli bi da budu upoznati.

Kako se ne bi nastavila nakaradna praksa kojom Novi Sad postaje (jedini) grad koji se ruši građenjem – a povodom izuzetnog uznemirenja stanovnika ove Mesne zajednice najavama gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića u emisiji „Grad i mi“ na RTV-u, ali i drugim medijima, da će na prostoru priobalja Dunava (širi prostor od Ribarca preko Depresije sve do Studentskih domova) nići luksuzan „stambeno poslovni kompleks“ – u ime građana ove Mesne zajednice, pisac i istoričar umetnosti (Novi) Nebojša Milenković danas je Savetu Mesne zajednice „Ostrvo“ podneo zahtev za sazivanje Zbora građana.

U navedenom Zahtevu – koji su svojim potpisima podržali stanovnici ove Mesne zajednice – Milenković podseća predsednika Saveta MZ „Ostrvo“ Dušana Penezića da aktuelni Urbanistički plan na ovom prostoru predviđa objekte javne namene (sportsko-rekreativne i kulturne i ugostiteljske) i ukazuje da bi realizacija ovog projekta – a imajući u vidu dosadašnja „urbanistička“ iskustva npr. (Nove) Detelinare ili Grbavice – značajno bio narušen kvalitet života stanovnika ove MZ, koliko i urbanistički identitet Novog Sada kao grada u celini.

Konstatujući nezadovoljstvo što se građani o ovako obuhvatnom urbanističkom projektu „informišu“ isključivo posredstvom medija, od Saveta MZ zahteva se sazivanje Zbora građana kojem bi prisustvovao i Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada kao najpozvaniji da navedenu zabrinutost razreši neposrednim dijalogom/razgovorom sa građanima čime bi se ispoštovalo i Ustavom i zakonom garantovano pravo građana da utiču na rešenja kojima se neposredno narušava ili unapređuje kvalitet života u zajednici u kojoj žive.

Ovim saopštenjem Grupa građana želi da informiše javnost da je Zbor građana nezaobilazan element procesa ostvarenja prava na lokalnu samoupravu i da je u nekoliko poslednjih prilika ovo pravo uskraćeno građanima Novog Sada, te da je zato neophodno na vreme apelovati na građane i uključiti medije u težak, vanredan slučaj kršenja osnovnih ljudskih i političkih prava. U ovom trenutku aktuelne su još dve inicijative za sazivanje Zborova građana u Mesnim zajednicama „Petrovaradin“ i „Gavrilo Princip“ na Novom Naselju, a koje su građani po statutima mesnih zajednica i Statutom grada inicirali, ali ni do isteka zakonski predviđenog roka one nisu prihvaćene. Saveti ovih Mesnih zajednica nisu sazvali Zborove građana, a to su bile dužne da učine u roku od 30 dana od predaje zahteva. Ukoliko ni ovaj Zbor građana ne bude sazvan, biće to šesti uzastopni slučaj oglušivanja mesne i lokalne samouprave na zahteve građana, kako u oblasti gradske uprave tako i u domenu zakonodavne vlasti jedinice lokalne samouprave, a to je u našem slučaju grad Novi Sad.

U Novom Sadu, 17.01.2020. godine

Poziv za urednice i urednike Art bioskopa

Uto, 2020-01-14 14:08

Pozivamo sve zainteresovane da postanu deo našeg volonterskog kolektiva u okviru kojeg se organizuju filmski ciklusi našeg centra. Poziv je otvoren za mlade osobe koje žele da sa nama i širom zajednicom podele svoja znanja i interesovanja iz oblasti umetničkog filma.

Za konkurs se možete prijaviti popunjavanjem jednostavnog formulara preko ovog linka. Rok za prijave je 24. januar do 12h.

Art bioskop CK13 je otvoreni mesečni filmski program koji se, kroz posebno koncipirane cikluse filmova – istorijske, kulturološke i umetničke vrednosti, kontinuirano održava u Omladinskom centru CK13 od marta 2012. godine. Program je pokrenut s idejom da se da alternativa dominantnoj filmskoj kulturi komercijalnog filma i povremenim festivalskim filmskim programima, kao i da se što šira publika senzibilira za umetnički film.

Zamišljen kao mesto prikazivanja filmskog nasleđa i savremene filmske produkcije koja ne može da se vidi u repertoarskim bioskopima, Art bioskop CK13 nastoji da doprinese rešenju problema prikazivanja umetničkog filma i osigura dostupnost svetske filmske baštine što većem broju ljudi. Kao takav, predstavlja jedinstveni prostor kritičkog mišljenja o filmu i cilj mu je da podstakne na slobodan i aktivan teorijski i kritički odnos prema filmu.

Art bioskop CK13

Studenti i aktivisti prekrečili grafite mržnje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Uto, 2020-01-14 13:42

Samoorganizovani studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivisti Združene akcije “Krov nad glavom” prekrečili su danas grafite mržnje koji su pre dva dana iscrtani na zgradi Filozofskog fakulteta i širom kampusa.

Oni su juče za Radio 021 najavili da će nastaviti da se bore protiv fašističkih pojava i kao jedan od načina naveli krečenje ovakvih grafita svaki put kada se pojave, budući da je to u poslednje vreme postala redovna pojava. Kako je 021 juče pisao, grafiti mržnje ponovo su se pojavili na zgradi Filozofskog fakulteta i u kampusu. Ovoga puta počinioci su pored parole “Smrt komuni” i kukastih krstova ispod naziva ulice “Dr Zorana Đinđića” napisali “Ulica Dimitrija Ljotića”. Samoorganizovani studenti Filozofskog fakulteta (SSFF) osudili su ovaj čin navodeći da je to samo korak dalje u širenju mržnje u Novom Sadu koje već neko vreme traje.  “Ovaj zločinac bio je poklonik nacističke ideologije i pre početka Drugog svetskog rata, a za vreme rata, njegova organizacija SDK aktivno je učestvovala u mnogim zločinima koje je fašistički okupator na teritoriji Srbije činio nad Srbima, Jevrejima i Romima. Između ostalog prilikom streljanja naroda i đaka u Kragujevcu, Kraljevu, Šapcu i mnogim drugim mestima širom Srbije”, naveli su u saopštenju za javnost. 

Autorka: Dragana Prica Kovačević – 021.rs

KVANTITATIVNA OMLADINSKA POLITIKA U PRESTONICI NETRANSPARENTNOSTI

Sub, 2019-12-28 12:16

U četvrtak, 26. decembra u Omladinskom centru CK13 održana je tribina pod nazivom “Iza otvorenih vrata – O omladinskim politikama u Novom Sadu” u okviru programa Svakodnevno je političko. Na ovoj tribini su govorili Nataša Ivaneža iz Doma b-612, Vukašin Grozdanović kao predstavnik OPENS-a, Milan Krilović iz Youth Festa, delegat Novosadskog omladinskog foruma i član Gradonačelnikovog saveta za mlade, kao i Dane Pribić iz Centra za razvoj demokratskog društva Europolis. Moderatori su bili Ozren Lazić i Damir Bojić iz kolektiva CK13.

Budući da se u toku ovog meseca završava Omladinska prestonica Evrope, čiji je Novi Sad ovogodišnji nosilac, ovo je bila dobra prilika za razgovor o doprinosu ove titule u kontekstu poboljšanja uslova rada omladinskih organizacija i dobrobiti mladih. Takođe, pričalo se i o novim raspoloživim instrumentima omladinske politike poput Novosadskog omladinskog foruma (NOF), Gradonačelnikovog saveta za mlade, o konkursu za podršku realizacije programa i projekata kojim se ostvaruju ciljevi Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Novog Sada, kao i o samoorganizovanju mladih mimo institucija.

Koordinator projekta OPENS 2019, Vukašin Grozdanović, smatra da je trenutna situacija u omladinskom sektoru bolja nego 2015. godine, kada je pokrenuta inicijativa za dobijanje titule Omladinske prestonice Evrope: “Krajem 2015. je napravljena analiza na osnovu koje je pisana aplikacija Novog Sada za Omladinsku prestonicu koju smo dobili naredne godine. Nakon toga je formiran Novosadski omladinski forum, što je još jedan veliki kvalitet ovog projekta. Takođe, na našu inicijativu osnovan je i Gradonačelnikov savet za mlade, gde 5 od 13 članova bira NOF. Tokom ove godine imali smo i dva potprojekta – “Gradonačelnik otvara vrata” i “Premijerka otvara vrata”. Mislim da je OPENS napravio neki iskorak, otvorio prostor da se stvori neki sistem. Kada smo krenuli u proces, pozvali smo sve omladinske organizacije da nam budu partneri, isto tako smo otvorili i konkurs 2017. godine, gde se javilo 78 organizacija, a odobreno je 46 projekata. Izborili smo se i za omladinski centar na 1000 kvadrata koji će biti izgrađen, a tu su i kulturne stanice Svilara i Eđšeg, koje su imale 50% programa za mlade i programe koje su sprovodile omladinske organizacije.”

Projekt menadžer novosadskog Youth Festa Milan Krilović na ovoj tribini je imao višestruku ulogu, kao delegat Novosaskog omladinskog foruma i kao član Gradonačelnikovog saveta za mlade. Krilović je predstavio kako funkcionišu ova tela i kako doprinose poboljšanju položaja mladih u Novom Sadu: “Omladinski forum je bio deo aplikacije za omladinsku prestonicu. Za početak je bilo važno da se taj plenum formira i da uopšte počne da radi. Od strane Grada je to telo shvaćeno kao neformalno, ali ipak reprezentativno i zainteresovano za omladinsku politiku u Novom Sadu. Gradonačelnikov savet za mlade je formiran kao neka vrsta pandana tom nacionalnom savetu za mlade i nakon toga mi ulazimo u procese izrade akcionog plana za mlade. Ipak, tokom 2019. godine Gradonačelnikov savet za mlade možda nije bio toliko aktivan koliko se očekivalo, nije održana ni jedna sednica, pa smo zato pokrenuli inicijativu da se to telo ponovo aktivira. Moje mišljenje je da mladi unutar svojih stranaka, bez obzira da li u poziciji ili opoziciji, uopšte ne znaju kako da se unutar toga izbore za neku vrstu svog saveta i kako da tu donose odluke. Možda je jedan od mehanizama da se mladi zadrže u zemlji i to da se oni već sa 15-16 godina uključuju u procese odlučivanja za koje će biti odgovorni.”

Dom kulture Dom b-612 postoji od 2015. godine, dakle isto koliko i inicijativa za Omladinsku prestonicu, ali njihova predstavnica Nataša Ivaneža kaže da za sve to vreme ima utisak da su ta dva postojanja potpuno paralelna i da nemaju nikakvih dodirnih tačaka: “Mi sada prvi put sedimo i pričamo javno sa nekim iz OPENS-a ili Youth Festa, što je dosta indikativno kada je reč o temi omladinske politike u gradu. Mi smo do sada promenili tri prostora, a prvi koji smo imali bio je u Kineskoj četvrti gde nismo imali nikakve uslove za rad, a tamo se sada planira Youth Creative Polis u okviru Evropske prestonice kulture. Mislim da to što smo pre imali nula, a sada imamo jedan omladinski forum nije nikakva kvalitativna promena. Mislim da OPENS jeste otvorio vrata, ali mislim da je morao i da “vuče za rukav” druge organizacije, jer na kraju krajeva dobija pare za to. Mora da postoji mnogo veća doza transparentnosti, osim na sajtu na koji niko ne ulazi i gde nisu promenjene čak ni slovne greške koje stoje već godinama. Propuštena je prilika da se stvori temelj na kojem će omladinska zajednica moći kasnije da funkcioniše. Što se tiče Evropske prestonice kulture tu imamo i politički problem za saradnju, s obzirom na to da su najviši državni predstavnici počasni članovi upravnog odbora. Ne možemo govoriti o kulturnim ili omladinskim politikama bez jasnog političkog određenja kakva su prebijanja tri studenta u Novom Sadu. Mislim da i u EPK i u OPENS-u pokušavaju da održe neku prividnu političku neutralnost, što mi u Domu vidimo kao problem.”

Dane Pribić iz Centra za razvoj demokratskog društva Europolis govorio je i o pozitivnim i o negativnim rezultatima koji su postignuti u prethodne tri godine: “Postavlja se pitanje o održivosti rezultata postignutih za ove tri godine. Postoje neke stvari pozitivne koje su nesporne, ali ono što je sporno jeste netransparentnost, počev od finansiranja pa do sprovođenja, kao i nedovoljna, tj. ograničena participativnost mladih. Omladinska politika u Novom Sadu se svakako ne može svesti samo na OPENS, ali u prethodne tri godine definitivno je podeljena između njih i Gradske uprave za sport i omladinu i pripadajuće Kancelarije za mlade. Ono što nalazimo sporno kod Gradske uprave jesu rezultati gradskih konkursa za mlade, jer pola budžeta ode organizacijama koje u realnosti ne postoje nigde osim na APR-u. Što se tiče Gradonačelnikovog saveta za mlade, to je prilično nefunkcionalno telo, njihove rezultate rada ne možemo naći nigde. Sporan je i rad komisija gde se nalaze predstavnici NOF-a, tražili smo zapisnike sa sednica njihovih komisija, ali ih nismo dobili. NOF je bio gotovo nevidljiv u javnosti prethodne tri godine. Konkretno u slučaju osude prebijanja aktivista u Novom Sadu, što je Europolis predložio, to je beskonačno odugovlačeno bez obzira što je na Forumu osuda usvojena tesnom većinom. Par meseci kasnije je održana izrežirana sednica foruma gde je broj organizacija koje su podržale osudu bio 0 (nula).” – zaključio je Pribić, a ni ovom prilikom nismo čuli osudu prebijanja trojice studenata, ni od predstavnika OPENS-a, niti od predstavnika NOF-a koji su se u toku diskusije iz publike javljali za reč. Jedan od njih je bio i Milan Babić, član predsedništva NOF-a, koji je prvobitno bio pozvan da bude učesnik na ovoj tribini, a svoje pravo na pitanje iz publike iskoristio je za uzvraćanje optužbe o netransparetnosti predstavnicima Europolisa.

Vukašin Grozdanović je na primedbe o netransparentnosti OPENS-a odgovorio da je sa njihove strane bilo pokušaja pre dve-tri godine da se uspostavi saradnja sa Domom b-612 i ostalim nezavisnim omladinskim udruženjima, ali da nisu naišli na pozitivan odgovor i da je ta komunikacija naglo prekinuta, kao i da je poziv na ovu tribinu bio prvi kontakt OPENS-a i CK13. Sa druge strane, istakao je da je OPENS ove godine sarađivao sa preko sto organizacija i ponovio da su za sve njihova vrata bila otvorena.

U drugom delu tribine povela se i diskusija o spornom postu na fejsbuku koji je OPENS objavio o zelenim površinama u Novom Sadu, u jeku borbe u više gradskih kvartova upravo za očuvanje ono malo zelenila koje postoji u najurbanijim gradskim sredinama. Objašnjenje Vukašina Grozdanovića je bilo da sve naloge OPENS-a na društvenim mrežama vodi marketinška agencija i da to nije imalo nikakve veze sa građanskim protestima koji su se tih dana održavali na više mesta u gradu, kao i da su oni nakon toga pozvali aktiviste na razgovor, ali se niko nije odazvao.

Nataša Ivaneža je zaključila da, ako se bude želelo da se nastavi sa ovim procesima, svi noseći akteri će morati da se iskupe za sve što im se prebacivalo prethodnih godina kako bi privukli bilo koga sa alternativne kulturne scene, jer očigledno postoji suštinsko nerazumevanje. 

Izašao je novi MANEK!

Sre, 2019-12-25 15:07

Izašao je novi MANEK – od autonomije do anomije i nazad

MANEK – magazin nezavisne kulture, godišnjak koji izdaje Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), upravo je izašao iz štampe. U osmom broju Maneka pokušali smo da sagledamo stanje u društvu i kulturi i potražimo putokaze ka mogućem izlazu iz krtičnjaka u koji smo saterani, ka autonomiji – ličnoj i svakoj drugoj. Pišemo o zatiranju kritičke svesti i novinarstva od digniteta, kontroli vlasti nad masovnim medijima i guranju kulture na sporedni kolosek, o (ne)postojećoj kulturnoj politici i načinu upravljanja ustanovama kulture, o ličnoj i profesionalnoj etici u smutnim vremenima, o preinačavanju Beograda poslednjih godina, epidemiji kiča i preobražaju javne memorije. U novom Maneku su i tekstovi o promašenosti, apsurdnosti i hiperprodukciji današnjih spomenika, o značaju kulturne diplomatije za predstavljanje kulture jedne zemlje i nepostojanju saglasnosti u vlasti o pravcima kulturnog razvoja, kao i o „slučaju gondola“ i političnosti borbe struke udružene sa građanima i ustanovama odgovornim za brigu o nasleđu. Bavimo se kampanjom Asocijacije NKSS za povećanje budžeta za kulturu, uporednim istraživanjem izdvajanja za kulturu u Srbiji i zemljama regiona, neuređenim statusom plesnih umetnika i gotovo nehumanim uslovima rada u savremenom plesu, a donosimo i dva pogleda na vizuelnu umetnost i esnafsko organizovanje. Pišemo o promenama koje su se desile u oblasti filma prethodnih nekoliko godina, o kustoskom kolektivu „WHW“ iz Zagreba, o zrenjaninskoj nezavisnoj sceni, o nagradi Pohvala, festivalu „Na sopstveni pogon“, o pokušaju iniciranja foruma za kulturu u pojedinim gradovima Srbije, uz podsećanje na važne događaje u kulturi u 2019. i goste emisije Sceniranje – skeniranje scene na Radio Aparatu.

MANEK su uredile Slađana Petrović Varagić i Ana Luković, urednik fotografije je Luka Knežević-Strika, a dizajn i grafičko oblikovanje potpisuje Mane Radmanović

Za osmi MANEK pišu sociolog i teoretičar kulture Ratko Božović, profesor muzeologije i heritologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Milan Popadić i istoričarka umetnosti Irina Subotić, a donosimo intervjue sa Milenom Dragićević Šešić, profesorkom kulturne politike i menadžmenta, Bobanom Jevtićem, doskorašnjim direktorom Filmskog centra Srbije i predstavnicima Udruženja likovnih umetnika Srbije Zoranom Čalijom i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine Goranom Despotovskim

Autori tekstova u ovom broju Maneka su i istoričarka umetnosti i kustoskinja Milica Pekić, generalna sekretarka Evropa Nostre Višnja Kisić, sociolog kulture Predrag Cvetičanin, novinarka i umetnica Dragana Nikoletić, direktorka i osnivač pozorišta Mimart Nela Antonović, menadžerka Stanice Servisa za savremeni ples Marijana Cvetković, kustosi Stevan Vuković i Tijana Savatić, Dušan Savić, Jelena Mihajlov, Aleksandra Sekulić, Virdžinija Đeković, Jelena Mijić, Aleksandar Stojanović… Autorka rada na naslovnoj strani Maneka je Darija S. Radaković. Časopis su finansijski podržali Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Fondacija za otvoreno društvo i Fondacija Hajnrih Bel.

Novi MANEK predstavljen je čitaocima u Kragujevcu i Nišu, u okviru aktivnosti NKSS 17. i 18. decembra 2019, a beogradska promocija biće održana sredinom januara 2020. godine. Do tada, svi zainteresovani elektronsko izdanje časopisa mogu preuzeti sa sajta NKSS.

Uži izbor za književnu nagradu “Zlatni suncokret”

Pon, 2019-12-23 15:15

Među trinaestoro autora i autorki koji su ušli u uži izbor za nagradu “Zlatni suncokret” – Vitalovu nagradu za 2019. godinu, nalaze se i dve autorke koje su tokom ove jeseni bile gošće književnog programa CK13 pod nazivom “Tekst je prisutan“, a u pitanju su Milica Vučković sa romanom Boldvin, kao i Maša Seničić sa pesničkom zbirkom Povremena poput vikend-naselja.

Žiri koji su činili Dragan Babić, Dragan Jovanović Danilov i Vladimir Gvozden (predsednik), razmatrao je 150 pristiglih naslova za to priznanje koje će biti dodeljeno  23. put za književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike, objavljeno u toku prethodne godine.

U užem izboru su i knjige: Otkako sam kupila labuda Tanje Stupar Trifunović, Grozota ili… Slobodana Tišme, Pioniri maleni, mi smo morska trava Andree Popov Miletić, Po šumama i gorama Milenka Bodirogića, Nešto što strašno podseća na život Nebojše Milenkovića, Jegermajster Darka Tuševljakovića (Arhipelag, Beograd), Paučina Vidosava Stevanovića, Extravaganza: male pesme Tanje Kragujević, Dete Živorada Nedeljkovića, Povest o Miškinu Bore Ćosića i Čist oblik ekstaze Bojane Stojanović Pantović.

Prema mišljenju žirija, 2019. godinu obeležilo je i značajnije prisustvo zanimljivih mlađih autorki (Milica Vučković, Andrea Popov Miletić, Maša Seničić), dok je današnji izdavač i negdašnji književni kritičar i pripovedač Milenko Bodirogić prijatno (premda vrlo provokativno) iznenadio kvalitetom svog prvog romana. “Slobodan Tišma nas vodi putevima – ili bespućima – nepristojne književnosti, nasuprot onoj pristojnoj što preti da ovlada scenom. U strukturalno vrlo koherenetnom romanu Tanja Stupar Trifunović pripoveda zanimljivu pripovest o ženskoj ljubavi, ispunjenoj tenzijama i slikama jedne opore stvarnosti”, naveo je žiri, ocenjujući da je 2019. bila “uzbudljiva književna godina obeležena knjigama kojima je, kako se čini, prvi cilj da budu literarno uverljive i egzistencijalno provokativne, a ne tek zabavna i razvodnjena zamena za istoriografiju, život, uspeh ili sreću”.

Najuži izbor kandidata za Vitalovu nagradu za 2019. godinu biće saopšten u prvoj trećini januara.

Vitalova nagrada podrazumeva diplomu i novčani iznos, a biće uručena početkom februara u Beogradu.

Nagrada je prvi put dodeljena 1996. godine pesničkoj zbirci Ivana V. Lalića, a među dobitnicima tog književnog priznanja kompanije Vital a. d. su i Svetlana Slapšak, Radoslav Petković, Goran Petrović, Vojislav Karanović, Vladimir Tasić, Dragan Jovanović Danilov, Jovica Aćin, Mileta Prodanović, David Albahari, Uglješa Šajtinac i Dragan Velikić.

Prošlogodišnji dobitnik je Vule Žurić, nagrađen za roman Pomor i strah.

Iza otvorenih vrata – Tribina o omladinskim politikama u Novom Sadu

Čet, 2019-12-19 19:16

Iznevereni procesi tranzicije i demokratizacije, kao i aktuelna rastuća nasilna komunikacija na političkoj sceni dovode do nepoverenja mladih u motive i sposobnost države, institucija i političkih aktera da izgrade demokratsko društvo koje je zasnovano na poštovanju prava i jednakih šansi za sve. Jedan od osnovnih pokazatelja je i podatak da je od 2000. našu zemlju napustilo 650.000 ljudi, od kojih najviše čine mladi od 15 do 24 godine, dok bi njih tri četvrtine htelo da napusti zemlju, po istraživanjima iz 2018. godine.

Iako smo skloni da mlade smatramo ranjivom grupom, kojoj treba pomoć u artikulaciji sopstvenih vrednosti, oni pokazuju jasan stav da ne veruju političarima, da im politika nije bliska i da žele da napuste zemlju zbog neizvesne budućnosti. Sa druge strane, “beg od politike” istovremeno je uvezan sa “očekivanjima od politike”, jer mladi šansu za sebe pronalaze kroz članstvo i angažman u stranci pre nego kroz udruživanje u omladinske organizacije. Ovo nije kontradikcija, već jasan izraz krize društva u kojem su principijelne veze između smisla – postupanja – posledica duboko korumpirane.

Na koji način se osmišljava i sprovodi omladinska politika u ovom kontekstu? Kome je namenjena? Da li i koja vrata mladima su zaista otvorena?

Budući da se u toku ovog meseca završava Omladinska prestonica Evrope, čiji je Novi Sad ovogodišnji nosilac, dobra je prilika za razgovor o doprinosu ove titule u kontekstu poboljšanja uslova rada omladinskih organizacija i dobrobiti mladih. Takođe, pričaćemo o raspoloživim instrumentima omladinske politike poput Novosadskog omladinskog foruma, gradonačelnikovog saveta za mlade, o konkursu za podršku realizacije programa i projekata kojim se ostvaruju ciljevi Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Novog Sada, kao i o samoorganizovanju mladih mimo institucija.

O ovim temama govore:
Nataša Ivaneža – Dom b-612
Vukašin Grozdanović – OPENS 2019
Milan Krilović – Youth Fest, delegat Novosadskog omladinskog foruma, član Gradonačelnikovog saveta za mlade
Dane Pribić – Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

Moderacija: Ozren Lazić i Damir Bojić (CK13)

———————-
Ova tribina se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Strane