SIGNALI OTPORA – Direktne kreativne akcije protiv kapitalizma: radionica sito-štampe, razgovori, filmske projekcije

  • kuda.
  • kuda.

'Signali otpora' (2 - 13. septembar 2011) su serija događaja u okviru koje će se održati:
- radionica sito-štampe koju će voditi kolektiv 'Cactus' iz Londona i grupa 'Škart' iz Beograda (3 – 6. septembar, Novi Sad)
- prezentacija rada i razgovor sa članovima kolektiva 'Cactus' i 'Škart' (2/3 septembar, Beograd/Novi Sad)
- projekcije filmova u Omladinskom centru CK13, Novi Sad (4 - 6. septembar 2011) i Kulturnom centru REX (8 - 9. septembar 2011)
- otvaranje izložbe 'Signali otpora' u Kulturnom centru REX (7. septembar 2011, 20:00)
- razgovor učesnika/ca i voditelja radionice sito-štampe sa učesnicima radionice ‘Javni prostori - javno dobro’ projekta KO GRADI GRAD

Projekat 'Signali otpora' bavi se kolektivnim umetničkim, dizajnerskim i aktivističkim praksama koje bi se mogle opisati kao kreativni otpor. Te prakse predstavljaju kolektivnu kreativnost angažovanu u društvenim i političkim pokretima kod nas i širom sveta, od kraja 1990-ih godina do danas. Projekat se bavi odnosom između društvenog/političkog angažmana i estetike, i razmatra načine na koje je moguće kolektivnim estetskim rešenjima doprineti uspešnosti društvenog pokreta. 'Signali otpora' ukazuju na značaj kreativnog delovanja, estetske intervencije, (samo)organizovanja i na potrebu za revitalizacijom često zaboravljenih kategorija poput solidarnosti i su-delovanja u savremenom društvu.

Serija istoimenih događaja je proistekla iz prve izložbe 'Signali otpora' realizovane u Londonu 2009. godine, sa ciljem da se predstave i promovišu kreativni oblici otpora, protesta i društveni pokreti iz različitih delova sveta u vremenu dominacije kapitala.

Jedan od najočiglednijih primera kreativnog otpora je pobuna Zapatista koji su 1994. izašli iz džungli meksičke pokrajine Chiapas i pokrenuli pobunu protiv neoliberalizma. Svojom kreativnošću i jezikom inspirisali su aktiviste širom sveta, koji su odlučno razvijali nove strategije i mreže iz kojih je potekao niz globalnih akcija. Tako je svetsku pažnju privukla, u novembru 1999. godine, direktna akcija aktivista, ekologa i sindikalaca koja je prekinula sastanak Svetske trgovinske organizacije u Sijetlu i tako zaustavila novi trgovinski ciklus kapitalističke globalizacije.

Na našim prostorima, otpor je prisutan već duže vreme u drugačijem kontekstu i drugačijim oblicima. Ovom serijom događaja se želi, ne samo da se iskorači iz okvira pukog sagledavanja kulture protesta koja je nastala u određenom periodu, već i da se podstakne na aktivno promišljanje i razvoj kreativnih strategija otpora u savremenom trenutku. Kako je otpor konstanta mislećeg društva, ovo je i pokušaj da se istakne progresivna i kritička pozicija dizajna i razvoj njegove angažovane dimenzije u kreiranju humanijeg društva. Razlog za otpor uvek postoji!

Radionica sito-štampe 'Signali otpora', prezentacija rada i razgovor sa članovima kolektiva 'Cactus' i 'Škart', projekcije filmova u Omladinskom centru CK13, Novi Sad, predstavljaće 4. deo Festivala samoorganizovanja http://www.organizujse.org koji organizuje Omladinski centar CK13, u saradnji sa kuda.org, Novi Sad & Kulturnim centrom Rex, Beograd www.rex.b92.net).

kuda.produkcija