admin's blog

PROGLAS Antifašističke akcije Novog Sada povodom 9. novembra, Svetskog Dana borbe protiv fašizma

PROGLAS Antifašističke akcije Novog Sada povodom 9. novembra, Svetskog Dana borbe protiv fašizma

kuda.

P R O G L A S

Antifašističke akcije Novog Sada povodom 9. novembra
Svetskog Dana borbe protiv fašizma

Vic

Vic

A evo i jednog vica

Imao Pera mali polni organ. Krene on kod doktora da vidi može li rešiti nekako taj problem. Ode u bolnicu, a tamo na jednim vratima piše "lekar pesimista", a na drugim "lekar optimista". Uđe on kod lekara pesimiste.

* Dobar dan, doktore. Boli me malo glava.

Doktor kaže:

* To nije dobro.

* Malo i leđa, doktore.

* U tim godinama?! Mnogo loše - začudi se doktor.

Perica nastavi:

* Doktore, malo mi je i mali.

Doktor otvori fioku, izvadi pištolj i kaže mu:

* Ubij se.

Nakon toga, bez ikakve nade, uđe Perica kod drugog lekara.

Aleksandra Kovac osvojila MTV nagradu

Aleksandra Kovac osvojila MTV nagradu

05.11.2006

Aleksandra Kovac osvojila MTV nagradu

Srpska pevačica, tekstopisac i kompozitor Aleksandra Kovač nedavno je u Kopenhagenu osvojila Evropsku MTV nagradu za najboljeg regionalnog umetnika koji je nominovan od strane MTV Adria. Primajući nagradu, Kovačova se zahvalila svim bliskim saradnicima i prijateljima, kako to već red nalaže, ali je završila govor sa: "Ovo je za Beograd, za Srbiju."

Marching Plague, Šesta knjiga grupe Critical Art Ensemble kao radikalno preispitivanje retorike biotehnološkog bojnog polja

Marching Plague, Šesta knjiga grupe Critical Art Ensemble kao radikalno preispitivanje retorike biotehnološkog bojnog polja

  • kuda.
  • kuda.

Naslov: Marching Plague: Germ Warfare and Global Public Health
Autor: Critical Art Ensemble
Izdavač: Autonomedia, 2006
ISBN: 1-57027-167-4, broj stranica: 152

Marching Plague, The sixth Critical Art Ensemble book offers a radical reframing of the rhetoric surrounding germ warfare

Marching Plague, The sixth Critical Art Ensemble book offers a radical reframing of the rhetoric surrounding germ warfare

  • kuda.
  • kuda.

Title: Marching Plague: Germ Warfare and Global Public Health
Author: Critical Art Ensemble
Publisher: Autonomedia, 2006
ISBN: 1-57027-167-4, Pages: 152

Marching Plague, the long-awaited new book from Critical Art Ensemble, examines the scientific evidence and the rhetoric surrounding biological warfare, particularly the development of anthrax and other bio-weapons, and makes a strong case against the likelihood of such weapons ever being used in a terrorist situation.

kuda.production

Precarity = Prekarijat. Nova definicija na Wikipediji

Precarity = Prekarijat. Nova definicija na Wikipediji

kuda.

"Precarity" je opšti termin kojim se opisuje činjenica da je danas veliki deo stanovništva subjekt fleksibilne eksploatacije ili "flexoplotacije" (niske i nesigurne isplate, visoki stepen uslovljavanja-blackmailability, neredovni prihodi, itd), i egzistencijalnog prekarijata (visoki rizik društvenog isključenja zbog niskih primanja, visoki troškovi života, itd). Ovi uslovi prekarijata utiču na sve oblike rada koji se tiču servisne ekonomije u užem smislu i celokupno stanovništvo u širem smislu, ali posebno omladinu, žene i imigrante. http://en.wikipedia.org/wiki/Precarity

Precarity. New Wikipedia Entry

Precarity. New Wikipedia Entry

kuda.

Precarity is a general term to describe the fact that large parts of the population are being subject to flexible exploitation or flexploitation (low and insecure pay, high blackmailability, intermittent income etc), and existential precariousness (high risk of social exclusion because of low wages, welfare cuts, high cost of living etc). This condition of precarity is said to affect all of service labor in a narrow sense, and the whole of society in a wider sense, but particulary youth, women, immigrants. http://en.wikipedia.org/wiki/Precarity

kuda.production

The Exhibition "Media Ontology, Mapping of Social and Art History of Novi Sad", medien.KUNSTLABOR, Graz

The Exhibition "Media Ontology, Mapping of Social and Art History of Novi Sad", medien.KUNSTLABOR, Graz

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

The exhibition is open from: 09.09 - 05.10, 2006, medien.KUNSTLABOR, Lendkai 1

Exhibition setup that New Media Center_kuda.org will realize in medien.KUNSTLABOR represents a dialogue between conceptual art practice from the 1960s and 1970s and contemporary new media art practice. One segment will be represented by wallpapers printed with documentation of artworks from 1960s and 1970s and other part belonged to the new media practice from the end of the 1990s and the beginning of the 21st century.

kuda.production

Izložba "Medijska ontologija, Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada" u medien.KUNSTLABOR, Grac, Austrija

Izložba "Medijska ontologija, Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada" u medien.KUNSTLABOR, Grac, Austrija

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Izložba je otvorena od:
09.09. - 05.10. 2006. godine
medien.KUNSTLABOR, Lendkai 1

The Absolute Report

The Absolute Report

kuda.

Association Apsolutno has finally published their book 'the absolute report'.

kuda.production

The Absolute Report, knjiga Asocijacije APSOLUTNO

The Absolute Report, knjiga Asocijacije APSOLUTNO

kuda.

Asocijacija APSOLUTNO je konačno objavilo knjigu pod nazivom "The Absolute Report". Kraj 1990-ih godina je bilo vreme intenzivnih aktivnosti, umrežavanja i istok-zapad saradnje u okviru savremene umetničke prakse u Istočnoj Evropi. Otkrivanje novih polja umetničke prakse, redifinicija pozicije umetnika u klimi društvenih promena, političkog i kulturnog konteksta, utvrđenje novih sistema komunikacije i kolaboracije i pojava novih tehnologija u umetničkim praksama su obeležile taj period.

Open Content projekti u ne-Zapadnim zemljama

Open Content projekti u ne-Zapadnim zemljama

kuda.

Izveštaj o Open Content projektima u ne-Zapadnim zemljama
http://oc.openflows.org

Beč, 04.9.2006. Openflows.org je danas objavilo izveštaj o Open Content projektima u pet ne-zapadnih regiona: arapske zemlje, region jućne Sahare u Africi, Indija, Brazil i Jugoistočna i Istočna Evropa. Cilj ove studije je da istraži potencijal produkcije otvorenog sadržaja u oblastima i poljima koja su pod snaćnim uticajem komercijalnih igrača. Ova baza podataka omogućuje uvid u složene načine na koje ovaj sadržaj komunicira sa specifičnim kontekstima i u ogromne razlike koje se na ovaj način kreiraju.

Open Content Projects in non-Western Countries

Open Content Projects in non-Western Countries

kuda.

Survey of Open Content Projects in non-Western Countries
http://oc.openflows.org

kuda.production

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Pridružite se: Lost Highway Expedition! 2006, 30. jul - 24. avgust

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Pridružite se: Lost Highway Expedition! 2006, 30. jul - 24. avgust

kuda.

U okviru prve tematske celine realizovaće se regionalna ekspedicija "Lost Highway Expedition" od 30. jula do 24. avgusta 2006. godine, koja ima za cilj da obiđe sve veće centre u regionu i da utvrdi potencijale za moguću implementaciju ideja. "Lost Highway Expedition" je samoorganizovana ekspedicija koja podstiče razmenu znanja i resursa u svrhu iznalaženja novih i dinamičnih teritorija Zapadnog Balkana. Na tom putu ekspedicija će obići sledeće gradove: Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Beograd, Skoplje, Priština, Tirana, Podgorica i Sarajevo. http://europelostandfound.net

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Join the Lost Highway Expedition! 2006, July 30 - August 24

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Join the Lost Highway Expedition! 2006, July 30 - August 24

kuda.

A massive movement of individuals will pass through Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Belgrade, Skopje, Priština, Tirana, Podgorica and Sarajevo. The expedition will generate projects, art works, networks, architecture and politics based on the found knowledge. Projects developed from the expedition will lead to events in Europe and the US.

kuda.production

"Almost Architecture", Prva knjiga u kuda.nao ediciji

"Almost Architecture", Prva knjiga u kuda.nao ediciji

kuda.

Autor knjige: Srđan Jovanović Weiss
What are the roles of architecture vis-a-vis emerging democratic processes and abrupt political transitions?

Almost Architecture sets out to propose an array of responses in form of essays and architectural proposals.

Edicija: kuda.nao, knjiga 001
Izdavač: Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Koncept i dizajn: Srđan Jovanović Weiss
Uvodni esej: Yehuda Safran
Urednici: Katherine Carl, Kimberly Bradley
Layout: Veljko Damjanović
Font: Isocpeur
Tiraž: 800
Štampa: Daniel Print, Novi Sad
ISBN 978-3-937158-11-2

"ALMOST ARCHITECTURE", The first book in the kuda.nao series

"ALMOST ARCHITECTURE", The first book in the kuda.nao series

kuda.

Author: Srdjan Jovanovic Weiss
What are the roles of architecture vis-a-vis emerging democratic processes and abrupt political transitions?

Almost Architecture sets out to propose an array of responses in form of essays and architectural proposals.

Edition: kuda.nao, book 001
Published by Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Concept and design by Srdjan Jovanovic Weiss

Introductory essay by Yehuda Safran
Edited: Katherine Carl, Kimberly Bradley
Layout: Veljko Damjanović
Font: Isocpeur
Print run: 800
Printed by Daniel Print, Novi Sad

kuda.production

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

kuda.

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Center for Cultural Decontamination
Birčaninova 21, Belgrade
Saturday, 17.06.2006, 19:00h

Museum of Contemporary Art Novi Sad
Cinema room, Dunavska 37
Monday, 19.06.2006, 19:00h

Gallery NOVA
Teslina 7, Zagreb
Tuesday, 20.06.2006, 18:00h

MOLEKULA (Drugo more)
Ivana Zajca 20/2, Rijeka
Friday, 23.06.2006, 20:00h

kuda.production

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

kuda.

Tokom prezentacije, Marcelo Expósito će raspravljati i prikazati delove dva video rada iz serije “Entre sueños” (Između snova), serije video radova posvećene istraživanju novih društvenih pokreta u gradovima od 1990-ih godina, prikazanih na pozadini današnjih urbanih transformacija i uspona globalnog pokreta.

Centar za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21, Beograd
subota, 17.06.2006. u 19:00h

Muzej savremene umetnosti Novi Sad
Kino sala, Dunavska 37
ponedeljak, 19.06.2006. u 19:00h

Galerija NOVA
Teslina 7, Zagreb
utorak, 20.06.2006. u 18:00h

Backyard Residencies!

Novi program stručnog boravka za umetnike u Jugoistočnoj Evropi. Program "Backyard residencies" ima za cilj da obnovi i uspostavi veze između umetnika i lokalnih umetničkih scena u zemljama Jugoistočne Evrope. ŠTA PROGRAM NUDI? Dvanaest odabranih umetnika će imati priliku da provede 6 do 8 nedelja u jednoj od tri nezavisne umetničke institucije u Rumuniji, Turskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Program stručnog boravka umetnika će se odvijati od juna 2006. do juna 2007. godine.

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Predavanje se održava povodom objavljivanja knjige "Otvorena kultura i priroda mreža" Feliksa Štaldera, koja govori o savremenim aspektima kulturne produkcije i potrošnje polazeći od decentralizacije autorstva od individua ka grupama, do brisanja linije između umetnika i njihove publike, organizovanja kulturnih industrija, usvajanja zakona o intelektualnoj svojini, o copyright-u i copyleft-u, statusa samog umetničkog dela i novih procesa u kulturi inspirisanih pokretom za besplatan softver - Free and Open Source Software www.kuda.org/kudaread_ok.htm

Hakerski manifest

Hakerski manifest

Povodom izlaska hrvatskog izdanja knjige Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" u izdanju Multimedijalnog instituta iz Zagreba, Mekenzi Vork će gostovati u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu. Knjiga Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" rekonstruiše Marksovu političko-ekonomsku misao u kontekstu informacijskog doba, a na tragu Gi Debora i Žila Deleza, kojim nova proizvodna klasa tog doba - hakerska klasa - artikuliše vlastitu klasnu svest.

Pages