admin's blog

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, 28.07.2020.

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica Darija Medić

 

 

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

 

UTORAK 28.07.2020. u 19h

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti će se voditi preko Zoom platforme, u okviru kojih će publika imati mogućnost aktivnog učestvovanja kroz chat diskusiju.

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES, Tuesday 28.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES, Tuesday 28.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

 

TUESDAY 28.07.2020. at 7PM CET

Speakers: Sezgin Bojnik (KOS/FL) and Katja Praznik (SL/USA)

Moderation: Ana Vilenica and Darija Medić

 

The conversation series Vectors of Collective Imagination in Arts will be conducted through the Zoom platform, within which the audience will have the opportunity to actively participate through a chat discussion.

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, 18.07.2020. 

 

 

Umetničke grupe i društveno-politički angažman

Govornici: Vida Knežević (SR) i Jacopo Galimberti (I)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, 18.07.2020. 

 

Art Groups and Socio-Political Engagement

Speakers: Vida Knežević (SR) and Jacopo Galimberti (I)

test

test

EXHIBITION ART ORGANIZATION, SULUV Gallery 20-24. july 2020.

EXHIBITION ART ORGANIZATION, SULUV Gallery 20-24. july 2020.

EXHIBITION ART ORGANIZATION, kuda.org&collaborators, JULY 2020.

SULUV Gallery 20-24. july 2020.

Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

IZLOŽBA UMETNIČKA ORGANIZACIJA, Galerija SULUV 20-24. jul 2020.

IZLOŽBA UMETNIČKA ORGANIZACIJA, Galerija SULUV 20-24. jul 2020.

IZLOŽBA UMETNIČKA ORGANIZACIJA - ART ORGANIZATION, kuda.org&saradnici, JUL 2020.

Galerija SULUV 20-24. jul 2020.

Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

PUBLIC CONVERSATION: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT, Saturday 18.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT, Saturday 18.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

 

SATURDAY 18.07.2020. at 7PM CET

Art Groups and Socio-Political Engagement

Speakers: Vida Knežević (SR) and Jacopo Galimberti (I)

Moderation: Ana Vilenica and Darija Medić

 

JAVNI RAZGOVOR: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN, subota 18.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN, subota 18.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN, subota 18.07.2020. u 19h

 

SUBOTA 18.07.2020. u 19h

Umetničke grupe i društveno-politički angažman

Govornici: Vida Knežević (SR) i Jacopo Galimberti (I)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, 08.07.2020. 

 

Collectivity beyond Art Collectives

Speakers: Cassie Thornton (USA/CA) and Tomislav Medak (HR/UK)

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, 08.07.2020. 

 

Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva

Govornici: Kesi Tornton (USA/CA) i Tomislav Medak (HR/UK)

JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h

 

SREDA 08.07.2020. u 19h

Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva

Kesi Tornton (USA/CA) i Tomislav Medak (HR/UK)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Wednesday 08.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Wednesday 08.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Wednesday 08.07.2020. at 7PM CET

 

WEDNESDAY 08.07.2020. at 7PM CET

Collectivity beyond Art Collectives

Cassie Thornton (USA/CA) and Tomislav Medak (HR/UK)

Moderator: Ana Vilenica and Darija Medić

 

KUDA.ORG ANNOUNCES: VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Conversation Series, july 2020

KUDA.ORG ANNOUNCES: VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Conversation Series, july 2020

 

VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART

(Conversation Series)

 

An insurgency of sick artists is organising to resist the global crisis of care, from bed and over the phone. In these days of compulsive overwork in the so-called creative economy, we’re all sick artists. Using ancient technologies of peer-to-peer care, a grassroots health monitoring and diagnostic system is emerging, practiced from beds and couches all over the world.

Cassie Thornton

 

KUDA.ORG OBJAVLJUJE: VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, razgovori, jul 2020

KUDA.ORG OBJAVLJUJE: VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, razgovori, jul 2020

VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI

(Razgovori)

Pobuna bolesnih umetnika je organizovana u otporu spram globalne krize nege, iz kreveta i preko telefona. U ovim danima kompulzivnog prekomernog rada u takozvanoj kreativnoj ekonomiji svi smo bolesni umetnici. Koristeći drevne tehnologije peer-to-peer (jednak jednakom), pomalja se sistem praćenja i dijagnostifikovanja odozdo, koji se praktikuje iz kreveta i kauča širom sveta.

Kesi Tornton (Cassie Thornton)

 

KUDA.ORG ANNOUNCES: FRAGMENTS FOR STUDIES ON ART ORGANISATIONS, JULY 2020

KUDA.ORG ANNOUNCES: FRAGMENTS FOR STUDIES ON ART ORGANISATIONS, JULY 2020

 

KUDA.ORG ANNOUNCES

FRAGMENTS FOR STUDIES ON ART ORGANISATIONS, JULY 2020

 

KUDA.ORG OBJAVLJUJE: FRAGMENTI ZA STUDIJE O UMETNIČKIM ORGANIZACIJAMA, JUL 2020.

KUDA.ORG OBJAVLJUJE: FRAGMENTI ZA STUDIJE O UMETNIČKIM ORGANIZACIJAMA, JUL 2020.

KUDA.ORG OBJAVLJUJE

FRAGMENTI ZA STUDIJE O UMETNIČKIM ORGANIZACIJAMA, JUL 2020.

 

KUDA.ORG PREPORUČUJE: Miljenka Buljević: 'Što Hrvatska postaje neoliberalnija, to konzervativnija postaje dominantna kultura.' razgovor sa Sepp Eckenhaussen

KUDA.ORG PREPORUČUJE: Miljenka Buljević: 'Što Hrvatska postaje neoliberalnija, to konzervativnija postaje dominantna kultura.' razgovor sa Sepp Eckenhaussen

Miljenka Buljević

'Što Hrvatska postaje neoliberalnija, to konzervativnija postaje dominantna kultura.'

 

Sepp Eckenhaussen pisao je diplomski rad o nezavisnoj kulturi u Zagrebu, iz kojega je proizašla knjiga 'Scenes of Independence: Cultural Ruptures in Zagreb (1991-2019)'. U ovom razgovoru otkriva nam sve o njenom nastanku. 

***

An introduction to the past - Boris Buden and Želimir Žilnik

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 16.06.2020.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 16.06.2020.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST, 16.06.2020.

 

Crna kuća se ne prodaje! Aktivnosti Crne kuće nisu ugrožene!

Što se kuda.org tiče Crna kuća je i dalje otvorena za sve programe i aktivnosti.

kuda.org je jedan od osnivača Omladinskog društvenog centra Crna kuća u Novom Sadu 2006. godine.

kuda.org je Udruženju CK13 bez nadoknade ustupila i dala na korišćenje Crnu kuću.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 12.06.2020.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 12.06.2020.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST, 12.06.2020.

kuda.org se obraća javnosti kao nosilac projekta Omladinski društveni centar – Crna kuća u Novom Sadu i vlasnik resursnog prostora Crne kuće i koosnivač Udruženja Omladinski centar CK13.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 10.06.2020.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 10.06.2020.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Novi Sad, 10. jun 2020.

 

KOOPERATIVA – Regionalna platform for culture: PUBLIC STATEMENT OF KOOPERATIVA – REGIONAL PLATFORM FOR CULTURE, REPRESENTING ARTISTIC AND CULTURAL ORGANISATIONS ACTIVE WITHIN THE CIVIL SECTOR IN CONTEMPORARY CULTURE ACROSS THE SOUTH-EAST EUROPE REGION*

KOOPERATIVA – Regionalna platform for culture: PUBLIC STATEMENT OF KOOPERATIVA – REGIONAL PLATFORM FOR CULTURE, REPRESENTING ARTISTIC AND CULTURAL ORGANISATIONS ACTIVE WITHIN THE CIVIL SECTOR IN CONTEMPORARY CULTURE ACROSS THE SOUTH-EAST EUROPE REGION*

KOOPERATIVA – Regional platform for culture

PUBLIC STATEMENT OF KOOPERATIVA – REGIONAL PLATFORM FOR CULTURE, REPRESENTING ARTISTIC AND CULTURAL ORGANISATIONS ACTIVE WITHIN THE CIVIL SECTOR IN CONTEMPORARY CULTURE ACROSS THE SOUTH-EAST EUROPE REGION*