bitomatik, Umetnička praksa u vreme informacijske/medijske dominacije, kuda.org

bitomatik je zbirka tekstova, transkripta predavanja održanih u Centru za nove medije_kuda.org, u vremenu od 2001. do 2004. godine, koji opisiju modele savremene umetničke produkcije koja koristi različite medije kao sredstvo svog izražavanja. Naslanjajući se na aktivističko-umetničku praksu Novog Sada iz šezdesetih i sedamdesetih, perioda neoavangardi, Centar kuda.org je pratio upravo one fenomene koji u sebi sadrže interdisciplinarni i intermedijalni karakter. Od samog početka, kuda.lounge je platforma za razgovor, argumentaciju, dijalog i kontekstualizaciju umetničkih praksi, u okviru kog je organizovano više od pedeset prezentacija, predavanja i radionica. Posebna pažnja se usmeravala upravo ka ovom aspektu komunikacije i razmeni ideja prvenstveno zbog činjenice da se umetnička scena u Srbiji tokom devedesetih razvijala u okviru tzv. "Umetnosti u zatvorenom društvu" koja je rezultirala sindromom samoreferentnosti umetničke produkcije. Internet i razvoj komunikacijskih tehnologija bili su elektronska kičma društvenih pokreta krajem devedesetih godina prošlog veka i početkom dvadeset prvog veka, a u isto vreme i veza jednog manjeg kruga umetnika iz Novog Sada (Asocijacija Apsolutno, Andrej Tišma, festival Videomedeja) koja ipak uspostavlja kontakt sa internacionalnom scenom, a neke članove te mreže dovodi i predstavlja u Novom Sadu. Posebnu su ulogu u toj komunikaciji igrale internacionalne mailing liste kao što su Nettime, Syndicate i Spectre. Pozivajući značajna imena medijske umetnosti i teorije, namera kuda.org je bila da lokalnoj publici i umetničkoj sceni pruži uvid u savremenu umetničku praksu u svetu. Publika u zemlji imala je prilike da se upozna sa radom vodećih internacionalnih i domaćih umetnika, teoretičara i umetničkih grupa kao što su Critical Art Ensemble, Bureau d'Etudes, Armin Medosch, Inke Arns. Predavanja i prezentacije u okviru kuda.lounge su usmerene ka istraživanju novih medija povezanih sa društvenim aktivizmom, teorijom medija, konceptualnom umetnošću, gde se istražuju novomedijski "žanrovi" kao što su net.art, software art, interaktivna umetnost ili generativna umetnost. Pitanje tzv. novih medija je kvalitativno identično onoj problematici kojom se bave neovangardni umetnici šezdesetih i sedamdesetih, kada se vrše eksperimenti sa instalacijama, videom ili elektronskim zvukom, a to je pitanje odnosa medijuma i sadržaja, tj. šta je novo u novim medijima. Istraživanje medija je istorija istraživanja komunikacije i ekstrovertnosti i ono u sebi nosi istovremeno i političko tražeći kanale da se obrati masama i prenese poruku. Ova težnja avangarde da prodre u društvo, do baze, predvodeći ga u utopijskom projektu ostvarivanja pravednog društva, je čvrsto vezana za istraživanje medija, a sadržaj ove zbirke predstavlja razlicita istraživanja i eksperimente u novim medijima i svojevrsnu manifestaciju umetničkih avangardi na kraju XX i početkom XXI veka. Ta dva elementa, društvo kao objekt intervencije umetničkog projekta i istraživanje medija putem koga će se intervencija sprovesti su teme ove zbirke tekstova. Ovom publikacijom zatvara se jedan ciklus u kom se integrišu debate i razgovori o savremenoj kulturnoj praksi i u vidu štampanog medija predstavljaju širokoj publici. bitomatik: sadržaj Eric Kluitenberg, Transfiguracija avangarde, Negativna dijalektika Interneta Darko Fritz, Internacionalna Amnezija – rana kompjuterska umetnost i pokret Tendencije Armin Medosch, Piratologija: U dubinama otvorenog koda i slobodne kulture Inke Arns, Read_me, run_me, execute_me: beleške o softver umetnosti Beatriz de Costa, Steve Kurtz – Critical Art Ensemble, Molekularna invazija i drugi projekti Bureau d’Etudes, Mapiranje savremenog kapitalizma Armin Medosch, Ne samo još jedna bežična utopija (ili razvijajući društvene protokole slobodnog umrežavanja) Sarai / Raqs Media Collective, Koncizni leksikon digitalnih dobara -- kuda.read edicija je kolaborativni izdavački poduhvat centra za nove medije_kuda.org, izdavačkih kuća Futura publikacije i Daniel Print iz Novog Sada. Izdavač / Publisher: Daniel print, Novi Sad Edicija / Series: kuda.read 003 Urednik edicije kuda.read / kuda.read Eitorial Board: kuda.org Transkripcija / Transcription: Milica Šećerov Prevod na srpski / Translation into Serbian: Bojana Petrić, Orfeas Skutelis, Marijana Macura, Nikolina Knežević Prevod na engleski / Translation into English: David Williams Lektura tekstova na engleskom / English Proofreading: David Williams, Nikolina Knežević Lektura tekstova na srpskom / Serbian Proofreading: Silvija Čamber Grafičko oblikovanje / Graphic design: Veljko Damjanović Priprema za štampu / Layout: Veljko Damjanović Štampa / Printed by Futura, Novi Sad Tiraž / Print run: 1000 ISBN 86-7188-027-3 All texts are published under Creative Commons license unless otherwise indicated. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/)