Neumorna rezidencija: Chris Cutler, 11-16. mart, kuda.org i CK13

Neumorna rezidencija je intervencija u okviru internacionalnog projekta 'Proširena estetska edukacija' u formatu umetničkih rezidencija. Namera je da se stvori prostor za saradničke umetničke procese, kulturnu i teorijsku proizvodnju, omogućiti razmenu aktivnog znanja, nakon čega sledi stvaranje nove produkcije.

Neumorna rezidencija takođe podrazumeva susrete, razmenu i saradnju izvan granica vremena provedenog u Novom Sadu, uključuje promišljanje savremene umetničke i teorijske proizvodnje i pitanje temporalnog organizovanja. U tom smislu, ova aktivnost obuhvata dinamičnu saradnju centra_kuda.org i pozvanih umjetnika i teoretičara: Chris Cutler, Howard Slater, Marina Vishmidt & Anthony Iles.

Za ovu priliku u periodu od 11. do 16. marta Chris Cutler će se sastati s protagonistima nezavisne muzicke scene u Novom Sadu, muzičara i naučnika, univerzitetskih profesora i asistenata, studenata, ljubitelja muzike i aktivista:Nenad Marković, Milan Milojković, Lenkes László, Marina Džukljev, Vladimir Rašković, Dunja Crnjanski, Nemanja Sovtić, Đorđe Marković, Milan Nenin, Filip Djurović, Vladimir Oresković, Ozren Lazić, Dimitrije Beljanski, Blank Disc i kolektiva GKP-kuda.org.

PROGRAM
petak, 11.mart u 20h, CK13.
prezentacija i razgovor sa Chris Cutlerom

ponedeljak, 14. mart u 21h, CK13.
javno izvođenje učesnika radionice

sreda, 16.mart u 21h, CK13.
javno izvođenje Treatise (1963-67), Cornelius Cardew (1936-1981)

ulaz slobodan

....

Chris Cutler je perkusionista, kompozitor, tekstopisac i teoretičar na polju muzike. Od mnogobrojnih angažmana najpoznatiji su oni sa avant rok grupom Henry Cow, kao i sa Art Bears, News From Babel, Cassiber, The (ec) Nudes, P53, The Science Group, Pere Ubu...
Baveći se muzikom preko četiri decenije Cutler se može čuti na preko stotinu muzičkih izdanja. Od mnogobrojnih kolaboracija mogu se istaći one sa John Rose, Fred Frith, Zeena Parkins, Iancu Dumitrescu, Peter Blegvad i Stevan Kovač Tickmayer, itd.

Takođe, Cutler vodi i nezavisnu etiketu Recommended Records. Na polju teorije muzike se bavi avangardom, popularnom muzikom, tehnologijom, improvizacijom, problemom korišćenja tuđe muzike pri komponovanju...Osim pisanja eseja i članaka, Cutler gostuje i kao predavač (u Moskvi, Londonu, Berlinu, Montralu, Beogradu i drugim gradovima). Takođe, autor je knjige File Under Popular (1983), zbirke teorijskih i kritičkih tekstova o muzici. Od 2012. relizuje radio predavanja Probes u okviru kojih razmatra istoriju muzike iz perspektive razvoja muzičke produkcije. Zajedno sa saradnicima iz Henry Cow je inicirao pokret Rock in Oposition kroz koji se artikulisao zahtev za otpor naspram muzičkih industrija zarad promovisanja rada marginalizovanih muzičkih kolektiva čija muzika nije ulazila u radar komercijalnih muzičkih kompanija jer se bazirala na eksperimentisanju i improvizaciji. Od 2012. relizuje seriju predavanja Probes u okviru kojih razmatra istoriju muzike iz perspektive razvoja muzičke produkcije na web radio programu MACBA Muzeja iz Barselone.

http://www.rermegacorp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBHBF4di8Sk
https://www.youtube.com/watch?v=0Fd_7unOj4A
https://www.youtube.com/watch?v=fPoTsVwvO4E
https://www.youtube.com/watch?v=G6SPXDG0Veo
RWM - Radio Web MACBA: http://rwm.macba.cat/en/curatorial/probes1_chris_cutler_/capsula
......

Treatise (Traktat, rasprava) je kompozicija britanskog autora Kornelijusa Kardjua (Cornelius Cardew), nastala u periodu između 1963. i 1967. godine. Delo je zapisano “grafičkom” partiturom, sačinjenom od apstraktnih geometrijskih oblika, tački i linija, uz nekonvencionalnu sporadičnu upotrebu uobičajenih notacionih simbola. Nekoliko godina nakon završetka rada na ovom ostvarenju Kardju je prihvatio maoističke ideje koje, u njegovoj interpretaciji, nisu bile u skladu sa neo-avangardim tendencijama iz šezdesetih godina, a najcelovitija (samo)kritika ovog dela objavljena je u njegovoj zbirci tekstova pod nazivom “Štokhauzen služi imperijalizmu” (Stockhausen Serves Imperialism, Latimer New Dimensions, Berlin, 1974).

Kornelijus Kardju (Cornelius Cardew, 1936-1981) je bio britanski kompozitor i jedan od osnivača čuvenog Skreč orkestra (Scratch orchestra), specijalizovanog ansambla za izvođenje neo-avangardnih kompozicija i improvizacija u tradiciji zapadnoevropske umetničke muzičke prakse. Tokom sedamdesetih godina prošlog veka, Kardju je gotovo u potpunosti revidirao svoja poetička i estetička stanovišta, radikalno politizujući umetnički izraz u skladu sa svojom idejom o “muzici narodnog oslobođenja” (People's liberation music).

Tokom 1966. godine, Kardju je prisupio tada već afirmisanoj grupi AMM, posvećenoj improvizovanoj muzici, a dve godine kasnije je, zajedno sa Haurdom Skemptonom (Howard Skempton) i Mihaelom Parsonsom (Michael Parsons), osnovao ansambl Skreč orkestar. Nakon 1972. godine, Kardju se posvetio političkom angažmanu, najpre kao član marksističko-lenjinističke Komunističke partije Engleske a kasnije i kao jedan od osnivača i član Centralnog komiteta Revolucionarne komunističke partije Engleske. Njegova dela u ovom periodu su bila bliska idejama socijalističkog realizma i gotovo isključivo su bila vezana za određeni društveni događaj (štrajkove, pobune, radnički aktivizam), sa snažnim akcentom na verbalnoj ili literarnoj poruci uz redukciju muzičkih izražajnih sredstava.

Kornelijus Kardju je ubijen 13. decembra 1981. godine u atentatu ispred svoje kuće. Napadač nikad nije pronađen, a postoje sumnje da je ubistvo povezano sa državom, tačnije bezbednosnom službom MI5, koja je na sličan način postupala i u slučaju drugih komunističkih aktivista.
......

Projekat Proširena estetska edukacija uspostavlja dugoročnu saradnju između pet organizacija: Multimedijalnog instituta (HR), kuda.org (RS), Berliner Gazette (DE), Kontrapunkt (MK) i Kulturtreger/Booksa (HR), redom aktivne u širem kulturnom polju u kojem se umetničko eksperimentisanje susreće s političkom kulturom i komunikacijskim tehnologijama. Specifičnost projekta počiva upravo na raznolikosti društvenih konteksta i različitim poljima delovanja suorganizatora projekta: od transeuropskih izdavačkih mreža, preko emancipatornih (samo-)obrazovnih projekata.
http://www.kuda.org/pro-irena-estetska-edukacija

Organizator i partneri: kuda.org i umetnici & teoretičari
www.kuda.org