O radionici OBLIKOVANJE OTPORA

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

RADIONICA sito-štampe OBLIKOVANJE OTPORA, izrada protestnog materijala na temu Privatizacija Javnog

"Već sam naslov dizajniranje otpora izaziva zazor u našoj maloj umjetničko-aktivističkoj zajednici jer tobože ironizira sam pojam otpora, odnosi se prema otporu kao prema nekom sadržaju koji je moguće svakako oblikovati i pronaći mu različite forme. Ako dizajn shvatimo kao kreativni proces koji završava proizvodnjom neke forme i kojemu je cilj prenošenje poruke ciljnoj skupini ili široj javnosti onda je dizjaniranje otpora upravo to, kreativni proces koji oblikuje formu otpora i prenosi poruku..."
Davor Mišković, Drugo more, Rijeka *

U okviru radionice polaznice/ci će izraziti svoje protestne ideje koje se tiču teme otpora privatizaciji (prostora), kao i otpora privatizaciji (prostora), otpora nedostatku javnog prostora, potrebe za inicijativama koje dotiču pitanja promene namene prostora za opšte dobro, gubitka i nedostatka prostora, ali i drugih tema koje ih podstiču da protestuju.

Radionicu će voditi kolektivi Cactus iz Londona i Škart iz Beograda. U tri dana, koliko radionica traje, učesnici će se upoznati sa osnovnim principima sito-štampe i baviti temom Privatizacija Javnog, kao i temama koje uključuju sve ostale oblike narušavanja stanja za opšte dobro. Radionica će započeti prezentacijom rada kolektiva Cactus i Škart, a čiji će članovi upoznati učesnike/ce i sa radom drugih političko i socijalno angažovanih dizajnera širom sveta.

Polaznice/ci radionice će se, na početku radionice, baviti analizom i vizualizacijom reči i slika i pojmova inspirisanih temom Privatizacija Javnog. Učesnice/ci će se prema sopstvenom izboru odlučiti da li žele da rade lokalnu ili možda međunarodnu kampanju. Takođe, učesnice/ci će imati priliku da odaberu materijal na kome će promovisati svoje ideje: poster, majica, nalepnica, tašna ili bilo koji lični predmet mogu postati prenositelji poruka otpora i protesta.

Rešenja radionice biće pridružena i prikazana na izložbi 'Signali otpora' koja će biti predstavljena u Kulturnom centru REX u Beogradu od 7. do 13. septembra 2011.

*prateći tekst radionice izrade protestnih plakata u Rijeci 2009. Iste godine, radionica je održana i u Gracu.

Podaci o voditeljima radionice:

Cactus je počeo kao magazin - projekat u Londonu 1989. godine. Bio je nadahnut mail art-om (umetnošću koja poštanski sistem koristi kao medij), saradnjom sa brojnim umetnicima na području istočne/severne Europe, političkim ličnostima i konačno jednim drugačijim pristupom grafičkom dizajnu. Cactus je komunikacijska mreža koja svakih šest meseci objavljuje kolekcije radova iz celoga sveta. Cilj ovog neprofitnnog projekta je da, bez selekcije, ostvari razmenu ideja iz polja kulture, na takav način da se ljudima pruži prilika da predstave svoj rad globalno, bez cenzure, u potpunoj slobodi izraza. Da bi kao mreža opstala i dalje, ona se oslanja na međusobnu saradnju svih aktera, njihovu obostranu komunikaciju i zajedništvo, i ne bavi se jednosmernim promocijama pojedinaca.
www.cactusnetwork.org.uk

Grupa Škart je osnovana 1990. u Beogradu. Bazirajući saradnju na stalnom produktivnom sukobu, grupa u svojim radovima kombinuje dizajn, poeziju, muziku i upliće ih u društveni aktivizam. Škart je, osim bavljenja dizajnom, započeo nekoliko kolektiva – horove Horkeškart (sada Horkestar) i Proba (koja i dalje proba - serijom Javnih proba dekonstruira formu priredbe i pretvara publiku u ravnopravne aktivne izvođače), Grupu ženskih vezilja Novih kuvarica i Pesničenje/Poetrying, poetsku platformu za glas “druge strane” (festival u regionu, koji poziva nove i mlade autore da kažu šta imaju i koji je započeo produkciju knjižica od samodoprinosa - publika skromnim doprinosom finansira svaku knjižicu).
www.skart.rs

kuda.produkcija