SIGNALI OTPORA - O Izložbi

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

IZLOŽBA 'Signali otpora' – Kreativni otpor protiv kapitalizma

Izložba 'Signali otpora' (http://signsofrevolt.net) je prvi put realizovana u Londonu 2009. godine sa ciljem da se povežu i promovišu objedinjeni kreativni oblici otpora, protesta i društveni pokreti u vremenu dominacije kapitala.

Izložba 'Signali otpora' povezuje priče društvenih pokreta prošlog veka, prikazuje uticaje i veze između i unutar pokreta protiv kapitalizma, rata i klimatskih promena. Prikazuje jednu u nizu priča o tome kako smo došli od Chiapasa do Seattlea, Genove i Kopenhagena. Do danas.

Signali otpora je aktivistički kolektiv umetnika i dizajnera koji slede ideju onoga što možemo opisati kao kreativni otpor, to je praksa koja nije striktno samo umetnost ili dizajn već kreativnost u sprezi sa društvenim i političkim pokretima koji su nastali iz krize kapitalizma.

Priča je protkana radovima koji su nastali u vreme pokreta, unutar samih pokreta ili za njih, a stvorili su ih umetnici, dizajneri, režiseri, fotografi, aktivisti i kolektivi. Izložba je dobra prilika da promislimo i proslavimo nove kreativne akcije koje su proizašle iz ovih pokreta. Na ovoj izložbi izbor radova će biti proširen i dopinjen radovima nastalim u regionu, kao i rezultatima nastalim na radionici sito-štampe u CK13.

Koncepcija i izbor Cactus Network i Škart.

kuda.produkcija