Omladinski centar CK13

Subscribe to Omladinski centar CK13 feed Omladinski centar CK13
Updated: 2 hours 11 min ago

Kao sto i sam naslov sugeriše, naredne

Uto, 2022-05-17 14:16

Kao sto i sam naslov sugeriše, naredne emisije “Svakodnevno je političko” biće posvećene problemu beskućništva. Iako je ovaj problem u poslednje vreme privukao veću pažnju medija i javnosti on i dalje ostaje mišljen u domenu ličnih nesrećnih sudbina, a apeli se svode na pozive za humanitarnu pomoć. Upravo je koncept ovog serijala baziran na pretpostavci da je beskućništvo primarno političko pitanje, jer nedostupnost sigurnog krova nad glavom je jedan od vidova apsolutnog siromaštva, dok su drugi nedostupnost hrane i odeće.

Narednim emisijama želimo da ukažemo na strukturne preduslove koje ljude dovode do beskućništva i koji su to problemi sa kojima se suočavaju ljudi u toj situaciji, koji su zakonski i institucilani okviri koji su im na raspolaganju, da li su dovoljni i adekvatni. Konačno, želimo da razbijemo mit o opravdanosti beskućništva kao neizbežne sudbine ili ličnog izbora, nesposobnosti pojedinca, i da pravo na stanovanje promovišemo kao jedno od osnovih prava koje ne bi smelo da bude kompromitovano nijednim sistemskim aranžmanom. Ukratko – društvo koje ima besućnike i koje ne rešava njihovo pitanje je nepravedno društvo, kao i društvo koje dozvoljava i doprinosi sve većem rastu broja ljudi u beskućništvi ili riziku od istog.

Ova emisija predstavlja uvod u problem beskućništva, i bazira se na izlaganju sociološkinje Ane Bilinović Rajačić koje je održano u okviru Seminara alternativnih poltika pod nazivom “Uvod u beskućništvo – konceptualni i institucionalni okvir” – programa neformalne edukacije koju organizuje CK13 sa ciljem da doprinese širenju znanja i iskustava o društvenim problemima koje su zanemareni u formalnom sistemu obrazovanja, a čija dekonstrukcija na odlučujući način rasvetljava nasilje, nepravdu i diskriminaciju u savremenom svetu. Ana Bilinović Rajačić je izložila problem beskućništva kroz rasvetljavanje osnovnih mitova koji se vezuju za beskućništvo, tematizovanje koje su teškoće u definisanju beskućništva, iznošenje tipologije beskućništva i kroz prikaz individualnih i strukturnih faktora koji dovode do beskućništva. Ana Bilinović Rajačić je zajedno sa Jovanom Čikić koautorka publikacije “Beskućništvo: teorija, prevencija, intervencija” koja je dostupna za javnost online. Imali smo priliku da čujemo na koji način teorijska obrada društveno gorućeg problema utiče ili može uticati na stvaranje sistemskih odgovora.

Pokrenut Radio zajednice CK13

Uto, 2022-05-10 12:01

Radio zajednice CK13 je zvučno glasilo Crne kuće i zajednice okupljene oko nje. Radio smo pokrenuli zajedno, kao entuzijasti – amateri i profesionalci, fanatični u našim ljubavima prema umetnosti, i kao društveni aktivisti, oduševljeni idejom i zaneseni željom da stvorimo prostor za glasove i sadržaje na rubovima društvenog, umetničkog i političkog.

Negujemo odnose zasnovane na samoorganizovanju i samoinicijativi. Vodimo se vrednostima slobode, solidarnosti, jednakosti, inkluzivnosti i kreativnosti, a radijskim programom koji kreiramo nastojimo da doprinesemo stvaranju sveta oslobođenog od fašizma, rasizma, nacionalizma, klasizma, specizma, seksizma, homofobije, transfobije i svih drugih oblika diskriminacije, nasilja i ugnjetavanja.

Radio zajednice CK13 je otvoren: ako osećate da je vaš glas utišan ili ugušen, nedovoljno zastupljen ili pogrešno predstavljen u javnosti, ako je vaše pravo da slobodno mislite i izražavate se – uniženo, onda Radio zajednice CK13 može da postane vaš kanal komunikacije. Dobrodošli ste da kreirate radijske emisije i sadržaje, da predlažete teme i formate, da se udružujete i organizujete, i da iskoristite radijski prostor za slobodnu artikulaciju, afirmaciju, zastupanje, izražavanje i promociju vlastitih interesa, potreba i ideja.

Mi imamo moć da mislimo slobodno, da samostalno donosimo odluke i pokrećemo promene, a verujemo da smo u tome najuspešniji onda kada delujemo zajedno i solidarno.

Zato je Radio zajednice CK13 mesto na kojem se možemo sresti, otkriti jedni druge i biti tu jedni za druge.

Prvo uključenje iz studija Radija zajednice CK13 emitovano je 9. maja i možete ga preslušati ovde.

Možete nas slušati uživo 24h preko ovog linka.

Ukoliko imate ideju za emisiju kontaktirajte nas preko e-mail adrese: radio@ck13.org

Počinje sa radom Radio zajednice CK13!

Pon, 2022-05-09 15:54

Danas od 19 časova puštamo u etar Radio zajednice CK13!

Moći ćete uživo da nas pratite 24h preko ovog linka.

Radio zajednice CK13 je zvučno glasilo Crne kuće i zajednice okupljene oko nje. Radio pokrećemo zajedno, kao entuzijasti – amateri i profesionalci, fanatični u našim ljubavima prema umetnosti, i kao društveni aktivisti, oduševljeni idejom i zaneseni željom da stvorimo prostor za glasove i sadržaje na rubovima društvenog, umetničkog i političkog.

Programska šema za danas:
19h Uživo iz CK13
21h Emisija: Antibarbarus
22h Emisija: Sophie Scholl
23h Rock Against Racism

Seminar alternativnih poliltika #15: Mogućnosti i izazovi u radu sa osobama u situaciji beskućništva

Sub, 2022-04-30 08:22

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Mogućnosti i izazovi u radu sa osobama u situaciji beskućništva” koji će se održati 14. i 15. maja 2022. u prostorijama Crne kuće 13.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijave je utorak, 11. maj u ponoć.

Svi prijavljeni će dobiti potvrdu o učešću na email zajedno sa agendom seminara najkasnije u četvrtak, 13. maja.

O seminaru

Seminar “Mogućnosti i izazovi u radu sa osobama u situaciji beskućništva” nastavlja se na naše dosadašnje angažovano bavljenje problemom beskućništva, a ovoga puta naglasak je na odnosu postojećeg sistema socijalne zaštite i ostvarivanju prava ljudi u situaciji beskućništva. Postavljajući pitanje Koje su mogućnosti u radu sa osobama u situaciji beskućništva, Seminar će pružiti uvid u napet odnos između postojećeg sistema socijalne zaštite i izazova u obezbeđivanju usluga socijalne zaštite, ističući primere dobrih praksi koje su proizišle iz odgovora lokalnih zajednica na ove probleme.

Imajući u vidu kompleksnost savremenog problema beskućništva i ranjivost ljudi u ovoj situaciji, voditeljke seminara će predstaviti moguće modele rada, posredovanje u ostvarivanju prava, kroz analizu slučajeva i iskustvene vežbe, i izložiti principe i pravila rada sa ljudima u situaciji beskućništva.

Cilj seminara je da opremi učesnike znanjima potrebnim za bolje razumevanje ovog složenog fenomena, ali i da ih motiviše za aktivističko delovanje u pravcu podrške i pomoći osobama u situaciji beskućništva, kao i u pravcu zagovaranja efikasnijih preventivnih politika i mehanizama. 

Seminar vode Milica Jocić i Katarina Bogdanović (ADRA Srbija).

PROGRAM

SUBOTA I 14. maj I 10.00-16.00č

 • Ko su ljudi u situaciji beskućništva
 • Definicija/e i tipologija/e
 • Najčešći uzroci koji dovode do beskućništva (individualni, sredinski, sistemski)
 • Intersekcionalnost – istovremena pripadnost većem broju različitih ranjivih grupa
 • Sistem socijalne zaštite
 • Šta u sistemu socijalne zaštite (deklarativno) postoji kao usluga/mogućnosti
 • Sistemski i individualni izazovi u ostvarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite
 • Usluge u zajednici kao alternativa formalnom sistemu (NVO i samoorganizovani kolektivi, inicijative, crkvene organizacije i dr.) 

NEDELJA I 15. maj I 10.00-16.00č

 • Modeli rada sa osobama u situaciji beskućništva
 • Posredovanje u ostvarivanju prava i usluga
 • Osobe koje rade sa ljudima u situaciji beskućništva 
 • Karakteristike, veštine i stavovi
 • Principi rada sa ljudima u situaciji beskućništva
 • Briga o sebi, granice
 • Pravila rada sa ljudima u situaciji beskućništva

 

O voditeljkama

Milica Jocić

Specijalna pedagoškinja, trenutno je angažovana kao stručna saradnica za rad sa osobama u situaciji beskućništva na programu DrumoDom koji sprovodi humanitarna organizacija Adra Srbija. Ima višegodišnje iskustvo socijalnog rada u civilnom i javnom sektoru, naročito u oblasti  „outreach rada“ sa marginalizovanim i višetruko ranjivim grupama (Romi, deca ulice, osobe u situaciji beskućništva, osobe zavisne od PAS-a, seksualne radnice, osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, izbeglice i migranti). 

Katarina Bogdanović

Specijalna pedagoškinja, od 2009. u okviru različitih programa Centra za integraciju mladih (Beograd) bavila se socijalnom integracijom dece i mladih koja su uključena u život i/ili rad na ulici, prevencijom zloupotrebe PAS-a, trgovine ljudima i sekundarne trgovine ljudima, edukacijom outreach radnica/ka i edukacijom edukatorki. Od 2016. do 2020. bavila se socijalnim radom u Programu obrazovanja – rad sa porodicama i medijacijom sa institucijama u cilju uključivanja dece iz substandardnih naselja u proces obrazovanja, obezbeđivanju dokumenata i ostvarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite. Od 2020. do danas na poziciji je stručne saradnice za rad sa osobama u situaciji beskućništva na programu DrumoDom (Adra), u okviru kojeg se bavi medijacijom sa institucijama, saradnjom sa drugim organizacijama civilnog sektora u cilju smanjenja štete, prevencije i ostarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite.

 

_________________________

Ovaj seminar sprovodi Omladinski centar CK13, u okviru projketa “Svakodnevno je političko: Pravo na slobodu od beskućništva”, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, kao i uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

 

Prvih 15 godina Crne kuće

Čet, 2022-04-14 11:10

Saopštenje povodom napada na stanare Kineske četvrti

Čet, 2022-03-31 17:38

Obaveštavamo javnost da su stanari Kineske četvrti u Novom Sadu proteklih mesec dana žrtve vandalskog nasilja mladih huligana. Po rečima stanara, napadi se dešavaju najčešće vikendom u večernjim satima i predstavljaju opasne i rizične situacije po njihovu bezbednost. Vandalske grupe koje broje i do 20 osoba kamenjem razbijaju prozore prostorija u kojima stanari borave, nasilno ulaze u iste, a dolazi i do verbalnih sukoba. 

S obzirom na brojnost grupe huligana i na učestalost napada, strahujemo da se radi o organizovanim napadima sa ciljanim interesom da se stanari Kineske četvrti isteraju iz kompleksa u kom žive. Smatramo neophodnim da nadležni učine sve što je u njihovoj moći da zaštite stanare Kineske četvrti i spreče dalju eskalaciju nasilja nad iovako ranjivim ljudima koji se nalaze u situaciji beskućništva i koji su utočište našli u napuštenim objektima kompleksa nekadašnje fabrike “Petar Drapšin”. 

S obzirom na nedavnu smrt muzičara Kristijana Kostića Blekija na ulici Novog Sada, koji je bio žrtva bezumnog nasilja, ovom prilikom izražavamo zabrinutost i razočarenje zbog činjenice da su upravo mladi nosioci nasilnih praksi prema socijalno i ekonomski ugroženima. Ovo nije incident, već strukturna pojava i rezultat urušenog i dezorijentisanog društva u kom su mladi instrumenti zločinačkih struktura vlasti, i služe reprodukciji sistema patrijahalnog nasilja i socijalne i ekonomske nejednakosti.

Pozivamo mlade da svoje frustracije usmere na borbu protiv društvenih nepravdi, da se priključe lokalnim inicijativama za pravedniji razvoj grada, i ohrabrujemo zajednicu da solidarnošću sa ugroženima stanu na put svakoj vrsti nasilja. 

Niko unižen, niko ugnjetavan, niko gladan i bez doma!

Webinar za mlade: Sindikati podstanara – Zašto i kako se organizirati za bolje uvjete najma

Sre, 2022-03-30 15:43

Četvrtak, 7.4. 2022. u 19:00, platforma Zoom

O čemu ćemo govoriti?

Za mnoge mlade ljude život u iznajmljenom stanu znači život u nepredvidivim i neizvjesnim uvjetima, gdje svakodnevno ovise o hirovima vlasnika stana, često žive u neprikladnim životnim uvjetima i strahuju da sljedeći mjesec neće imati dovoljno novca za iznajmljivanje ili da će preko noći izgubiti krov nad glavom.

Ako ne primaju prosječnu plaću, mladima život postaje matematička jednadžba za koju iz mjeseca u mjesec trebaju tražiti novo rješenje. Svakog mjeseca pred  njima su teški izbori poput: ako idem u kupovinu ili jedem u restoranu, ako izađem van za vikend, hoću li do iduće plaće imati dovoljno novca za kupnju osnovnih potrepšitna? Glavni problem koji mladima uzrokuje ove muke najčešće je preskupi najam, na koji im već početkom mjeseca odlazi pola, ako ne i veći dio njihovih primanja.

Katastrofalna situacija na tržištu najma, zaoštravanje stambene krize i sve veća nedostupnost stanovanja nije samo lokalni problem, već univerzalna stvarnost u različitim gradovima diljem svijeta, poput New Yorka, Pekinga, Dublina, Ljubljane, Beograda, Novog Sada ili Edinburgha. U sve više gradova stanovnici su kontinuirano prisiljeni sve više novca trošiti za plaćanje krova nad glavom, živjeti u neizvjesnosti i (ne)milosrdnosti tržišta ili ih se protjeruje iz najma.

Ali kako se mladi mogu učinkovito boriti protiv ove neizvjesnosti? Poznavanje stanarskih prava je, naravno, osnova, ali jačanje položaja stanara_ki može se istinski postići samo organiziranjem i izgradnjom zajednice utemeljene na solidarnosti, podršci i kolektivnoj snazi. Samo zajedno možemo postići poboljšanje životne situacije na razini pojedinaca, ali i izvršiti pritisak na  donositelje_ice odluka da se aktivnije uključe u pitanje tržišne rente!

Na ovom će online događaju svoj rad predstaviti predstavnici Living renta, najvećeg iznajmljivačkog sindikata u Škotskoj, a svi prisutni će imati priliku saznati više o njihovim postignućima, metodama organizacije i rada koji nas mogu inspirirati i opremiti znanjem da se osnažimo na terenu stana za najam! Prijavite se na webinar te se uključite u diskusiju o problematici najma i podijelite s drugim mladima svoje ideje i vlastita iskustva. 

O predavačima

Living rent djeluje kao demokratska organizacija koja se izravnom akcijama i kampanjama na terenu bori za dostojan smještaj i pristup njemu. Oni to čine izgradnjom kolektivne moći stanara i rješavanjem nejednakosti i neravnoteža između njih i vlasnika. S tim ciljem educiraju se o  pravima i (mogućnostima), organiziraju se, provode akcije, vode kampanje, a nadasve solidarno i kolektivnu podršku stanarima u njihovoj borbi za pristojne životne uvjete.

Kako se prijaviti?

Radni jezik događaja je engleski.

Rok za prijave je 7.4. do 12 sati (podne). Link na Zoom svima primljenima biće poslat e-mailom do 16 sati istoga dana. Za prijavu je potrebno ispuniti ovaj obrazac.

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih. Cilj projekta je ojačati ulogu mladih u direktnom utjecaju na politike koje se na njih odnose, kao i omogućiti im razvoj cjeloživotnih vještina koje će im olakšati odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu i motivirati ih za razvoj vlastitih projekata i inicijativa. Projekt provode Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvatska), Gong (Hrvatska), Omladinski centar CK13 (Srbija) i Danes je nov dan (Slovenija).


Sprečavanje femicida u Srbiji – hitna reakcija

Sre, 2022-03-30 14:59

Udruženje građanki FemPlatz i preko 60 partnerskih organizacija, mreža i pojedinki zahteva

Hitnu reakciju i sprečavanje femicida u Srbiji 

U periodu od 21. marta do danas saznali smo iz medija da su četiri žene ubijene. Prema izveštavanju medija, prekjuče je u Zaječaru ženu ubio komšija nakon nekoliko godina konstantnog maltretiranja, koje je više puta prijavila nadležnima. Žena iz Vranja preminula je u bolnici nakon što je suprug izbo nožem, a dve žene iz Beograda i Smederevske Palanke ubili su sinovi. U istom periodu, mediji su izvestili o najmanje sedam pokušaja femicida i nasilja prema ženama. Dok se sve ovo dešava, institucije nadležne za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama ne reaguju niti se obraćaju uznemirenoj javnosti. 

Posebno je zabrinjavajuće što u navedenim slučajevima, i nakon prijave nasilja, nadležne institucije nisu obezbedile zaštitu i bezbednost ovih žena. Veliki broj ubistava žena nije sprečen zbog izostanka blagovremene i efikasne reakcije institucija sistema, od neblagovremenog reagovanja na prijave nasilja, preko umanjivanja opasnosti i nesagledavanja rizika od ugrožavanja bezbednosti žrtve.

Uprkos brojnim preporukama međunarodnih tela za ljudska prava i ženskih nevladinih organizacija, u Srbiji i dalje nema javno dostupnih statističkih podataka o rasprostranjenosti femicida. S druge strane, korišćenje trenutno raspoloživih mehanizama zaštite na adekvatan i dosledan način značajno bi unapredilo zaštitu žena od nasilja i sprečilo veliki broj femicida. Izostanak delotvorne prevencije femicida, kao najekstremnije manifestacije nasilja, svakog dana šalje poruku ženama da su njihovi životi manje vredni. 

Zahtevamo od institucija nadležnih za sprečavanje i zaštitu žena od nasilja da hitno reaguju na poslednje slučajeve femicida, istraže i objasne javnosti eventualne propuste i izostanak efikasne reakcije na prethodne prijave nasilja i navedu precizne korake za dalje sprečavanje femicida. Obaveze, standardi i planovi za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama i sprečavanje femicida postoje, ali je potrebna delotvorna akcija, a ne deklarativno opredeljenje.  

Skoro svaki femicid je mogao biti sprečen. I svaka institucija ima odgovornost i obavezu da radi na sprečavanju femicida.

Zahtev potpisuju: 

 1. Udruženje građanki FemPlatz
 2. Akademija ženskog liderstva
 3. Alternativni centar za devojke
 4. Atina
 5. Beogradski centar za ljudska prava
 6. Bibija romski ženski centar
 7. BIRODI
 8. Centar modernih veština
 9. Centar Vrdničak
 10. Centar za biopolitičku edukaciju 
 11. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 12. Centar za podršku ženama
 13. Centar za prava deteta
 14. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom
 15. Da se zna!
 16. Feministička inicijativa protiv seksualnog nasilja Verujem ti 
 17. FEMIX
 18. Fondacija BFPE za odgovorno društvo 
 19. Gender knowledge hub
 20. Građanske inicijative
 21. IAN Međunarodna mreža pomoći
 22. Impuls Tutin
 23. Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11
 24. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
 25. Iz kruga Kragujevac
 26. Iz kruga Vojvodina
 27. Kolektiv Talas TIRV
 28. Mame su zakon
 29. Mreža SOS Vojvodina
 30. Neformalna grupa Prostori
 31. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 32. NVO Astra
 33. NVO CETRA
 34. Omladinski centar Crna kuća 13
 35. Rime Zaječar
 36. Roma Daje
 37. Romska ženska mreža Republike Srbije
 38. Savetovalište za borbu protiv nasilja u porodici
 39. Snaga prijateljstva Amity
 40. SOS Ženski centar
 41. Tim Društva za razvoj kreativnosti iz Aleksinca
 42. Udruženje ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje
 43. Udruženje KROKODIL 
 44. Udruženje Romkinja Osvit
 45. Udruženje žena Peščanik 
 46. UG Libero
 47. Užički centar za prava deteta
 48. Viktimološko društvo Srbije
 49. YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava
 50. YUROM centar
 51. Žene juga Pirot
 52. Ženska platforma za razvoj Srbije
 53. Ženska solidarnost
 54. Ženski centar Užice
 55. Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju
 56. Žensko udruženje kolubarskog okruga

Pojedinke:  

 1. Aleksandra Galonja
 2. Ana Isaković
 3. Biljana Maletin
 4. Dr Margareta Bašaragin
 5. Jelena Jaćimović
 6. Ljiljana Stevković
 7. Ljupka Mihajlovska
 8. Marina Pančić
 9. Olivera Ilkić
 10. Tatjana Macura
 11. Zorica Rašković

Seminar alternativnih politika #14 “Beskućništvo – konceptualni i institucionalni okvir”

Pon, 2022-03-21 15:01

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Beskućništvo – konceptualni i institucionalni okvir” koji će se održati 2. i 3. aprila 2022. u prostorijama Crne kuće 13.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijave je utorak, 29. mart u ponoć.

Svi prijavljeni će dobiti potvrdu o učešću na e-mail zajedno sa agendom seminara najkasnije u četvrtak, 31. marta.

O seminaru

Seminar će polaznicima pružiti uvid u konceptualni okvir beskućništva kroz istoriju, teorijsku analizu, tipologiju i uzroke, kao i uvid u institucionalni pristup rešavanju ovog problema, osvetljavajući momente socijalne zaštite, sa posebnim naglaskom na Centar za socijalni rad u Novom Sadu. Polaznici će steći adekvatno razumevanje beskućništva kao kompleksnog društvenog problema koji dovodi do deprivacija osnovnih ljudskih prava, kao i razumevanje trenutnog načina funkcionisanja institucionalnog odgovora na beskućništvo.

Cilj seminara je da opremi učesnike znanjima potrebnim za bolje razumevanje ovog složenog fenomena, ali i da ih motiviše za aktivističko delovanje u pravcu podrške i pomoći osobama u situaciji beskućništva, kao i u pravcu zagovaranja efikasnijih preventivnih politika i mehanizama.

Program

SUBOTA | 2. april | 10.00-16.00č  | Ana Bilinović Rajačić

 • Kratak osvrt na istoriju beskućništva
 • Teorijska analiza problema i problematika izučavanja beskućništva
 • Kategorije lica u situaciji beskućništva
 • Savremene tipologije beskućništva  – prednosti i mane
 • Uzroci beskućništva
 • Beskućništvo mladih
 • Inovativni pristupi, rešenja i prakse u oblasti podrške i pomoći osobama u situaciji beskućništva

NEDELJA | 3. april | 10.00-16.00č  | Dušanka Zorić

 • Osnovni pojmovi u oblasti socijalne zaštite
 • Centar za socijalni rad: nadležnosti, korisnici, organizacija rada i službe
 • Javna ovlašćenja Centra za socijalni rad
 • Saradnja Centra sa drugim ustanovama
 • Usluge i programi u oblasti prevencije beskućništva

Ana Bilinović Rajačić, sociološkinja, zaposlena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U koautorstvu i samostalno objavila je preko 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učestvovala je na 9 naučno-istraživačkih projekata. Koautorka je monografije “Beskućništvo: teorija, prevencija, intervencija” (2021, sa Jovanom Čikić).

Dušanka Zorić, socijalna radnica. Radila je u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada od 1993. do 2021. kao socijalna radnica i kao voditeljka slučaja i supervizorka u Službi za odrasla i stara lica. Tokom rada u Centru za socijalni rad pohađala je mnogobrojne  edukativne programe i obuke, među kojima i edukaciju za medijaciju. Autorka je projekta “Prenoćište za beskućnike i beskućnice” za koji ima priznato autorsko pravo od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, Beograd. Osim u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, radila je i kao socijalna radnica u civilnom sektoru. Trenutno je angažovana u udruženjima “Omladina Jazas” i “Prevent”.

———————————————————

Seminar se organizuje u okviru programa “Svakodnevno je političko” uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.


Dokumentarna drama “Sednica”

Pon, 2022-03-14 15:22

Sutra, 15. marta u 9h je sednica Komisije za planove koja odlučuje o Nacrtu Generalnog urbanističkog plana i  održaće se u Plavoj sali Skupštine grada Novog Sada.

U prilog pozivu da se na nju odazovete, delimo sa vama mini dokumentarnu audio dramu pod nazivom “Sednica”, a koja prati poslednje zasedanje Komisije tokom 7. marta, koje su prekinuli građani, nezadovoljni odlukama urbanista, vezano za podnete primedbe.

Rekordan broj potpisa i podnetih primedbi nedvosmisleno govori u prilog tome da je postojeći Nacrt potrebno povući i poslati na doradu. Takođe, u javnosti su iznešene i primedbe na samu Komisiju za čije članove je obelodanjeno da su u potencijalnom sukobu interesa, a  s obzirom da su njihove firme angažovane na projektovanju tehničkih realizacija planova o kojima odlučuju.

Na pitanje gradonačelnika da li je demokratija kada se prekida javna sednica i kada se prekida rad institucija, može se odgovoriti pitanjem da li je demokratija kada institucije rade mimo volje i mišljenja građana. Dosadašnja praksa pokazuje da odgovorni urbanisti mahom odbijaju primedbe i nipodaštavaju mišljenje građana. Hapšenje aktivista inicijative OSA koji su učestvovali u prekidanju sednice, kao i zabrana da prisustvuju sledećoj zbog podnete tužbe direktora Urbanizma zbog navodne ugrožene bezbednosti, govori u prilog moći vlasti koja pod velom zabrinutosti za demokratiju sprovodi unapred donete odluke, najčešće u korist investitora.

Trebalo bi istaći da su povodom rešenja u Nacrtu GUP-a građani iz Mesnih zajednica “Bratstvo – Telep” i “Nikola Tesla – Telep” bili uskraćeni da iskažu svoje mišljenje kroz uredno podnete inicijative za zbor građana. Sa druge strane, “nezavisni” saveti Mesnih zajednica “Ivo Andrić” i “Liman” su iskoristili ovaj važan instrument neposrednog građanskog odličivanja i kroz zborove sa građanima javno artikulisali primedbe vezane za rešenja koja se tiču njihovih mesnih zajednica. 

Zbog svega navedenog, verujemo da prekidanje sednice predstavlja legitiman čin građanskog nezadovoljstva i neposlušnosti koji ne bi smeo da bude krivično sankcionisan, već ozbiljno uzet u razmatranje, naročito s obzirom da gradska vlast uredno radi na kršenju zakona i suspenduje bitna politička prava građana bez ikakvih posledica. 

Radio dokumentarna drama “Sednica” postavlja pitanje o demokratiji jukstapozicijom iskaza aktera sednice koji se pokazuje kao politički događaj u svojoj suštini. Jer, demokratija je moguća samo kao dešavanje mimo vlasti, a uredbe, zakoni i odluke vlasti uvek ostaju sklone zloupotrebi, krivom tumačenju i kršenju.

*Korišćeni audio materijali su materijali učesnika Sednice, kao i novinara Radio 021 koji su audio-video dokumentovali događaj mimo poslovnika o radu Komisije kojim se propisuje zabrana snimanja “javnih” sednica. 

Seminar alternativnih politika #13 “Feministički trening uspostavljanja telesnih i psiholoških granica”

Pet, 2022-03-04 18:09

Omladinski centar CK13 i Feministička inicijativa protiv seksualnog nasilja Verujem Ti vas pozivaju da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Feministički trening uspostavljanja telesnih i psiholoških granica”, koji će se održati od 18. do 20. marta u prostorijama Crne kuće.

Trening je pre svega namenjen mladim ženama iz Srbije, Hrvatske i Slovenije.

Feministička inicijativa protiv seksualnog nasilja Verujem Ti sprovodi Feministički trening uspostavljanja telesnih i psiholoških granica kod žena. Trening se realizuje u cilju osnaživanja žena koje bi kroz međusobnu razmenu osvestile sopstveni odnos prema svom telu i svojim granicama. Treninzi podrazumevaju praktične vežbe glasa i tela, preuzete iz feminističke samoodbrane kombinovane sa tradicionalnim vežbama iz scenskih pokreta i vežbama koje koristi Teatar potlačenih. 

Ovim treningom želimo da postignemo da učesnice:

– Uspostave kontakt sa sobom kako bi prepoznale nasilne namere i prelazak telesnih i psiholoških granica u svakodnevnom životu.

– Reaguju kako bi se situacija nasilja rešila u njihovu korist: sticanjem psiholoških, verbalnih i telesnih veština za suprotstavljanje nasilju, vraćanjem samopouzdanja i vere u sebe, kontrole i izlaskom iz osećaja bespomoćnosti. 

Voditeljke programa:

Milena Milojević, feministička aktivistkinja i konsultantkinja, i master filozofkinja.

Mina Damnjanović, feministička, mirovna i lezbejska aktivistkinja. Dugogodišnja aktivistkinja Žena u crnom. Feminističkom samoodbranom bavi se poslednjih sedam godina.

Jelena Riznić, feministička aktivistkinja, master sociološkinja, doktorantkinja i feministička konsultantkinja.

Ljubica Milovanović, feministička aktivistkinja, glumica i volonterka na SOS telefonu Autonomnog ženskog centra.

Nađa Pavlica, feministička aktivistkinja, komunikološkinja i saradnica na Fakultetu za medije i komunikacije.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 10. mart u ponoć.

Agenda će biti dostavljena polaznicama seminara putem e-mail adrese.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

——————————————

Seminar se organizuje u okviru programa “Svakodnevno je političko” uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Ova aktivnost takođe je deo projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekat se sprovodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih. Cilj projekta je ojačati ulogu mladih u direktnom uticaju na politike koje se na njih odnose, kao i omogućiti im razvoj celoživotnih veština koje će im olakšati odgovorno i aktivno učešće u društvu i motivisati ih za razvoj vlastitih projekata i inicijativa. Projekat sprovode Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvatska), Gong (Hvatska), Omladinski centar CK13 (Srbija) i Danes je nov dan (Slovenija).

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.


Pismo zapadnoj levici iz Kijeva

Čet, 2022-03-03 10:26

Ja ispisujem ove redove u Kijevu, dok napolju traje artiljerijski napad.

Do poslednjeg trenutka, ja sam se nadao da ruske trupe neće pokrenuti potpunu invaziju. Sada, mogu samo da se zahvalim onima koji su procureli tu informaciju ranije.

Juče sam proveo pola dana razmišljajući da li bih trebao da se pridružim jedinici teritorijalne odbrane ili ne. Tokom noći koja je usledila, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je potpisao naredbu o potpunoj mobilizaciji, a ruske trupe su ušle i pripremile se da okruže Kijev, što je donelo odluku umesto mene.

Ali pre zauzimanja moje pozicije, ja bih želeo da iskažem zapadnoj levici ono što ja mislim o njenoj reakciji na rusku agresiju protiv Ukrajine.

Pre svega, zahvalan sam onim levičarima koji sada protestuju ispred ruskih ambasada – čak i onima kojima je trebalo vremena da shvate da je Rusija agresor u ovom konfliktu.

Zahvalan sam političarima koji podržavaju stavljanje pritiska na Rusiju da zaustavi invaziju i povuče svoje jedinice.

I zahvalan sam delegaciji britanskih i velških parlamentaraca, sindikalaca i aktivista koji su došli da nas podrže i saslušaju u danima koji su predstojali Ruskoj invaziji.

Takođe sam zahvalan Kampanji solidarnosti sa Ukrajinom iz Velike Britanije, za svu njihovu pomoć ovih godina.

Ovaj članak je upućen pre svega onom drugom segmentu zapadne levice. Oni koji su umislili “NATO agresiju u Ukrajini,” i koji ne mogu da vide rusku agresiju – poput ogranka Demokratskih Socijalista Amerike (DSA) u Nju Orleansu.

Ili DSA Međunarodni Komitet, koji je izdao sramotnu izjavu u kojoj nisu rekli nijednu kritičku reč protiv Rusije (veoma sam tahvalan američkom profesoru i aktivisti Denu la Bocu, kao i drugima koji su napisali kritiku ove izjave).

Ili onima koji su kritikovali Ukrajinu za to što neadekvatno implementira dogovor u Minsku, a u isto vreme su ćutali o njegovom kršenju od strane Rusije ili takozvanih “Narodnih republika.”

Ili onima koji su preuveličavali uticaj ekstremne desnice u Ukrajini, ali nisu primetili ekstremnu desnicu u “Narodnim republikama” i izbegavali da kritikuju Putinovu konzervativnu, nacionalističku i autoritarnu politiku. Deo odgovornosti za ono što se događa je i na vama.

Ovo je deo šireg fenomena u zapadnom “anti-ratnom” pokretu, koji se obično naziva “kampizam” od strane njegovih kritičara na levici. Britansko-sirijska autorka i aktivistkinja Lejla Al-Šami mu je nadenula još eksplicitniji naziv: “anti-imperijalizam budala.” Zaista trebate pročitati njen neverovatan esej iz 2018. ukoliko već niste. Ponoviću ovde samo njegovu centralnu tezu: aktivnosti velikog dela zapadne “anti-ratne” levice vezane za rat u Siriji nisu imale nikakve veze sa zaustavljanjem rata. Jedino su se protivili zapadnom mešanju, dok su u isto vreme ignorisali, ili čak podržavali, umešanost Rusije i Irana, a da ne govorimo o njihovom stavu prema “legitimno izabranom” Asadovom režimu u Siriji.

“Dobar deo anti-ratnih organizacija su opravdale svoje ćutanje po pitanju ruskih i iranskih intervencija argumentima da “je glavni neprijatelj kod kuće,” – pisala je Al-Šami – “Ovo im daje izgovor da ne sprovode bilo kakvu realnu analizu odnosa moći da bi odredili ko su zapravo glavni akteri koji u stvari kreiraju sukob.”

Nažalost, videli smo već isti ideološki kliše kako se ponavlja i na primeru Ukrajine. Čak i nakon što je Rusija prepoznala nezavisnost “Narodnih republika” početkom ove sedmice, Branko Marčetić, pisac za američki levičarski časopis Jakobin, je napisao članak koji je gotovo u potpunosti posvećen kritici SAD-a. A kada su u pitanju Putinova dela, on je samo spomenuo da je ruski vođa “pokazao ne baš benigne ambicije.” Zaista?

Ja nisam neki fan NATO-a. Znam da je nakon kraja Hladnog rata taj blok izgubio svoju odbrambenu funkciju i da je vodio agresivnu politiku. Znam da je širenje NATO-a na istok podrivalo nastojanja ka nuklearnom razoružanju i kreiranju sistema zajedničke bezbednosti. NATO je pokušao da skrajne ulogu Ujedinjenih nacija i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, i da ih diskredituje kao “neefikasne organizacije.” Ali mi ne možemo da se vratimo u prošlost, i moramo da se orijentišemo po trenutnim okolnostima kada tražimo izlaz iz ove situacije.

Koliko puta je zapadna levica spomenula neformalna obećanja SAD-a data nekadašnjem ruskom predsedniku, Mihailu Gorbačevu, u vezi NATO-a (da se neće širiti “ni inču na istok”), a koliko puta je ona spomenula Budimpeštanski memorandum iz 1994. koji garantuje ukrajinsku suverenost? Koliko često je zapadna levica podržavala “legitimne bezbednosne zabrinutosti” Rusije, države koja poseduje drugi najveći nuklearni arsenal na planeti? A koliko često se ona osvrnula na bezbednosne zabrinutosti Ukrajine, države koja je morala da proda svoje nuklearno oružje, pod pritiskom SAD-a i Rusije, u zamenu komad papira (Budimpeštanski memorandum) koji je Putin vrlo jasno pogazio 2014? Da li je ikad palo na pamet levim kritičarima NATO-a da je Ukrajina glavna žrtva promena koje su nastale kao rezultat širenja NATO-a?

Iznova i iznova, zapadna levica je odgovarala na kritiku Rusije tako što bi spominjala američku agresiju protiv Avganistana, Iraka i drugih država. Naravno, ove države bi trebale biti dovedene u diskusiju – ali na koji način tačno?

Argument levice bi trebao da bude da, 2003, ostale države nisu stavile dovoljno pritiska na SAD po pitanju Iraka. A ne da je neophodno stavljati manje pritiska na Rusiju po pitanju Ukrajine danas.

Očita greška

Zamislite za trenutak da se, 2003, dok je SAD pripremala invaziju Iraka, Rusija ponašala na način na koji se SAD ponaša prethodnih sedmica: sa pretnjama eskalacije.

A sad zamislite šta bi ruska levica radila u toj situaciji, prema dogmi da je “glavni neprijatelj uvek u našoj kući”.” Da li bi kritikovala rusku vladu za ovu “eskalaciju,” govoreći da ona ne bi trebala da “podriva među-imperijalističke kontradikcije”? Vrlo je očigledno svima da bi takvo ponašanje bilo greška u tom slučaju. Zbog čega to nije očigledno u slučaju agresije na Ukrajinu?

U jednom drugom članku iz Jakobina sa početka ovog meseca, Marčetić je otišao čak toliko daleko da kaže da je Taker Karlson iz Foks Njuza, “u potpunosti u pravu” kad je u pitanju “ukrajinska kriza.” Ono što je Karlson uradio je bilo da preispita “stratešku vrednost Ukrajine Sjedinjenim Američkim Državama.” Čak je i Tarik Ali u časopisu ‘New Left Review’ sa odobravanjem citirao kalkulacije nemačkog admirala Kej-Aćim Šonbaha, koji je rekao da bi davanje Putinu “poštovanja” po pitanju Ukrajine “nas koštalo malo, ako uopšte,” s obzirom da bi Rusija mogla biti koristan saveznik protiv Kine. Da li su ti ljudi ozbiljni? Kad bi SAD i Rusija došle do nekakvog dogovora i započeli novi Hladni rat protiv Kine kao saveznici, da li bi to zaista bilo ono što mi želimo?

Reforma Ujedinjenih nacija

Ja nisam veliki fan liberalnog internacionalizma. Socijalisti bi trebali da budu kritični prema njemu. Međutim, ovo ne znači da mi moramo da podržavamo podelu na “interesne sfere” između različitih imperijalističkih država. Umesto da traži novi balans između dva imperijalizma, levica bi trebala da se bori za demokratizaciju međunarodnog bezbednosnog poretka. Potrebna nam je globalna politika i globalni sistem međunarodne bezbednosti. Mi već imamo ovo drugo: to su Ujedinjene nacije. I da, one imaju gomilu nedostataka, i često su meta dosta opravdanih kritika. Ali moguće je nešto kritikovati ili sa ciljem da se odbaci ili sa ciljem da se poboljša. U slučaju UN, ja mislim da nam je potrebno ovo drugo. Potrebna nam je levičarska vizija reforme i demokratizacije UN.

Naravno, ovo ne znači da bi levica trebala da podržava sve odluke UN-a. Ali generalna podrška ulozi UN u razrešavanju naoružanih konflikata bi dozvolilo levici da umanji važnost vojno-političkih saveza i da smanji broj žrtava (u ranijem članku sam pisao o tome kako je mirovna misija UN mogla da pomogne da se razreši konflikt u Donbasu. Nažalost, ovo je sada izgubilo na svojoj važnosti.) Naposletku, nama su takođe neophodne Ujedinjene nacije da bismo rešili i klimatsku krizu, kao i druge globalne probleme. Nespremnost brojnih međunarodnih levičara da se pozivaju na UN je velika greška.

Nakon što su ruske trupe ušle u Ukrajinu, evropski urednik Jakobina, Dejvid Broder je pisao kako “levica ne bi smela da se na bilo koji način izvinjava za svoje protivljenje američkom vojnom odgovoru.” Ovo svakako nije bila Bajdenova namera, kako je on i rekao u više prilika. Ali velik deo zapadne levice bi trebao iskreno da prizna da su u potpunosti zajebali pri formiranju svojeg odgovora na “Ukrajinsku krizu.”

Moja perspektiva

Završiću ovaj tekst sa kratkim osvrtom na sebe i na moju perspektivu.

Tokom prethodnih pet godina, rat u Donbasu je bio glavni problem koji je delio ukrajinsku levicu. Svako od nas je imao svoju sopstvenu poziciju, nastalu pod uticajem ličnog iskustva i drugih faktora. S toga, drugi ukrajinski levičari bi drugačije napisali ovaj članak.

Ja sam rođen u Donbasu, ali u porodici koja govori ukrajinski i koja je nacionalistički orijentisana. Moj otac je postao deo ekstremne desnice 1990-ih, nakon što je svedočio kako ukrajinska ekonomija propada dok se vođstvo nekadašnje Komunističke partije bogati – isti ljudi protiv kojih se borio još od 80-ih. Naravno, on je bio veoma anti-ruski orijentisan, ali i veoma anti-američki takođe. Još uvek pamtim šta je rekao 11. septembra 2001. Dok je gledao na TV-u kako Kule bliznakinje padaju, on je rekao da su oni koji su odgovorni za to “heroji” (on to ne misli više – sada veruje da su Amerikanci sami srušili Kule bliznakinje)

Kad je rat počeo u Donbasu 2014. godine, moj otac se priključio Aidar bataljonu kao dobrovoljac, dok je moja majka izbegla iz Luhanska, a moji baba i deda su ostali u svom selul koje je palo pod kontrolu “Luhanske Narodne Rebulike.” Moj deda se protivio euromajdanskoj revoluciji. On podržava Putina, koji, kako on kaže, je “zaveo red u Rusiji.” Bez obzira na sve to, mi pokušavamo da i dalje ostajemo u kontaktu (mada izbegavamo da pričamo o politici) i da pomažemo jedni drugima. Ja pokušavam da imam empatije prema njima. Naposletku, moji deda i baba su proveli čitave svoje živote radeći na kolektivnoj farmi. Moj otac je bio radnik na građevini. Život im nije bio lak.

Događaji koji su se desili 2014. godine – revolucija praćena ratom – su me gurnuli u suprotnom pravcu u odnosu na to gde su gurnuli većinu drugih građana Ukrajine. Rat je ubio nacionalizam u meni i pogurao me ulevo. Ja želim da se borim za bolju budućnost za čitavo čovečanstvo, a ne za naciju. Moji roditelji, sa svojom post-sovjetskom traumom, ne razumeju moje socijalističke stavove. Moj otac sa nadmenošću gleda na moj “pacifizam,” i mi smo imali dosta neprijatan razgovor nakon što sam otišao na anti-fašistički protest sa transparentom koji poziva na rasformiranje ultra-desničarskog Azov bataljona.

Kada je Vladimir Zelenski postao predsednik Ukrajine na proleće 2019, ja sam se nadao da će ovo sprečiti katastrofu koja se trenutno dešava. Naposletku, teško je demonizovati predsednika koji govori ruski, koji je pobedio sa programom zagovaranja za mir u Donbasu, i čije su šale bile popularne i među Ukrajincima i među Rusima. Nažalost, pogrešio sam. Iako je pobeda Zelenskog promenila stavove brojnih Rusa prema Ukrajini, ovo nije sprečilo rat.

Poslednjih godina, ja sam pisao o mirovnom procesu i o civilnim žrtvama sa obe strane rata u Donbasu. Pokušavao sam da promovišem dijalog. Ali ovo se sve sada raspalo. Neće biti kompromisa. Putin može da planira šta god želi, ali čak i kad bi Rusija zauzela Kijev i postavila svoju okupacionu vladu, mi ćemo joj se protiviti. Borba će trajati sve dok Rusija ne izađe iz Ukrajine i dok ne plati za sve žrtve i svo razaranje.

S toga, moje poslednje reči su usmerene ruskom narodu: požurite i srušite Putinov režim. To je u vašem interesu, koliko i u našem.

Autor: Taras Bilous
Prevod: Infoteka CK13
Izvor: https://commons.com.ua/uk/letter-western-left-kyiv/

Online radionica “Kako smo se organizirale: Primjer osmomartovskog Noćnog marša”

Čet, 2022-02-24 13:08

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva vas na radionicu

Kako smo se organizirale: Primjer osmomartovskog Noćnog marša

Četvrtak, 3.3.2022. 19:00 – 20:30,  ZOOM platforma

Ovaj događaj osmišljen je kao interaktivno predavanje namijenjeno mladima s ciljem informiranja i poticanja na samoorganiziranje kroz primjer organiziranja Noćnog marša – najveće feminističke manifestacije koja se, sada već tradicionalno, održava u Zagrebu svakog 8. marta.

O čemu će se govoriti?

Zanima te kako organizirati akciju ili prosvjed i kako izgleda rad u jednom aktivističkom kolektivu? Ovaj razgovor će na primjeru Noćnog marša za Dan žena u Zagrebu i feminističkog kolektiva fAKTIV pokušati približiti kako se samoorganizirati i što uzeti u obzir prilikom osmišljavanja i izvođenja akcija. Provest ćemo vas kroz sve bitne korake organiziranja akcija (logistika, poruke, mediji, društvene mreže) i na primjerima pokazati da se situacija može izvući čak i kad sve krene po zlu. Pričat ćemo o povijesti organiziranja Noćnog marša, političkom kontekstu njegova nastanka i razvoja i općenitom radu, vrijednostima i tematskom fokusu fAKTIV-a. Na primjeru ovogodišnjeg Noćnog marša objasnit ćemo detaljno kako teče proces organiziranja, kako se odlučujemo za glavne teme prosvjeda (te koje su to ove godine i zašto) i kako na kraju oblikujemo i plasiramo poruke u medije. 

O predavačicama

Jelena Tešija jedna je od suosnivačica feminističkog kolektiva fAKTIV. Nekoliko je godina uređivala portal o rodu i politici Libela.org. Diplomirala je rodne studije i novinarstvo, a trenutno je na doktoratu i privremenom radu u Beču.

Ivana Živković jedna je od suosnivačica feminističkog kolektiv fAKTIV. Diplomirala je novinarstvo. Živi i radi u Zagrebu. Osim u fAKTIVu, djeluje i u Platformi za reproduktivnu pravdu.

Kako se prijaviti? Prijaviti se možete ispunjavanjem ovog obrasca.

Broj prijava je ograničen, a prednost pri odabiru imat će mladi do 30 godina koji iskažu veći interes za temu.

Prijaviti se možeš ispunjavanjem ovog prijavnog obrasca do četvrtka, 3.3.2022. do 10 sati .

Prijavitelji_ce koji će biti odabrani za sudjelovanje, bit će o tome obaviješteni mailom najkasnije do podneva istoga dana pri čemu će im biti poslan i link za priključenje na ZOOM. Za dodatna pitanja i informacije slobodno nam se obrati na email dorotea.strelec@yihr.org

O projektu

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih. Cilj projekta je ojačati ulogu mladih u direktnom utjecaju na politike koje se na njih odnose, kao i omogućiti im razvoj cjeloživotnih vještina koje će im olakšati odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu i motivirati ih za razvoj vlastitih projekata i inicijativa. Projekt provode Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvatska), Gong (Hrvatska), Omladinski centar CK13 (Srbija) i Danes je nov dan (Slovenija).

Strane