admin's blog

"ALMOST ARCHITECTURE", The first book in the kuda.nao series

"ALMOST ARCHITECTURE", The first book in the kuda.nao series

kuda.

Author: Srdjan Jovanovic Weiss
What are the roles of architecture vis-a-vis emerging democratic processes and abrupt political transitions?

Almost Architecture sets out to propose an array of responses in form of essays and architectural proposals.

Edition: kuda.nao, book 001
Published by Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Concept and design by Srdjan Jovanovic Weiss

Introductory essay by Yehuda Safran
Edited: Katherine Carl, Kimberly Bradley
Layout: Veljko Damjanović
Font: Isocpeur
Print run: 800
Printed by Daniel Print, Novi Sad

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

kuda.

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Center for Cultural Decontamination
Birčaninova 21, Belgrade
Saturday, 17.06.2006, 19:00h

Museum of Contemporary Art Novi Sad
Cinema room, Dunavska 37
Monday, 19.06.2006, 19:00h

Gallery NOVA
Teslina 7, Zagreb
Tuesday, 20.06.2006, 18:00h

MOLEKULA (Drugo more)
Ivana Zajca 20/2, Rijeka
Friday, 23.06.2006, 20:00h

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

kuda.

Tokom prezentacije, Marcelo Expósito će raspravljati i prikazati delove dva video rada iz serije “Entre sueños” (Između snova), serije video radova posvećene istraživanju novih društvenih pokreta u gradovima od 1990-ih godina, prikazanih na pozadini današnjih urbanih transformacija i uspona globalnog pokreta.

Centar za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21, Beograd
subota, 17.06.2006. u 19:00h

Muzej savremene umetnosti Novi Sad
Kino sala, Dunavska 37
ponedeljak, 19.06.2006. u 19:00h

Galerija NOVA
Teslina 7, Zagreb
utorak, 20.06.2006. u 18:00h

kuda.produkcija

Backyard Residencies!

Novi program stručnog boravka za umetnike u Jugoistočnoj Evropi. Program "Backyard residencies" ima za cilj da obnovi i uspostavi veze između umetnika i lokalnih umetničkih scena u zemljama Jugoistočne Evrope. ŠTA PROGRAM NUDI? Dvanaest odabranih umetnika će imati priliku da provede 6 do 8 nedelja u jednoj od tri nezavisne umetničke institucije u Rumuniji, Turskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Program stručnog boravka umetnika će se odvijati od juna 2006. do juna 2007. godine.

kuda.produkcija

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Predavanje se održava povodom objavljivanja knjige "Otvorena kultura i priroda mreža" Feliksa Štaldera, koja govori o savremenim aspektima kulturne produkcije i potrošnje polazeći od decentralizacije autorstva od individua ka grupama, do brisanja linije između umetnika i njihove publike, organizovanja kulturnih industrija, usvajanja zakona o intelektualnoj svojini, o copyright-u i copyleft-u, statusa samog umetničkog dela i novih procesa u kulturi inspirisanih pokretom za besplatan softver - Free and Open Source Software www.kuda.org/kudaread_ok.htm

kuda.produkcija

Hakerski manifest

Hakerski manifest

Povodom izlaska hrvatskog izdanja knjige Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" u izdanju Multimedijalnog instituta iz Zagreba, Mekenzi Vork će gostovati u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu. Knjiga Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" rekonstruiše Marksovu političko-ekonomsku misao u kontekstu informacijskog doba, a na tragu Gi Debora i Žila Deleza, kojim nova proizvodna klasa tog doba - hakerska klasa - artikuliše vlastitu klasnu svest.

kuda.produkcija

Strane